Vad är den största glädjen med att äga mark?

Vi ställde frågan till Lantbrukspanelen, som samlar över hundra större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. En klar majoritet svarade att den största glädjen med att äga mark är att få utveckla ett företag med grunden inom jord och skog.

Vi tyckte att det såg så intressant ut att vi bad Sarah Fitz-Koch, forskare specialiserad på jordbruksentreprenörers drivkrafter, att hjälpa oss tolka resultatet. Hon beskriver lantbrukare som väldigt lyckliga och att de känner en mening i sitt arbete, vilket är en drivkraft för dem.

Diagram

– I min forskning har jag undersökt vad det är som gör att lantbrukare känner en meningsfullhet i sitt arbete. En viktig del är att det de producerar, livsmedel, är nödvändigt för oss. Naturligtvis går det hand i hand med en passion för att odla.

Sarah pekar också på att lantbrukare, liksom andra företagare, har en stor frihet att styra sitt eget arbete.

– Jag skulle säga att det är kombinationen av tre faktorer som gör att lantbrukare känner så stor glädje i sitt arbete. Det första är att det handlar om livsmedel, det är inte vilken produkt som helst. Det andra är närheten till naturen och att få se saker växa. Det tredje är känslan av frihet i arbetet, att vara sin egen ”boss”. Kombinationen av dessa tre är unik och det bidrar till att lantbrukare är så lyckliga och välmående.

Marken också nyckeln till framtiden

När lantbrukspanelen blickar framåt i tiden ser över hälften att deras gård har större markareal. Först på andra plats kommer ny teknik i form av ökad digitalisering och automatisering.

Diagram

 

Om Lantbrukspanelen

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Jorden vi brukar – drivkrafter och orosmoln hos Sveriges lantbrukare är den femte rapporten. Data och underlag har samlats in via enkät och intervjuer genomförda under hösten 2020. Enkäten har ställts till över 100 större lantbruksföretagare i Sverige som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Ta del av alla tidigare rapporter från Lantbrukspanelen

Relaterade artiklar

Läs mer

Hur kan äganderätten stärkas?

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer