Hur mycket bryr vi oss om svensk matproduktion?

Coronakrisen har satt frågan om svensk livsmedelsproduktion i nytt ljus. Vår självförsörjning av livsmedel är sämre än i grannländerna. Hur hamnade vi här? Vad kommuner, handlare med flera köper in har stor betydelse och här behövs ett större engagemang. Det menar ett 100-tal större lantbruksföretagare som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Trots att de flesta av oss tycker det är viktigt, upplever lantbrukarna i Landshypotek Banks Lantbrukspanel att mycket mer behöver göras för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Och Coronakrisen har ytterligare aktualiserat frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning och tillgången på svenskproducerad mat.

I internationell jämförelse är det svenska jordbruket unikt med höga krav på djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning och mer klimateffektiva brukningsmetoder. När maten produceras i Sverige får vi också en bättre insyn i produktionsförhållandena, men även ett mervärde i form av en levande landsbygd och svenska arbetstillfällen. 

Hos många konsumenter finns en stor medvetenhet om värdet av svensk mat och efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Men flertalet av de runt 100 lantbrukare som ingår i Lantbrukspanelen menar att verkligt engagemang, enklare regelverk och större aktivitet från fler aktörer är avgörande för att den svenska primärproduktionen av livsmedel ska kunna leva vidare i en konkurrensutsatt värld.

Många kan alltså göra mer enligt de tillfrågade lantbruksföretagarna, t.ex. politiker lokalt och nationellt, kommunala tjänstemän, restauranger och livsmedelskedjor. Och lantbrukarna själva tycker att de kan bli bättre på att berätta om sina produkter för att öka intresset, kunskapen och känslan för varornas kvalitet, egenskaper och ursprung.

Morötter

Lättare att välja svenskt

För att möta konsumenternas ökade efterfrågan på svensk mat lanserades ursprungsmärkningen Från Sverige för fyra år sedan. Märkningen gör det enklare att hitta det som är odlat, uppfött, förädlat och förpackat i landet. Sedan starten 2016 har närmare 10 000 produkter godkänts, berättar Från Sveriges vd, Maria Forshufvud.

I en undersökning som Från Sverige lät göra bland unga konsumenter om deras köpvanor under hösten 2019  efterfrågades just mer information om livsmedlen och deras ursprung, antingen i butiken eller via appar i mobilen för att underlätta valen av inköp när man handlar.

– Många konsumenter är angelägna om att köpa svenskt, och svenskproducerade livsmedel uppfattas som ett bra val utifrån både kvalitet och klimat- och miljösynpunkt. De unga vi pratade med fäster också stor vikt vid prisvärdhet, säger Maria Forshufvud. De är beredda att betala för kvalitet, men är samtidigt vaksamma mot varor som inte ger ett mervärde i förhållande till priset. Signalerna från grossister som riktar sig till restauranger och storhushåll är också positiva. Och tydligare märkning underlättar även för dem som arbetar med offentlig upphandling.

Om Lantbrukspanelen

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Bryr sig omgivningen om svensk matproduktion? är den fjärde rapporten i serien Lantbrukspanelen, en undersökning som görs bland 100 drivna lantbruksföretagare runt om i Sverige på initiativ av Landshypotek Bank. 

Ta del av alla tidigare rapporter från Lantbrukspanelen

Beställ hem livsstilsmagasinet Ett rikare liv:

Beställ hem ditt eget nummer av magasinet Ett rikare liv: kostnadsfritt. 

Mejla oss dina fullständiga kontaktuppgifter; namn, adress inklusive postadress och skriv Beställning Ett rikare liv:  i mejlets ämnesrubrik. Magasinet kommer i din brevlåda inom ca en vecka.


All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) , med tillhörande nationell följdlagstiftning, samt i övrigt tillämplig dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om Bankens behandling av personuppgifter, se landshypotek.se/personuppgiftshantering.

Relaterade artiklar

Läs mer

Hur kan äganderätten stärkas?

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer
Läs mer Familj sitter utanför entrén  till ett rött hus med gröna dubbeldörrar.

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer