man med två barn på skogspromenad

Att tänka på när du vistas i skog och mark

Vi har en unik rätt att vistas i skog och mark, vilket gör att vi alla kan ta del av den härliga svenska naturen. Men som gäster här finns det några saker att tänka på.  

Det är ofta en privat markägares mark du vistas på och att visa hänsyn är en förutsättning för att vi ska vara välkomna även i framtiden. Att hålla sig till regeln ”inte störa – inte förstöra” är en bra utgångspunkt.

Några saker att vara extra uppmärksam på:

  • Klä dig gärna färgglatt när du är i skogen. Då syns du lättare för såväl jaktlag som ditt sällskap på skogsturen.
  • Gå aldrig på sådda åkrar, eller annan odlad mark, då grödorna lätt kan ta skada.  Undvik även att beträda skogsområden som är nyplanterade. 
  • I skyddade områden, exempelvis nationalparker, naturreservat eller djur- och växtskyddsområden gäller särskilda regler som kan innebära att allemansrätten är begränsad. Bestämmelserna finns ofta uppsatta på skyltar när du går in i ett skyddat område. Många gånger finns också annan information som berättar varför området är värdefullt och har skyddats.
  • Visa hänsyn till djuren i beteshagar så att de inte skräms och även för de vilda djuren i skogen. Extra viktigt under våren då många ungar föds. Har du hund med dig måste du hålla den under extra stor uppsikt under perioden 1 mars till 20 augusti.  
  • Ta alltid hänsyn till hemfridszonen, det vill säga området/tomten närmast ett bostadshus.
    Den som bor där har rätt till sitt eget privata område och att få vara ostörd.  
  • Kör inte på privata vägar eller vägar med körförbud. Skylten sitter uppe av en anledning.
  • Parkera på anvisad plats och var extra varsam så att ingen väg eller bom blockeras och  utryckningsfordon eller lantbruksmaskiner lätt kan ta sig förbi.

Relaterade artiklar

Läs mer Röda och vita villor i villaområde

Lär känna Landshypotek Bank

Läs mer
Läs mer Sommarstuga

Att tänka på, när du ska köpa fritidshus

Läs mer