Vi förstår dig och din gård

Med fokus på din gårds långsiktiga lönsamhet

Som jord- och skogsbrukarnas egen bank bidrar vi till att människor kan använda sin gård till att få verksamheter, landsbygder och sig själva att växa. Det har vi upplevt många gånger. Tillsammans med företagare har vi lärt oss vad som behövs för att långsiktigt kunna leva, bo och utvecklas på landsbygden.

Lönsamheten i lantbruket är ibland utmanande och att leva och verka i vår bransch är ofta en livsstil, ett arv och ett kall. Men vi behöver värna om lönsamheten genom att förklara och sprida kunskap om varför det är viktigt att det finns ett bärkraftigt svenskt lantbruk. Därför delar vi här, tillsammans med några av våra vänner, med oss av vår kunskap. Så att gårdens ekonomi blir ett värdefullt verktyg för dig och din verksamhet.

”För många av våra kunder är ett sunt företagande inte nödvändigtvis resultatoptimering, utan fokus ligger på goda investeringar och att skapa möjligheter för kommande generation. För oss är det helt naturligt.”

- Karin Wijkander, Landshypotek Bank