"Ett generationsskifte ska inte hetsas fram, då är det någonting fel"

- Skogen ruvar på många känslor och minnen. I synnerhet om den har gått i arv i släkten och kanske allra helst vid ett generationsskifte. Jag brukar poängtera att ett generationsskifte inte ska hetsas fram, då är det någonting fel. Skogsbruk bygger på ett givande och ett tagande, det är det som är så speciellt med den här näringen. Att ha ett hållbart perspektiv är lika viktigt i själva skogsbruket som för människorna som driver det, säger Susanne Mårtensson kundansvarig på Landshypotek Bank. Här får vi höra historien om skogsfastigheten med familjen och de tre nöjda sönerna.

- Som många andra hade ägarparet funderat över turerna kring överlämnandet. Förhoppningen fanns där. Skulle pojkarna vilja ta över livsverket som de var så stolta över? Samtidigt ville de inte tvinga något av barnen in i verksamheten. Det var viktigt att alla blev nöjda med förändringen. De yppade det knappt hörbart till en början, men helst ville föräldrarna också kunna leva hyfsat gott som pensionärer och skörda åtminstone en del av vad de under lång tid hade byggt upp, berättar Susanne.

Alla delaktiga

Susanne började resan tillsammans med familjen genom att boka in samtal med var och en av sönerna för att höra hur de såg på framtiden.

- Vad ville de egentligen? Av någon anledning brukar de bästa besluten falla på plats naturligt. Efter hand visade det sig att sig att samtliga familjemedlemmar hade en och samma vision: intresset för skog och skogsbruk gjorde att de alla ville fortsätta att bidra till skogen – en inställning som vi på Landshypotek Bank också delar, berättar Susanne.

Lyckad utgång

Lösningen blev att skogsfastigheten delades upp i tre nya fastigheter via Lantmäteriet så att sönerna kunde få varsin lott.

- Eftersom de nu skulle bli småhusägare hjälpte vi på Landshypotek Bank till med villalånen till deras familjer i samma veva. Vetskapen om att släkten kommer att fortsätta att bruka skogen på ett hållbart sätt framöver är väldigt glädjande, avslutar Susanne.

Står du också inför ett generationsskifte? Du är alltid välkommen att dryfta dina tankar med någon av oss över en kopp kaffe – oavsett hur långt fram i tiden skiftet ligger.

Susannes historia vilar på riktig kundrelation och riktiga finansieringslösningar. Berättelsen är därmed riktiga men har skrivits om för att avidentifiera våra kunder.

Relaterade artiklar

Läs mer Familj sitter utanför entrén  till ett rött hus med gröna dubbeldörrar.

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer
Läs mer

Skog till salu – tipsen för dig med säljplaner

Läs mer
Till tipsen Man står framför timmerstockar och tittar mot dem

Tips för dig som går i skogsköpartankar

Till tipsen