Att tänka på när du vistas i skog och mark

Vi har en unik rätt att vistas i skog och mark, vilket gör att vi alla kan ta del av den härliga svenska naturen. Men som gäster finns det några saker att tänka på i samband med svampplockningen, skogspromenaden eller insamlingen av checkpoints.

Det är ofta en privat markägares mark du vistas på och att visa hänsyn när du är ute är därför en förutsättning för att vi ska få vara välkomna även i framtiden. Att hålla sig till regeln ”inte störa – inte förstöra” är en bra utgångspunkt.

Några saker att vara extra uppmärksam på:

  • Klä dig gärna färgglatt när du är i skogen. Då syns du lättare för såväl jaktlag som ditt sällskap på skogsturen.
  • Odlad mark är förbjuden att beträda. Undvik även att beträda skogsområden som är nyplanterade.
  • Visa hänsyn till djuren i beteshagar så att de inte skräms och även för de vilda djuren i skogen. Extra viktigt under våren då många ungar föds.
  • Tomtmarker är förbjudna att beträda. Det gäller också för att gena över ena hörnet av en tomt.
  • Kör inte på privata vägar eller vägar med körförbud. Skylten sitter uppe av en anledning.
  • Parkera på anvisad plats och var extra varsam så att ingen väg eller bom blockeras så att utryckningsfordon eller lantbruksmaskiner kan ta sig förbi.
Läs mer

Hittaut - orienteringsapp sätter Sverige i rörelse

Läs mer
Läs mer

Sparka dig i form i vinter

Läs mer
Läs mer

Fyra anledningar att byta bolånebank

Läs mer