30 anledningar att välja svenska livsmedel till matbordet

Att de goda anledningarna att välja svenskproducerade råvaror och livsmedel är många vet du säkert redan. Här har vi samlat 30 anledningar att lyfta runt matbordet, på arbetsplatsen, i skolan eller med din lokala handlare. 

 1. För att värna om svenskt lantbruk och lantbrukare.
 2. I Sverige har vi låg antibiotikaanvändning. Friska djur behöver inte antibiotika.
 3. Brukande av jord och betande djur bidrar till den biologiska mångfalden.
 4. Håller landskapen öppna. Så att vi kan njuta av ett varierat landskap.
 5. Ger arbetstillfällen i hela landet.
 6. Produktionen av svenska livsmedel är avgörande för en levande landsbygd med arbetstillfällen.
 7. För att kunna gå på självplock av jordgubbar på sommaren behöver vi värna lantbruket varje dag, året runt.
 8. Sverige har gott smittskydd med hantering av smittsamma sjukdomar i världsklass för lantbrukets djur.
 9. God djuromsorg. 
 10. Kort sträcka från jord till bord (bra för både klimatet och smakupplevelsen).
 11. Råvaror som testats och hanterats med hög livsmedelssäkerhet.
 12. Det är klimatsmart!
 13. Sveriges bönder arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiviteten och minska klimatavtrycken.
 14. Ökar Sveriges självförsörjningsgrad vilket i sin tur säkrar vår tillgång till mat.
 15. Djur med mycket utevistelse.
 16. Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med snittet i världen.
 17. Det svenska klimatet med kalla vintrar håller skadeangrepp av insekter och svampar nere vilket också minskar behovet av växtskyddsmedel. 
 18. Låg antibiotikaanvändning minskar risken för resistenta bakterier.
 19. Svensk nötköttsproduktion ger 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet.
 20. Möjlighet att äta råvaror som inte går att få tag i eller tillverka någon annanstans.
 21. Svenska bär och frukter smakar mer!
 22. För att det är vackert att se öppna ängar och fält när man reser genom Sverige.
 23. Sverige lämpar sig gott för livsmedelsproduktion med god tillgång på vatten och naturliga förutsättningar för betande djur.
 24. Vi har långa ljusa dagar under sommaren som får maten att smaka extra gott.
 25. Salmonellafria livsmedel!
 26. Grisar med knorr.
 27. I Sverige finns stora arealer med naturliga betesmarker som hålls öppna med betande djur. Där omvandlas solenergi genom fotosyntes i växterna till foder som sedan förädlas till livsmedel i form av kött och mjölk.
 28. Man vet var maten kommer ifrån.
 29. För varje bonde skapas flertalet andra jobb.
 30. Finns det något godare än svenska jordgubbar?

Relaterade artiklar

Läs mer

Naturliga förutsättningar för svensk grönsaksodling

Läs mer
Läs mer

Potatis - oavsett högtid eller vardag

Läs mer
Läs mer

Svenska råvaror i säsong under hösten

Läs mer