Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Nyttjanderätter, arrendeavtal, uttagna pantbrev och upplåtelseavtal för jakträtt för att nämna några av de begrepp som är vardag för dig som bor och bedriver verksamhet på din gård. Vi förstår att det kan vara mycket att tänka på. Med hjälp av Anders Karlström, bolagsjurist på Landshypotek Bank, reder vi ut några bryderier.

Utgångspunkten i företaget på gården är oftast själva fastigheten och i just detta fall en lantbruksfastighet. Men, vad är det då som är särskilt med att bedriva verksamhet på sin lantbruksfastighet?

Anders arbetar som bolagsjurist på Landshypotek Bank och hanterar dagligen frågor som rör näringsverksamhet på lantbruksfastighet. Vi tog en kaffe och pratade om vad som är bra på att ha koll på – kanske särskilt intressant för dig som inte är heltidslantbrukare.

Med skriftliga avtal blir eventuella tvister lättare att hantera

Det finns en hel del kopplat till fastigheten som är värt att lägga lite tid på för att få bra koll. En bra start är att sätta sig och inventera de avtal som finns för verksamheten. Oftast finns det arrendeavtal, hyresavtal, nyttjanderätter och upplåtelseavtal för exempelvis jakt- och fiskerätt.

- Säkerställ att alla dessa finns skriftligen och läs igenom dem så att du har koll på hur länge de löper och när de eventuellt måste sägas upp om du har andra planer för din verksamhet. Muntliga avtal gäller så länge det inte finns formkrav för avtalet – men med ett skriftligt avtal blir eventuella tvister lättare att hantera, säger Anders.

Anders påminner även om att säkerställa att du har bra avtal för dina upphandlade tjänster, som t.ex. för hantverkare och andra leverantörer. Se till att dessa, utöver att de är skriftliga, även följer standardavtalen som finns för respektive bransch.

Pantbrev, testamenten och gåvobrev

Något annat som är bra att vara medveten om är pantbrev som finns uttagna på fastigheten. Inventera hur det ser ut med uttagna pantbrev på fastigheten och stöter du på gamla fysiska pantbrev påbörja processen med att omvandla dem till digitala pantbrev. Om de fysiska pantbreven har förkommit kan det vara bra att inleda ett dödningsförfarande. Om det finns pantbrev som du inte har koll på kan detta orsaka problem vid en eventuell försäljning. Du kan läsa mer om skriftliga pantbrev på Lantmäteriets hemsida.

- Dessa saker är kanske inte de roligaste att sätta sig in i men likväl viktigt att ha ordning och reda på för sin egen skull, men även för maka/make eller barn om något tragiskt skulle inträffa. Tänk även på att ett testamente krävs om du lever som sambo och vill att din sambo ska ärva dig. Även vid giftermål om det finns särkullsbarn kan det vara bra att ha ett testamente på plats, tillägger Anders.

Dessa saker är kanske inte de roligaste att sätta sig in i men likväl viktigt att ha ordning och reda på.

Gåvobrev är vanligt förekommande när en fastighet ska gå vidare inom familjen. Tänk på att gåvobrev med tillhörande klausuler ibland kan få oönskade effekter inom andra områden. Ta gärna hjälp av professionell rådgivare och prata med banken för att säkerställa så att eventuella bestämmelser i gåvobrevet inte påverkar övertagande parts möjlighet att förvalta och utveckla fastigheten.

Nyckeln till att undvika framtida tvister inom familjen eller företaget är att följa devisen ”ordning och reda på torpet”.

- Det blir helt enkelt enklare för alla parter, även banken, när alla dessa bitar finns på plats, sammanfattar Anders.

Så får du ordning och reda på torpet

  • Inventera dina avtal och se till att dessa finns skriftligen
  • Gå igenom de pantbrev som finns uttagna på fastigheten
  • Fundera på om det finns behov av ett testamente
  • Ta gärna hjälp vid utformningen av ett gåvobrev för att minska risken för att påverka övertagande parts möjlighet att förvalta fastigheten
  • Tänk på att det ofta krävs förvärvstillstånd vid köp av en lantbruksfastighet.
  • Hos Jordbruksverket hittar du mer information om hur ansökan hos Länsstyrelsen går till.

Relaterade artiklar

Läs mer

6 tips till dig som vill köpa gård

Läs mer
Läs mer

"Ett generationsskifte ska inte hetsas fram, då är det någonting fel"

Läs mer
Läs mer Familj sitter utanför entrén  till ett rött hus med gröna dubbeldörrar.

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer