Emma Zeigler

För Emma är förtroendevaldarollen ett hedersuppdrag

Emma Zeigler är förtroendevald i Landshypotek. Vi har pratat med henne om hur hon ser på rollen och varför hon har valt att engagera sig i föreningen, vars närmare 34 000 medlemmar tillsammans äger sin egen bank. 

Landshypoteks grund vilar på att svenska jord- och skogsbrukare skapar värde för sig själva, och för de gröna näringarna i stort, genom att äga sin egen bank. Våra kunder – som finansierar fastighetsköpet och satsningar i  sitt lantbruksföretag, sin skog, sitt gårdsboende etc. via oss – är alltså de som tillsammans äger Landshypotek Bank. 

Ägar- och medlemsfrågor hanteras inom Landshypotek Ekonomisk Förening, där 120-talet förtroendevalda i elva regioner representerar ägarna. Emma Zeigler är en av dem. Vid sidan av sitt förtroendeuppdrag driver hon hästuppfödning, och skogsbruk i liten skala, strax utanför Örnsköldsvik.

Varför är du engagerad i Landshypotek?

  – När jag fick frågan att ställa upp i val till regionstyrelsen i region Mitt behövde jag inte lång betänketid. För mig är en levande landsbygd och hög självförsörjningsgrad i landet riktiga hjärtefrågor. Här spelar Landshypotek en avgörande roll för företagandet som gör det möjligt. Att få vara en liten kugge i detta, och samtidigt en röst för alla driftiga företagare i deras egen bank, är för mig ett riktigt hedersuppdrag.

Vad är viktigast för er i region Mitt just nu?

  – En viktig fråga på vårt bord är arbetet för ett ökat engagemang i föreningen. Den demokratiska processen som gör vår bank unik är beroende av att vi medlemmar engagerar oss och gör våra röster hörda. I detta ingår också att locka nya medlemmar ur de yngre generationerna för att föreningen även ska kunna frodas  många år framöver.

Vad är aktuellt på din egen gård och i din verksamhet?

   – Det har varit en varm höst och mina hästar går fortfarande på bete, men nu är vi mitt i invintringen. Mot årets slut ska jag skicka två avelsston till en nyuppstartad uppfödare i Frankrike. Det är så roligt att se nya entusiaster fortsätta utveckla ens arbete. Jobb i skogen är det också. Jag har ett litet parti björkrik gallring att sätta sågen i som bli ett utmärkt tillskott till vedförrådet.

Vill du höra mer om hur Emma, eller någon annan i landets elva regionstyrelser, ser på sin roll som förtroendevald hittar du kontaktuppgifterna till dem här.

Nominera framtida nya företrädare

Känner du en engagerad lantbrukare, skogsägare eller gårdsgranne som skulle vara en bra företrädare för dig och andra ägare av banken? Då kan du nominera honom/henne till förtroendeuppdrag i Landshypotek. Förslaget ska ha inkommit senast 31 januari 2024. 
Läs mer om nomineringsprocessen här

Relaterade artiklar

Läs mer Kraftigt regn

Kan man skydda sig mot extremväder?

Läs mer
Läs mer Lantbruk i vinterskrud

Fem tips för landsbygdsföretagare i ett högt räntelandskap

Läs mer
Läs mer Porträtt av Camilla Burman som ler och tittar in i kameran

Långsiktig lönsamhet är avgörande för lantbruken

Läs mer