Gröna och gula åkerfält

"Att-tänka-på" för landsbygdsföretagare

Dagligen träffar vi landsbygdsföretagare med stor drivkraft att förverkliga idéer och utveckla sina verksamheter. Men vad är viktigt att tänka på för att komma vidare? Här har vi samlat några tips av det vi brukar samtala om vid mötet med landsbygdsföretagare.

1. Låt din innovativa produkt lyfta övrig verksamhet

”Det är ofta man har en bra idé för en produkt, men hur kompletterar produkten övrig verksamhet på gården? Stärker den gårdens hela verksamhet?. Tänk med andra ord inte bara på din produkt, utan tänk på hela verksamheten."

2. Tänk kund och marknad

”Lantbruksföretagare är ofta bättre på innovationer och produktion än att sälja. Det är viktigt att ställa sig frågorna från början: Hur ska jag nå en marknad för just den här produkten? Vem vill köpa? Här gäller det att inte vara allmän och anta att det borde finnas en marknad, utan verkligen se sin kund framför sig och då tänka: hur ska jag nå denna kund?”.

3. Sätt rätt pris!

”Det här är ofta produkter där det inte går att konkurrera med lågt pris. Produkterna är dyrare än den bulkvara som går att hitta i vanliga matvaruaffären, men de har ju en extra kvalitet som massproduktionen saknar. Priset behöver sättas så du får marginal – och du behöver hitta köpare för det priset. Det som säljer kan vara gårdens varumärke, att det är närproducerat eller att det håller mycket hög kvalitet – och då gäller det att marknadsföra det som motiverar det högre priset.

4. Utvecklas stegvis men tänk på din framtida marknad

”Småskaligt och storskaligt ställer helt olika krav. Ska du nå en större marknad än närområdet måste du ha en strategi för det. Ska du bara nå närområdet måste du ha en strategi för att nå de kunderna.” 

5. Sikta på att du ska tjäna på din produkt

”Det kan verka självklart, men många företagare på landsbygden har knappa marginaler. Det är viktigt att nå lönsamhet, om inte annat för att kunna fortsätta utveckla företaget. Det möjliggör fortsatta investeringar”.

6. Inspireras av andra

Titta på vad andra gör och influeras av goda idéer. Finns det outnyttjad potential? Kanske kan du använda något det som tidigare gått till avfall för att göra säljande produkter och bära nya affärsidéer.

Tips för att komma vidare

Vill du komma vidare för att förverkliga dina gröna idéer eller utveckla ditt befintliga landsbygdsföretag. Här har vi samlat länkar till organisationer som kan hjälpa dig på vägen. 

Almi - Ett stort utbud av information som behövs i processen att starta och utveckla ett företag. 

Areal - Rådgivning inom ekonomi, juridik och drift av skogs- eller jordbruksfastigheter.

Hushållningssällskapet - En kunskapsorganisation för rådgivning kring landsbygdsutveckling.

Jordbruksverket - Fakta om bl.a. landsbygdsprogrammet samt kunskap och forskning om landsbygden.

Krav - Information om hur du går tillväga för att KRAV-certifiera din produktion.

Landsbygdsnätverket/EIP - Du som är intresserad av att söka innovationsstöd kan få hjälp att göra research runt din idé. 

LRF - Upplysningar runt produktionsfrågor

LRF Konsult  - Rådgivning och utbildningar inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling

SLU Alnarp Kompetenscentrum - Kompetens inom bl.a. företagsledningsfrågor

Vinnova - Stöder hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation

Växa - Rådgivning kring utveckling av lantbruksföretag

Relaterade artiklar

Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer
Läs mer Flygfoto över gård omgiven av klargröna åkrar

Att tänka på innan fastighetsköpet

Läs mer
Läs mer

Lantbrukande är en livsstil – men tänk som en företagare

Läs mer