Lantbrukande är en livsstil – men tänk som en företagare

För lantbruksföretagare är vardagen med hemmakontor inget nytt, och att både bo och arbeta på sin gård har många fördelar. Men också sina utmaningar. Christina Carlsson, Lantmästare och lantbruksekonom, har i sin roll som rådgivare på Ludvig & Co stöttat lantbruksföretagare i att driva långsiktigt hållbara företag i snart 30 år. Här delar hon med sig av sin erfarenhet till dig som både bor och verkar på hemmaplan.

De vanligaste frågorna som Christina möter handlar naturligt om förändringar i verksamheten. Det kan handla om investeringar så som maskinbyten, byggnationer eller utökning av fastigheten. Men också om förändringar i livet som att bli förälder eller lämna över företaget till kommande generation.

- Det enkla svaret är att det inte finns någon färdig mall för att driva ett framgångsrikt lantbruksföretag, då ingen verksamhet, fastighet eller situation är den andra lik. Men ett mer värdefullt svar är nog att du som använder ekonomiska verktyg såsom budget och kalkylering är bäst förberedd om något oförutsett skulle inträffa och har också bäst förutsättningar för att kunna utveckla din verksamhet åt det håll du vill, säger Christina.

I sin roll på Ludvig & Co möter Christina också företagare i andra näringar än de gröna, och berättar om både likheter och olikheter.

- Lantbruksföretagaren är ofta ensam och är oerhört beroende av faktorer som inte går att påverka – så som väder och vind. Men den största skillnaden är att du ofta bor på jobbet, vilket gör att det kan vara svårt att skilja på vad som är privat och vad som är företag på gården. Många lever också med en stor press i att förvalta en gård som gått i arv och att avveckla företaget kan hänga ihop med att behöva byta hem, säger Christina.

En av likheterna med andra typer av företag är behovet av lönsamhet för att företaget ska kunna hålla och utvecklas framåt. Ett bra riktmärke för en hållbar lönsamhet är att som företagare ha full sjukpenninggrundande inkomst, det vill säga minst 350 000 kr i taxerad årsinkomst. Då har du täckt en stor del av föräldrapenningen och är även förberedd om olyckan skulle vara framme.

- Många tar ut en lägre lön än så, vilket kan vara helt okej. Det handlar helt enkelt om att möta inkomsten utifrån sina konsumtionsbehov, säger Christina.

Enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag?

Ett verktyg för att skilja på företaget och det privata är bolagsformerna där fastigheten (alla fastigheter med typkod 100) alltid måste ligga i en enskild firma medan driften och företaget kan ligga i den enskilda firman, eller i annan bolagsform.

- När verksamheten går bra och du har löpande och återkommande vinster i ditt företag som gör att du hamnar på inkomster över brytpunkten för statlig skatt, är ett aktiebolag (AB) värdefullt för att kunna hantera vinsten på ett bra sätt, säger Christina.

Från ditt AB kan du ta ut lön, eller fakturera sysslor beroende på upplägg och förvalta vinsten i företaget. Skulle företaget däremot inte gå så bra, så är det en större risk med ett bolag då de formella kraven på ett AB är större. Dessutom får du räkna med dubbel bokföring vilket tar lite extra tid.

- Min rekommendation är därför att starta driften i en enskild firma, och den dagen du och eventuell partner är uppe i en vinst så hög att ni måste betala statlig skatt. Det finns ett skattemässigt förmånligt regelverk för att ombilda från enskild firma till AB medan omvänt är klart mer komplicerat, summerar Christina.

Är ni flera kompanjoner som ska driva verksamheten på gården, exempelvis syskon eller annan som inte är din make/make, är aktiebolaget att föredra då det anger väldigt tydliga juridiska regler. Annars är enskild firma eller enkelt bolag för samredovisning av moms att föredra. Handelsbolagen ser vi färre av då enkelt bolag är i princip samma sak men har lättare skatteregler runt sig.

Lantbrukande är en livsstil - men tänk som en företagare

Oavsett bolagsform är det viktigt att alltid skilja på sin privata och företagets ekonomi, vilket kan vara svårt när gränsen mellan jobb och fritid är svårdragen. En hushållsbudget som beskriver uttagsbehov (mat, livförsäkring, nöjen etc.) och en budget för företaget blir därför värdefull.

- Utifrån ditt privata uttagsbehov kan du sätta upp stående privata uttag, att jämföra med nettolön för ett AB eller en vanlig anställning, vilket ger en god överblick i månatliga kostnader – och därav de intäkter du behöver för att täcka dem. Många gör flera mindre uttag när behov finns, vilket kan göra att man inte riktigt har koll på hur mycket man plockar ur företaget sammantaget under året. Det kan då vara klurigt att prognosticera att företagets årsvinst täcker uttagen så att du inte lånar av ditt företag till privat konsumtion, avslutar Christina.

Några avslutande råd för att bli en bättre företagare?

- Försök sätta dig in i siffrorna och ekonomin ordentligt. Ju bättre koll du har desto lättare blir även det löpande arbetet med att få koll på att kassaflödet är tillräckligt och att bokföringen inte halkar efter. Sedan behöver du inte sköta allt helt själv men om du har koll kan du också ställa krav på leverantörer och kunder på ett annat sätt.

- Mitt andra råd är att hålla koll på dina privatuttag. Se det som en nettolön och fundera på vad du har för konsumtionsbehov. Annars blir det lätt att resultatet inte blir som du hade på känn.

Relaterade artiklar

Läs mer Gröna och gula åkerfält

"Att-tänka-på" för landsbygdsföretagare

Läs mer
Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer