Flygbild över höstskörd av vete med skördetröska och traktor med släp i Östergötland.

Cybersäkerhet i det uppkopplade lantbruket

Den svenska lantbrukaren blir allt mer uppkopplad och bedragarna på internet utvecklas sina metoder för angrepp i snabb takt. Vi har här samlat några tips för hur du som lantbrukare kan stärka din säkerhet online för både dig och ditt lantbruk.

Enligt den svenska Polisen har omsättningen från skadliga IT-attacker passerat den globala omsättningen från droghandeln. Grupperingar köper och säljer tjänster av varandra och det rådande säkerhetspolitiska läget gör att även andra incitament än att tjäna pengar blir starka motivatorer för angriparna. Det kan vara att utsätta enskilda branscher viktiga för länder som infört sanktioner eller andra politiska motiv. 

De generella tipsen för att som lantbrukare skydda sig och företag mot bedrägerier och IT-angrepp har i stort sett varit de samma över tid. Och det finns mycket du som enskild lantbrukare med enkla medel kan göra för att öka din trygghet online.

Håll dina program uppdaterade

Sätten som angriparna använder går i cykler och attacker på sårbarheter i system är fortsatt vanligt, vilket gör att vikten av att hålla sina program och system uppdaterade avgörande.  och just nu nyttjas sårbarheter i programvaror ovanligt mycket. Genom uppdateringarnas reparationskod sätts möjliga kryphål in i programvaran igen och skyddet förstärks. 

 • Slå på automatiska uppdateringar för mobilen och datorn.
 • Säkra att löpande uppdateringar ingår vid köp av program till företaget.

Molntjänster – slumpen kan avgöra

Attacker mot molntjänster, det vill säga att du inte har programmet installerat lokalt på din dator utan kommer åt det genom att logga in på en hemsida eller att din programvara är beroende av att vara uppkopplad, gör att angriparen snabbt kan nå många. Den som vill attackera behöver därför inte hitta just dig utan kan genom den centraliserade molntjänsten slå ut ett helt system - inklusive dina onlinetjänster och digitala tillgångar. Det finns flera exempel i närtid, bland annat attacken mot Coop som riktade sig mot deras leverantörs leverantör.

Fördelen med molntjänster är att de oftast uppdateras snabbare och mer systematiskt än vad du som enskild person kanske har möjlighet att göra. Leverantörer som tar säkerhet på allvar säkerhetstestar sina tjänster utförligt, även detta på en högre nivå än vad som är rimligt för framförallt mindre företag.

 • Säkerställ att dina molntjänster uppdateras ofta.
 • Använd tvåstegsautentisering när du loggar in. 

Ställ krav på din IT-leverantör

Som lantbrukare i stort behov av en trygg IT-lösning är det genom att ställa krav på din leverantör du kan skydda dig mot mycket. Hur arbetar leverantören med IT-säkerhet? Erbjuds du löpande uppdateringar? Här går det att göra skillnad både vid inköp och som befintlig kund. 

 • Ta reda på hur din IT-leverantör arbetar med säkerhet.
 • Ta reda på hur ofta dina programvaror uppdateras.

Låt datorn i produktionen vara bara för produktionen

En relativt billig lösning är att ha en särskild dator som bara är uppkopplad mot din produktion, så som utfodringssystem, mjölkrobotar eller liknande, och inget annat. På så vis har du skapat en ”digital brandgata” mot risken att få in skadlig kod eller annan attack i produktionssystemet. Vilket kan få förödande konsekvenser, både för djur, människor och företag. 

 • Säkra en dator vigd åt ditt uppkopplade lantbruk.

Gör dina lösenord till lösenmeningar

Använder du samma lösenord till allt för att det ska vara enkelt att komma ihåg? Då är du särskilt utsatt vid attack på något av ställena där du är inloggad. Ett bra lösenord ska vara långt och unikt. Att använda en hel mening gör det ofta lättare att komma ihåg utan att behöva tumma på säkerheten. Använd olika lösenmeningar för dina olika inloggningar. Risken är annars stor att någon som vill förstöra får tillgång till alla dina tjänster med samma lösenord vid en läcka.

 • Uppdatera dina lösenord till lösenmeningar.
 • Uppdatera dina lösenmeningar löpande.

Att betala angriparna ökar risken att utsättas igen

Om du som lantbrukare blir utsatt för en cyberattack är det vanligt att utpressas på en lösensumma. En summa som ofta är systematiskt uträknad för att vara anpassad till ditt företags publika omsättning, så att känslan av att ”vi klarar av att betala” infinner sig. Det är lätt att tänka att ”jag betalar, så är problemet ur världen”, men så är sällan fallet. Det finns exempel som visar på att företag som betalat angriparna noteras som ”förmånliga” att utsättas igen då det betalar. Be istället om professionell hjälp om du blivit utsatt, något som också kan ingå i en så kallad cyberförsäkring som till exempel den som erbjuds av Dina Försäkringar.

 • Säkra rutinen för hur du och ditt företag agerar om du blir utsatt.
 • Se över din försäkring mot cyberattacker.

Ordlista

Cyberhot

En potentiell omständighet, händelse eller handling som kan skada, störa eller på annat negativt sätt påverka nätverks- och informationssystem, I praktiken risker för att dina program, enheter, IT-tjänster eller information förstörs, stjäls eller manipuleras.

Molntjänst

En internetbaserad tjänst som tillhandahåller datalagring, programkörning eller andra IT-funktioner. I praktiken ofta tjänster som du loggar in i via en hemsida eller som ditt system kopplar upp sig mot för exempelvis lagring och synkronisering av information.

Ransomeware

Skadlig kod som krypterar information så dator, system och tjänster blir otillgängliga. Syftet är att utpressa offret på pengar för att få tillbaka sin information.

Relaterade artiklar

Läs mer Kraftigt regn

Kan man skydda sig mot extremväder?

Läs mer
Läs mer Vete på äng

Fastränteplacering: Ett förmånligt sparande för dig som medlem i Landshypotek

Läs mer