Upplåningsprogram

Här kan du ta del av information om Landshypoteks upplåningsprogram.

Certifikatprogram

SEK 10 000 000 000 eller motvärde i EUR.
Informationsbroschyr bankcertifikat 6 juli 20231 (pdf)

Dealers:
Danske Bank, Den Norske Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank. 

Nordic MTN-program 

EUR 10 000 000 000 eller motvärde i annan valuta.

Nordic MTN Prospectus 2024 (pdf)

Tillägg 8 februari 2024 (pdf, engelska)

Tillägg 8 januari 2024 (pdf, engelska)

Nordic NTM Prospectus 2023 (pdf)

Tillägg 8 februari 2023 (pdf)

Tillägg 9 november 2022 (pdf)

Tillägg 16 juni 2022 (pdf)

Nordic MTN Base Prospectus (pdf, engelska)

EMTN-program

Grundprospekt EMTN-program 2021 (pdf, engelska)

Tillägg 4 november 2021 (pdf, engelska)

Grundprospekt EMTN-program 2020 (pdf, engelska)

Tillägg 11 februari 2021 (pdf, engelska)

Tillägg 27 november 2020 (pdf, engelska)

Tillägg 3 november 2020 (pdf, engelska)

För tidigare prospekt, vänligen se vårt arkiv.

Dealers:
Swedbank, Skandinaviska Enskilda banken, Danske  Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank och Den Norske Bank

MTN-program

SEK 60 000 000 000 eller motvärde i EUR.
Grundprospekt svenskt MTN-program 2014 (pdf)

Tillägg 2019:1 (pdf)

För tidigare prospekt, vänligen se vårt arkiv.

Dealers:
Swedbank, Skandinaviska Enskilda banken, Danske  Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank och Den Norske Bank

Skuldtransaktioner

EMTN

MTN