5 frågor om bokslut

Varför ska man som lantbrukare göra ett bokslut? För att banken och myndigheterna kräver det – eller? Stefan Malmström, affärschef på Landshypotek, delar här i fem svar med sig om varför bokslutet är ett verktyg att räkna med för dig som lantbrukare.

1. Vad är ett bokslut?

Ett bokslut kan beskrivas på flera sätt, men enkelt som en finansiell sammanfattning av en period. Bokslutet är helt enkelt en summering i siffror av alla ansträngningar du som företagare har gjort under perioden.

2. Vad ska bokslutet innehålla?

Bokslutet beskriver företagets utveckling av tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Det vill säga svaret på frågan om hur du som företagare hushållat med och utvecklat gårdens resurser under den aktuella perioden. Se den här filmen för att lära dig mer om bokslutets beståndsdelar.

3. Varför ska jag göra ett bokslut? För bankens skull?

Nej, banken är nog den sista du som företagare ska göra ditt bokslut för. Många ser också bokslutet som en skattemässig produkt, som underlag till deklaration, erlägga skatt och en redovisning mot staten. Men, bokslutet ska du göra och ta del av för din egen skull. Det är sannolikt en av de bästa möjligheterna man har för att ta del av hur ens företag mår.

4. Hur kan jag använda mitt bokslut?

Utifrån summeringen av året (eller annan bokslutsperiod) får du som företagare möjlighet att ta sats mot nästa period. Kom ihåg att det som sammanfattas i bokslutet har redan hänt. Det är historiska siffror. På ren svenska så är det ”kört”. Men det gäller att styra verksamheten utifrån det bokslutet och vidare mot nästa.

5. När ska jag göra bokslutet?

Tidpunkten för att göra bokslutet är ju oftast satt efter att vara underlag till deklarationen. Sett till tidpunkten finns givetvis både fiskala och legala krav på hur exempelvis en gröda ska tas upp, vilken säger sig självt ser annorlunda ut över året. Men, när du som företagare gör bokslutet till ditt verktyg för att styra företaget så blir det bara värdefullt om det är korrekt. Du kan helt enkelt göra bokslutet när du vill, men du ska göra det så att du får en så korrekt nulägesbild av din verksamhet som möjligt.

Relaterade artiklar

Läs mer Kvinna och man sitter och pratar vid vägg i solen

Med bokslutet som verktyg för att driva gården framåt

Läs mer
Läs mer Gröna och gula åkerfält

"Att-tänka-på" för landsbygdsföretagare

Läs mer
Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer