Digitaliseringen inom lantbruket är positiv för djuren

Anders Herlin är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med inriktning på digitalisering och djurvälfärd, framförallt inom mjölk och kött. Han ser att den ökade digitaliseringen inom det moderna lantbruket för med sig många fördelar för djuren. 

Behovet av digitalisering uppstod allra först inom mjölkproduktionen. När mjölkningsrobotarna kom blev det nödvändigt att ändå kunna övervaka mjölkens kvalitet. Det här var en nyhet för drygt 20 år sedan. Sedan dess har digitaliseringen inom lantbruket ökat i rask takt.

Sensorer mäter och kontrollerar djurens hälsa

Med tiden har mängder av nya digitala verktyg utvecklats. Idag finns det sensorer och instrument för att mäta och följa alla möjliga delar av djurens tillvaro. Det kan handla om relativt enkla saker. Positionering är ett exempel. Det ger möjligheten att enklare kunna följa var djuren befinner sig, särskilt vid större djurbesättningar och innebär en stor tidsbesparing för lantbrukaren. Det kan också vara mer komplex materia, som mätning av halten av ett speciellt protein i mjölken för att upptäcka allvarlig sjukdom hos kon.

Anders Herlin menar att de digitala verktygen för med sig många fördelar i lantbruket. Digitala instrument ger lantbrukarna bättre kontroll och fungerar som beslutsstöd i många olika sammanhang.

  – Genom digitala mätinstrument kan vi idag mäta det mesta kring hur kon mår. Om exempelvis flödet skiljer sig mellan spenarna finns skäl att undersöka om det är ett medicinskt problem. På så sätt märker vi tidigt om något är fel och kan åtgärda det.

De digitala verktygen hjälper även djuren på fler sätt. Genom värmekameror som tar bilder på juvret innan mjölkning får mjölkaren snabb information om juverhälsan och kan ta snabba beslut om vad som ska göras. Det kan också vara andra saker som mätinstrumenten upptäcker.

   – Genom att mäta halten av progesteron i mjölken kan vi se om en viss ko är dräktig eller brunstig. Då behöver vi inte utsätta henne för fysiska undersökningar; som att via ändtarmen försöka undersöka om det finns foster i livmodern.

Anders ser överlag mycket positivt på den ökade användningen av digitala verktyg inom lantbruket och menar att det gynnar både djuren och de som arbetar på gårdarna.

 

Denna artikel är ett utdrag ur den senaste rapporten från Landshypotek Banks Lantbrukspanel "Den digitala lantbrukaren" som publicerades i maj 2021. Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet (pdf)

Om Lantbrukspanelen

Landshypotek Banks Lantbrukspanel är en återkommande svarspanel med 100-talet större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får här möjligheten att ge uttryck för vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningarna är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställda.  Här kan du ta del av samtliga rapporter från Lantbrukspanelen.

Läs mer

Våra anställda kan distansarbeta

Läs mer
Läs mer

Finansiering av ditt första lantbruk, vilka frågor ställer banken?

Läs mer
Läs mer

Med fötterna på jorden och korna på lyxhotell

Läs mer