Våra anställda kan distansarbeta

Kristin Johansson är lantbrukare och driver en gård med både skog och ekologisk livsmedelsproduktion och är även ledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening Småland. Hon har satsat mycket på digitalisering och ser stor nytta av det i verksamheten.

När Kristin Johansson och hennes man tog över gården för ungefär tio år sedan upptäckte hon snart att verksamheten var väldigt sårbar. Det var svårt att få tag på personal som klarade av jobbet och om någon var sjuk, eller förhindrad att arbeta av andra skäl, så blev det stora problem. Det gjorde att hon valde att satsa mycket på automatisering och digitalisering i verksamheten.

  – Idag har vi helautomatiserat bland annat gödsling, foderutdelning och mjölkning, vilket gör att vi kan sköta det mesta av arbetet via digitala verktyg. Vi får fram all data och kan planera och justera via paddan. Idag kan också våra anställda jobba på distans – något man kanske inte tidigare trodde var möjligt inom lantbruk.

Digitala verktyg används även i skogsbruket 

Med hjälp av drönare kan de besiktiga stora områden och se avvikelser i trädens status. Det underlättar exakt positionering.

  – Vid exempelvis ett angrepp av granbarkborre är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att begränsa skadorna på skogen. Det sparar väldigt mycket tid för oss att kunna se exakt vilket eller vilka träd som är angripna, jämfört med att leta upp dem själva.

En osäkerhetsfaktor i Kristins verksamhet har varit nätuppkopplingen. Det tog lång tid innan det kom fiber till gården och kommunen gav flera oklara besked.

  – Problemet är att Telia har kapat kopparlinorna utan att se till att det finns fungerande alternativ. Vi tvingades länge förlita oss på 4G och det håller inte här ute på landsbygden. Ska vi kunna jobba digitalt krävs det en säker uppkoppling.

 

Denna artikel är ett utdrag ur den senaste rapporten från Landshypotek Banks Lantbrukspanel "Den digitala lantbrukaren" som publicerades i maj 2021. Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet (pdf)

Om Lantbrukspanelen

Landshypotek Banks Lantbrukspanel är en återkommande svarspanel med 100-talet större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får här möjligheten att ge uttryck för vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningarna är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställda.  Här kan du ta del av samtliga rapporter från Lantbrukspanelen.

Läs mer

Digitaliseringen inom lantbruket är positiv för djuren

Läs mer
Läs mer

Finansiering av ditt första lantbruk, vilka frågor ställer banken?

Läs mer
Läs mer

Med fötterna på jorden och korna på lyxhotell

Läs mer