Investeringar i lantbruksföretaget

Vi befinner oss alltjämt i ett lågränteläge vilket är gynnsamt för den som går i investeringstankar. Just nu är kapitalkostnaden för en investering låg, samtidigt som priserna på energi och andra insatsvaror ökar. Därför kan det vara läge att se vilka möjligheter det kan skapa för ditt företag. Martin Nordström, som till vardags möter många lantbruksföretagare i sin roll som kundansvarig i Mälardalen, tipsar om vad du kan tänka på när du ska investera i ditt företag. 

Publicerad hösten 2021

Vad ser vi för investeringar på gårdarna?

– En tydlig trend bland företagare inom jord och skog som nu ser möjligheten att göra en investering är att skifta en osäker kostnad till en kapitalkostnad och samtidigt effektivisera verksamheten. Några av de företagare jag pratar med gör nu investeringar ibland annat plansilofack. Har du rätt förutsättningar för en sådan investering, kan räkna hem investeringen genom en mer effektiv foderhantering och samtidigt minska inköpsberoendet av plast, kan det vara ett gynnsamt tillfälle nu, säger Martin.

– Andra investeringar som många i just Mälardalen gör är att renovera och rusta byggnader för uthyrning eller försäljning. Många lantbruk i denna del av Sverige har förmånen att vara nära flertal städer där en allt större del av arbetskraften har upptäckt att det i alla fall delvis går utmärkt att arbeta på distans och därför gärna söker sig till mer lantliga boenden. Förutsättningar som gör att du som företagare kan få möjlighet till fler diversifierade intäktskällor, tillägger Martin.

Vad tycker du man ska ha tänkt igenom innan man gör slag i saken?

– Det finns ju många faktorer som spelar in men framför allt behöver man som företagare landa i varför man ska göra investeringar och hur investeringen kommer att bidra till verksamheten. Kommer investeringen minska arbetstimmarna, och minska dem tillräckligt mycket? Kommer den ge en extra intäktskälla till verksamheten under en längre period? Är det läge att göra investeringen nu, eller finns det andra investeringar som bör prioriteras först? Om svaret är ja på majoriteten av dessa frågor så är investeringstanken troligen värd att fördjupa sig i. Kort och gott handlar det om att göra investeringar som gör ditt företag starkare och mer robust över tid, säger Martin.

– Det kan vara lätt att dras med i investeringstrender vilken man ska vara medveten om. Vi har under lång tid sett investeringar i solceller på var och varannan gård och här är det viktigt att alltid grunda ditt beslut utifrån  din egen verksamhets faktiska elförbrukning – för det är det som kommer avgöra om investeringen är lönsam eller inte. Ställ dig frågan om dina nuvarande elkostnader är högre än kapitalkostnaden och matchar återbetalningstiden. Ju längre återbetalningstid eller avskrivningstakt desto mer osäker blir kalkylen då prisvariationerna kommer fluktuera mer, säger Martin. 

 Sammanfattningsvis, är det läge för investeringar på gården nu?

– Det beror ju självklart på vilka förutsättningar du som företagare har och inget som går att svara på i generella termer. Men att skifta en rörlig och osäker kostnad mot en fast investeringskostnad där investeringshorisonten ligger på några år och gör ditt företag och din framtida ställning som företagare starkare är ofta värd att diskutera vidare. Viktigt är också att alltid utgå från företagets långsiktiga plan för att prioritera och genomföra investeringarna i rätt ordning, säger Martin.

Martin Nordström

Porträtt över medarbetare Martin Nordström

Martin Nordström

Agronom och Kundansvarig
Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer

5 frågor om bokslut

Läs mer
Läs mer

Koll på företaget i turbulenta tider?

Läs mer