Så skiljer sig vårbruket över landet

Vårbruket är en av årets avgörande milstolpar i det svenska lantbruket, och därmed också en grundbult i den svenska livsmedelsförsörjningen. I regel startar sådden längst ner i landet och sist uppe i norr. Här kan du ta del av Landshypoteks sammanställning av fakta om vårbruket och lantbruket i sju utvalda regioner, och Sverige i stort.

På senare tid har Sveriges lantbruk och livsmedelsförsörjningen klättrat allt högre upp på den politiska dagordningen. Under pandemin växte intresset för att köpa svenskproducerad mat och många konsumenter var beredda att betala lite extra för att stötta den lokala lantbrukaren. Med en kraftig stigande inflationstakt som har haft stor påverkan på matpriserna har livsmedelsfrågan blivit en allt viktigare fråga för gemene man.

– Sedan pandemin och kriget i Ukraina ser vi ett ökat intresse hos fler i samhället för hur det går för lantbruket. Samtidigt är den ekonomiska osäkerheten en tuff utmaning för både konsumenter och lantbrukare, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Vårbrukets olika delar

Vårbruket inbegriper huvudsakligen harvning och sådd samt gödsling av vår- och höstsådda grödor. Ibland har de grödor som såddes under hösten inte klarat vintern eller drabbats viltskador; i de fallen behöver lantbrukaren dessutom så om för att kompensera för det bortfallet.

En lång rad faktorer påverkar den slutliga skörden. Det finns mycket som man inte kan styra över själv, exempelvis vädret. Desto viktigare roll spelar därför det man själv kan styra över; som valet av grödor och när och hur de sås.

Grödorna skiljer sig åt över landet

Vilka grödor som sås varierar beroende på var i landet man befinner sig, eftersom viktiga förutsättningar, som klimat och jordmån, kan se olika ut i olika regioner. Efterfrågan och andra marknadsförutsättningar är också av stor betydelse.

I Landshypotek Banks sammanställning presenteras statistik om vårbruket specifikt och lantbruket generellt i Sverige. Här hittar du bland annat fakta och statistik om vilka typer av grödor som odlas i olika regioner. 

Här kan du ta del av sammanställningen (.pdf)

Relaterade artiklar

Läs mer

Så effektiviserar lantbrukarna för att klara det nya kostnadsläget 2023

Läs mer
Läs mer

Vi lantbrukare måste vara pålästa och noggranna i allt vi gör

Läs mer
Läs mer Vinterlandskap i solnedgång

Investera i energiproduktion?

Läs mer