Som medlem kan du vara med och påverka

Motioner,  förslag och nomineringar

Landshypotek är en demokratisk organisation och som medlem har du möjlighet påverka genom att nominera medlemmar till förtroendeuppdrag i föreningen och inkomma med motioner.

Motioner till regionmöte och föreningsstämma

Som medlem har du möjlighet att inkomma med förslag (motioner) om du vill ändra på något. Motioner bör innehålla beskrivning av bakgrunden till motionen, vad du vill och uppmaning i form av att-satser om vad som ska göras. Motioner till såväl regionmöte som föreningsstämma måste enligt föreningens stadgar skickas till regionordförande i din region senast den 31 januari varje år. Inkomna motioner publiceras tillsammans med styrelsens yttrande senast två veckor innan regionmöte.

Nominering av medlem till förtroendevaldauppdrag

Känner du en engagerad lantbrukare, skogsägare eller gårdsgranne som skulle vara en bra företrädare för dig och andra ägare i banken? Som medlem har du möjlighet att nominera andra medlemmar till förtroendeuppdrag i Landshypotek.

Nominering – så här går det till

  • Nomineringen skickas skriftligen via e-post till ordförande i din regions valberedning senast 31 januari.
  • Ange namn, kontaktuppgifter, gårdens namn och kommun för den du önskar nominera. Skriv gärna även en motivering till varför du tycker att han eller hon skulle passa för posten.
  • Instruktionen skiljer på nominering och förslag. Nomineringen är person vars namn medlem lämnar in till valberedningen. Förslag är person som valberedningen kollat behörighet för och som accepterat att vara kandidat.
  • Nominering som inkommer senare än angivet datum kommer inte tas med.

 

Det här händer efter nomineringen

  • Valberedningen kontrollerar behörighet och att personen vill kandidera till uppdraget.

  • Valberedningen kan ta in nomineringen i sitt förslag.

  • Om valberedningen inte tar nomineringen som sitt förslag frågar de om personen vill kandidera som fristående förslag.

  •  Om personen inte ingår i valberedningens förslag måste den medlem som inkommit med nomineringen presentera förslaget och personen på regionmötet för att det ska bli ett valbart förslag.

  • Samtliga personer som föreslås till förtroendeuppdrag bör delta på regionmötet.

  • Valberedningens förslag och eventuella övriga förslag publiceras på regionmötessidan senast två veckor innan regionmöte.