Upplåningsprogram

Här finner du information om Landshypoteks upplåningsprogram.

Certifikatprogram

SEK 10 000 000 000 eller motvärde i EUR.
Informationsbroschyr bankcertifikat 4 dec 2020

Dealers:
Swedbank, Skandinaviska Enskilda banken, Danske  Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank och Den Norske Bank

EMTN-program 

EUR 10 000 000 000 eller motvärde i annan valuta.

Grundprospekt EMTN-program 2021 (pdf, engelska)

Grundprospekt EMTN-program 2020 (pdf, engelska)

Tillägg 11 februari 2021 (pdf, engelska)

Tillägg 27 november 2020 (pdf, engelska)

Tillägg 3 november 2020 (pdf, engelska)

För tidigare prospekt, vänligen se vårt arkiv.

Dealers:
Swedbank, Skandinaviska Enskilda banken, Danske  Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank och Den Norske Bank

MTN-program

SEK 60 000 000 000 eller motvärde i EUR.
Grundprospekt svenskt MTN-program 2014 (pdf)

Tillägg 2019:1 (pdf)

För tidigare prospekt, vänligen se vårt arkiv.

Dealers:
Swedbank, Skandinaviska Enskilda banken, Danske  Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank och Den Norske Bank

Skuldtransaktioner

EMTN

MTN