Man promenerar i skogen med barn på axlarna

Allt fler upptäcker möjligheterna med skogen

I en skakig ekonomi och en rörig omvärld står skogen stadigt kvar. Skogsfastigheters värde har stått bra över tid och allt fler ser skogen som en långsiktigt trygg investering med god avkastning. Ett ägande som dessutom innebär att du blir en del av den hållbara omställningen och kan nyttja alla härliga rekreationsvärdena som kommer med skogen.

– Många ser självklart ekonomiska möjligheter med sin skogsfastighet. Men som skogsägare finns också många andra värden. Du äger och brukar något som du lämnar över till nästa generation, vilket är ett ägande du inte stöter på så ofta i andra sammanhang. Du har också möjlighet att göra skogen till din fritid, med allt från brukande till jakt, fiske eller bara vandra omkring i den, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, tillika skogsägare. 

Landshypotek Bank är jord- och skogsägarnas bank och har varit så i nästan 200 år. Det ger en särskild insyn i allt som har med skog och mark att göra, även i det som inte syns i siffror och kalkyler. Ekonomin, rekreation, generationsperspektivet finns alltid med. 

– För många andra banker blir finansiering av skog bara en sak bland allt annat.  Men här har vi vårt fulla fokus. Vi är smalare, men spetsigare med vår erfarenhet, kunskap och intresse kring allt som har med skogsinnehav att göra, säger Susanne Mårtensson, kundansvarig på Landshypotek Bank i Skellefteå.

Hållbar och trygg investering

Sveriges skogsexport är fortsatt stark och efterfrågan på skogsprodukter fortsatt stor. Samtidigt har priserna för skogsmark stigit stadigt under en längre tid. Skogen är också en viktig del i den gröna omställningen och gör att vi kan minska vår användning av fossila råvaror. Det gör att ägandet av en skogsfastighet inte bara är ett bra skydd mot inflation och en långsiktig investering, utan som skogsägare bidrar man också till att minska klimatutsläppen.  

– Hållbarhet och det längre generationsperspektivet är naturligt för alla skogsägare. Samtidigt händer det mycket med skogen hela tiden och du behöver hela tiden göra val för din skog, skogsekonomi och skogsbrukande. Vi försöker vara där både för det längre och det kortare perspektivet, menar Susanne Mårtensson. 

Skogen finns i Landshypoteks DNA

Att vara en bank för skogsägare skiljer sig från traditionella banker på en rad sätt. Mest påtagligt är förståelsen och långsiktigheten, där löptiderna på lån kan vara upp mot 40 år. Långsiktigheten bygger på att Landshypotek har god insyn i verksamheten och de utmaningar som kunden kan tänkas ha - men också skogens tillgång och utvecklingspotential som kanske inte syns i en traditionell resultaträkning. Dessutom finns en personlig relation till skogen, då många av Landshypoteks medarbetare själva är skogsägare. Banken ägs dessutom av skogsägare. 

– Vi är den enda banken i Sverige som tänker på jord och skog varje dag. Våra anställda förstår vad ett skogsbruk är, att en livscykel kan vara över 100 år och att kassaflödet under tiden är ojämnt. Därför kan vi föra en annan dialog som ger kunderna bättre finansiella förutsättningar, avslutar Per Lindblad.

Relaterade artiklar

Läs mer Röjning i skogen

Dags att se över årets röjningsbehov

Läs mer
Läs mer Blandning av äldre och yngre barrträd i skog

Hur påverkas en skogsfastighet ekonomiskt av barkborreangrepp?

Läs mer
Läs mer Man i orangea kläder sågar i fällt träd i skogen

Banken som slåss för skogsbrukaren i EU

Läs mer