Familj sitter utanför entrén till ett rött hus med gröna dubbeldörrar.

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

När en familj genomgår ett generationsskifte är det mycket att tänka på och stora beslut som ska fattas. Här är tio steg som underlättar i processen av generationsskifte inom lantbruket. 

Generationsskiften kompliceras ofta av att man väntar för länge. Ibland kan ämnet vara känsligt att ta upp, men bästa sättet är att börja prata om växlingen i god tid och sträva efter en öppen dialog om vilka möjligheter som finns.

Att vara tydlig från början och involvera alla inblandade är nyckeln till ett smidigt generationsskifte. För många är målet att behålla gården i familjens ägo, andra gårdar går ut till försäljning på öppna marknaden i samband med ett generationsskifte.

1. Målbild för gården

Hur vill ni som är nuvarande ägare ha det? Hur ser ert önskescenario ut? Hur mycket är det värt att något av barnen tar över verksamheten på gården och att gården finns kvar i familjens ägo? Vill ni själva bo kvar på gården och fortsatta att nyttja jakträtt eller liknande?

Det är viktigt att nuvarande ägare får möjlighet att klargöra behov och önskemål. Dessa frågor är viktiga att reflektera över:

 • Hur ser visionen för gården ut efter generationsskifte?
 • Ska den säljas på marknaden eller överlåtas till barnen?
 • Vill ni bo kvar på gården eller flytta därifrån?
 • Hur mycket pengar behövs efter överlåtelsen?
 • Är det möjligt med totalt rättvisa mellan barnen och att ändå kunna behålla gården inom familjen?

2. Förberedande rådgivning

Nästa steg är att träffa en rådgivare som är specialiserad på skatter och familjejuridik för att se över er situation och möjliga lösningar för era önskemål. Landshypotek har ett stort nätverk i branschen över hela landet och genom oss kan du få kontakt med rådgivare som precis som vi har lång erfarenhet av generationsskiften inom lantbruket. 

3. Första familjerådet

I samband med generationsskiftet är det värdefullt att inledningsvis samla familjen till ett familjeråd. Vid familjerådet medverkar bara föräldrar och arvingar, för att inte komplicera förutsättningarna i onödan. Alla får komma till tals och lägga fram hur de ser på generationsskiftet. Familjerådet hålls lämpligen hemma på gården och under informella former. Rådgivaren agerar ordförande och redogör om överlåtarens förslag för alla parter och hur ägarskiftet ska gå till. Därefter får alla komma till tals och lägga fram hur man ser på skiftet. Öppenhet är viktigt i det här skedet för att undvika tvister längre fram. Erfarenheter visar att syskon till övertagaren ofta har rimliga krav, bara de får vara delaktiga i processen från början. 

Syftet med mötet är att presentera ett förslag och lyssna in alla önskemål. Därefter sammanställer rådgivaren alla synpunkter och lägger fram ett förslag på hur gården kan överlåtas.

4. Analys av nuläget

Efter familjerådet skickar rådgivaren ut en sammanställning till berörda parter. Här ska både en beskrivning av nuläget och planer för framtiden beskrivas. Det innebär en hel del samtal med både överlåtare och övertagare. Först görs en ordentlig bedömning av gårdens förutsättningar idag.

Frågor att ställa sig för att analysera nuläget:

 • Hur ser lönsamheten ut och vilka möjligheter till avkastning finns?
 • Finns det renoveringsbehov?
 • Tillgångar?
 • Finns det lån och andra fasta kostnader att ta hänsyn till?

Allt är viktiga faktorer i en överlåtelseprocess.

5. Planer för företaget

Vid ett generationsskifte är både dagsläget och planer för framtiden viktiga faktorer för att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske.

Frågor att ställa sig:

 • Ska driften ställas om?
 • Vad innebär det för kostnader?
 • Finns det planer på att stycka av gården?

Ju noggrannare genomlysning, desto bättre förutsättningar för en riktig bedömning och en rättvis fördelning av gårdens tillgångar i de fall den ska delas mellan syskon.

För att behålla gården i familjens ägo behövs ibland innovativt tänkande om gårdens framtida driftsinriktning. Finansieringen är ofta en central komponent i dessa situationer. Här kan det vara bra att prata med en kundansvarig på Landshypotek. Vi vet vad som krävs och har finansierat många familjers gårdar inom jord och skog med stor framgång sedan 1836.

6. Tidplan

Ett generationsskifte innebär stora förändringar för familjen som ibland kan ta lång tid. Det är därför viktigt att man har en genomtänkt tidplan. Här är några exempel på saker som kan vara nödvändiga att genomföra under en överlåtelse:

 • Var ska ni bo?
 • Behöver pensionsskyddet ses över?
 • Den som tar över måste kanske utbilda sig för att kunna ta över gården.
 • Bokförda värden måste kanske anpassas till verkliga värden.

7. Värdering och andra beräkningar

För att göra en rättvis bedömning av fastighetens värde bör en professionell värderingsman gå igenom alla faktorer som påverkar priset. Värderingar inför finansieringsbeslut görs av våra förtroendevalda värderingsmän som själva är verksamma lantbruksföretagare och har god kunskap om lokala förutsättningar. Vi kan även hjälpa dig med kontakter för att få en neutral marknadsvärdering av fastigheten.

8. Förslag till ägarskifte

Nästa steg i processen är att utarbeta ett förslag till ägarskiftet med fakta, önskemål och beräkningar som alla kan ställa sig bakom. I det arbetet kommer rådgivarens erfarenhet att spela stor roll. I förslaget formulerar vi hur och när generationsskiftet bör genomföras och vilka ungefärliga ersättningsnivåer som ska utgå till föräldrar och syskon.

9. Andra familjerådet

När alla värderingar och beräkningar är gjorda och allas önskemål samlats in är det dags att ta beslut. I en del fall kan det vara flera olika förslag att ta ställning till. När alla tagit del av förslaget hålls sedan ett andra familjeråd. Nu är det dags att fatta beslut när det gäller generationsskiftet. Antingen godkänns förslaget eller så kommer man i familjerådet fram till de ändringar och justeringar som behöver göras. När alla väl är överens återstår bara det sista steget, den tekniska lösningen.

10. Teknisk lösning och finansiering

När alla kommit överens så återstår "bara" att skriva kontrakt, stycka tomter, genomföra försäljningar – med mera. I det här skedet slutförs alla detaljer kring finansieringen. Med vår långa erfarenhet kan vi ge er stöd så att ni känner trygghet. Här kan ni med varm hand lämna det mesta arbetet till experter.

Vi på Landshypotek Bank har lång erfarenhet av finansiering i samband med generationsskiften och förstår att frågorna kan vara många. Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjliga lösningar för er. 

Relaterade artiklar

Läs mer Svarta och gula stövlar på trapp utomhus

Juristens fem råd till dig som står inför att ta över gården

Läs mer
Läs mer

"Ett generationsskifte ska inte hetsas fram, då är det någonting fel"

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer