Nu är höstens Medlemsaktuellt här

Medlemsaktuellt är medlemstidningen för Landshypoteks närmare 36 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar. Den utkommer två gånger per år och distribueras till medlemmarna per post, men alla som önskar får självklart läsa den. Nu är novembernumret här - fullt med nyheter om vad som händer i och kring banken och föreningen. Och som vanligt har vi besökt en gård någonstans i landet - denna gång Kvarnnibble i Uppland. 

Här presenteras ett urval artiklar från höstens upplaga. Medlemsaktuellt i sin helhet finns även att ladda ned som pdf.

"Möjligheter i en osäker tid"

"Vi är nära våra kunder, vi kan jord- och skogsbruk och ser långsiktigt på våra kundrelationer. Tillsammans kan vi övervinna tillfälliga utmaningar och ta vara på de möjligheter som öppnas i osäkra tider", säger Per Lindbad, VD på Landshypotek Bank, bland annat i Medlemsaktuellts ledare.
Läs ledaren med Per Lindblad här

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Landshypoteks unika affärsmodell ger medlemmarna flera förmåner. En är möjligheten att påverka hur stor del av den årliga vinstutdelningen man får genom att investera i sin egen bank.  
Läs mer om att investera i Landshypotek 

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

De stora rörelserna på räntemarknaden är framför allt en effekt av den höga inflationen och en osäkerhet
kring vart konjunkturen är på väg. Räntan kan med andra ord ses som ett resultat av de samlade förväntningarna på framtiden. Så hur ser då dessa förväntningar ut och hur påverkar de dig som har bottenlån i banken?
Läs om hur Landshypoteks affärschef Stefan Malmström ser på saken

Solceller hetare än någonsin

När elpriserna skjuter i höjden ökar också intresset för att blir mer självförsörjande på el. Ellen Wallskog, kundansvarig på Landshypotek i Skara, ser ett stort intresse för investeringar i solceller bland sina lantbrukskunder.
Läs om det ökade intresset för solceller och hur de kan finansieras

Möt nytänkarna Anna och Henrik på Kvarnnibble Gård

Henrik och Anna Tesch på Kvarnnibble i Uppland har valt att öppna sin gård för allmänheten. Med gårdsbutik, äppelmusteri och lantgårdsläger för barn försöker de överbrygga gapet mellan producent och konsument. Allting började med att de sålde lådor med lammkött.
Läs medlemsporträttet här

Det är något av innehållet du kan ta del av i detta nummer.

Trevlig läsning!

 

Vad vill du läsa om i kommande Medlemsaktuellt?

Vad skulle du tycka vara intressesant att läsa mer om i kommande nummer av Medlemsaktuellt eller vill du berätta om din gård och din verksamhet i nästa medlemsporträtt? Skriv några rader i ett mejl till kommunikation@landshypotek.se.