Elof Nilsson är ledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening på Gotland

Vem skulle passa för uppdraget att företräda dig och andra medlemmar? Nominera senast 31 januari

Landshypotek är en demokratisk organisation där alla närmare 35 000 medlemmar har möjligheten att nominera andra medlemmar till förtroendeuppdrag i föreningen och tycka till genom att inkomma med motioner. För att nomineringarna och motionerna ska hinna behandlas inför och under Landshypoteks elva regionmöten, som i år hålls 16-21 mars, ska de vara regionordförande, eller valberedningen, i respektive region tilhanda senast 31 januari.

Känner du en engagerad hel- eller deltidslantbrukare, skogsägare eller gårdsgranne som skulle vara en bra företrädare för dig och andra medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening? Nu har du möjligheten att nominera hen till uppdraget som förtroendevald.

Så går det till att nominera en medlem till förtroendeuppdrag:

Skriv namnet på den du önskar nominera, samt dennes kontaktuppgifter, gårdens namn och kommun i ett mejl tillsammans med en motivering varför du tycker att personen skulle passa för posten. Skicka sedan mejlet till ordförande i din regions valberedning senast 31 januari.  

Så behandlas nomineringen:

  • När nomineringsförslaget har tagits emot kontrollerar respektive valberedning den nominerades medlemsbehörighet och att personen vill kandidera till uppdraget. Därefter kan nomineringen tas in som förslag.
  • Observera att instruktionen (doc) skiljer på nominering och förslag. Nominerad är en medlem som till valberedningen föreslagits som förtroendevald av en annan medlem. Förslag är person som valberedningen kollat behörighet för och som accepterat att vara kandidat.
  • Om valberedningen inte tar nomineringen som sitt förslag frågar de om den nominerade istället vill kandidera som fristående förslag. Om denne tackar ja måste den medlem som inkommit med nomineringen presentera förslaget och personen på regionmötet för att det ska bli ett valbart förslag.
  • Samtliga personer som föreslås till förtroendeuppdrag bör delta på regionmötet. Valberedningens förslag och eventuella övriga förslag publiceras på regionmötessidan senast två veckor innan regionmöte.


Motioner till regionmöte och föreningsstämma

Som medlem i Landshypotek har du också möjlighet att inkomma med motioner med förslag på vad du skulle vilja ändra på eller utveckla. Inkomna motioner publiceras på landshypotek.se/regionmote tillsammans med styrelsens yttrande senast två veckor innan regionmötet hålls i de elva respektive regionerna.

Så skickar du in en motion:

  • Skriv din motion direkt i ett mejl, eller bifoga den som ett dokument i ett mejl. Motionen ska innehålla en beskrivning av bakgrunden till motionen, vad du vill och en uppmaning i form av en att-sats om vad du föreslår ska ändras på, bör utvecklas.
  • Motioner till såväl regionmöte som föreningsstämma måste enligt stadgarna (pdf) mejlas till regionordförande i din region senast den 31 januari.  

Tillsammans äger vi Landshypotek Bank

Alla som lånar på en lantbruksenhet i Landshypotek Bank blir medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening och äger sin egen bank. En bank vars främsta syfte är att erbjuda konkurrenskraftig finansiering med jord- och skogsbruksfastigheten som grund och där vinsten går tillbaka till medlemmarna – och till att fortsätta utveckla den gemensamt ägda banken. Den cirkulära ekonomin är grunden i vår affärsmodell och något vi är oerhört stolta över.

Läs mer om Landshypotek Ekonomisk Förening och vad medlemskapet innebär här

För Emma är förtroendevaldarollen ett hedersuppdrag

Emma Zeigler är förtroendevald i Landshypotek. Här berättar hon hur hon ser på rollen och varför hon har valt att engagera sig i Landshypotek Ekonomisk Förening.  

Läs mer om hur Emma ser på förtroendeuppdraget

Emma Zeigler är ledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening Region Mitt