Elof Nilsson tillsammans med sina kor

Vad gör prisade lantbruksföretagare bra?

Under året har flera duktiga lantbruksföretagare uppmärksammats. Vad ser vi för trender och mönster som är gemensamt bland dessa? Finns det några lärdomar att ta intryck av utifrån hur de bedriver sina verksamheter? Vi har tagit tillfället i akt att återbesöka några av vinnarna av Årets Bonde och Årets landsbygdsföretagare. Här summerar vi vad vi ser präglar dessa lantbruksföretagare.

Viljan att berätta

Landshypoteks vd Per Lindblad, som haft en plats i juryn för tävlingen Årets Bonde, lyfter fram ett starkt gemensamt tema bland såväl nominerade som vinnare: utöver att vara duktiga lantbrukare lyckas de uppmärksammade företagarna addera ett emotionellt mervärde till sina produkter, vilket förhöjer det upplevda kundvärdet. Genom att vilja förmedla och dela med sig av en berättelse om vad de gör, skapar dessa lantbruksföretagare förutsättningar för att ta betalt för sina produkter. Därigenom får de behålla en större del av förädlingsvärdet på gården.

Det här ser vi att många lantbruksföretagare har en vilja att göra bättre. I Landshypoteks Lantbrukspanel svarade flera större jordbruksföretagare att de kan bli bättre på att berätta om den egna produkten, för att på så vis öka omgivningens intresse, kunskap och känsla för varan, dess kvalitet, egenskaper och äkthet. Läs gärna mer i rapporten ”Bryr sig omgivningen om svensk matproduktion” (2020).

Hållbarhet – utifrån såväl miljö som ekonomi

En annan ”grön” tråd som förenar flera av vinnarna i Årets Bonde är att de lyckas med att förena hållbarhet utifrån såväl miljö som ekonomi. För det handlar inte bara om miljö eller bara om ekonomi. De två dimensionerna går hand i hand, blir varandras förutsättningar och förstärker varandra.

Får betalt för naturvård

På Nors och Bäcks Gårdar på Norra Gotland bedriver Elof Nilsson och sambon Maude Fyrenius tillsammans verksamhet med köttproduktion, avel och naturvård. I november kammade de hem titeln Årets Bonde 2021.

I sin motivering lyfter juryn fram att det vinnande ackordet består av tre toner: ”respekt för djuren, omsorg för naturen och kunskap om hur den egna verksamheten kan bidra med biologisk mångfald och långsiktig hållbarhet.” Här förenas ”småskaligt kvalitetstänk med storskalig naturvård”.

Det är de betande djuren som skapar magin och kretsloppet tillsammans med naturen

  – Det här gör vi tillsammans med våra djur. Vi skapar biologisk mångfald och högvärdigt protein, helt enkelt, konstaterar Elof Nilsson.

Sverige har av riksdagen klubbade miljömål och som lantbrukare kan du få skötselersättning för att du jobbar med skötselplaner. Vinnarna av Årets Bonde jobbar bland annat med två av dessa mål – biologisk mångfald och ett rikt odlingslandskap.

  – Storskaligheten är att våra tamdjur strövar fritt i det vilda på stora vidder”, berättar Elof och fortsätter....
Vår köttproduktion är en biprodukt av vår naturvård. Vi får bra gräsuppfött kött tack vare att våra kor och får är ute och betar åtta månader om året i betesmarkerna.

Lönsamhet möjliggör hållbara investeringar

Ett annat östgötskt lantbruksföretag som utmärkt sig är Eneberga Gård AB.  I november utsågs bröderna Tomas och Peter Johansson till Årets landsbygdsföretagare i region Östgöta.

Här på Vikbolandet utanför Norrköping är det tydligt hur ett välfungerande företag som jobbar med sin lönsamhet också skapar förutsättningar för gröna investeringar. Med ett starkt fokus på produktion och effektivisering har bröderna Tomas och Peter Johansson vidareutvecklat den verksamhet som deras far Bengt-Åke lagt grunden till och fortfarande de är en viktig del av. Härnäst planeras framtidsinvesteringar inom hållbarhet och logistik för att effektivisera befintlig produktion.

Diversifiera – våga utvecklas och pröva nytt

Anders Nilsson och Sara Wallemyr är Årets Landsbygdsföretagare i region Väst. På Skattegården i Mularp utanför Falköping har de utvecklat ett företag med flera olika grenar. Idag består verksamheten av skog, växtodling, nötköttsproduktion, jordgubbar för självplock och entreprenad för spridning av aska i skogen. De kunde ingenting om jordgubbar när de bestämde sig för att starta självplock för några år sedan. Idag kommer besökare från hela Skaraborg för att plocka och köpa deras söta jordgubbar. I sin motivering lyfter också juryn fram att de två har stor entreprenörsanda med fokus på lönsamhet i sitt lantbruksföretag och att de utvecklar verksamheten i deras egen takt.

Samarbeta – bli starkare tillsammans

Se till dina styrkor, och svagheter. Hur kan du och granngården komplettera varandra och bli starkare tillsammans? Det kan beskrivas som kärnan bakom Årets landsbygdsföretagare i region Wermland. På sina respektive gårdar utanför Kil bedriver Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson framgångsrika verksamheter. Henrik med sin kviguppfödning och Erik som ekologisk växtodlare. Och deras nära samarbete medför såväl effektivisering som kostnadsbesparingar – till ömsesidig nytta. Dessutom får du ett bollplank och roligare på jobbet. Här kan du läsa mer om hur de beskriver fördelarna med sitt samarbete.

Att ta med sig från några av årets prisade lantbruksföretagare

Så summeras lärdomarna från några av Sveriges skickligaste lantbrukare:

 • Berätta om din verksamhet
  Genom att dela med dig av berättelsen bakom dina produkter ökar du intresset för dem.
 • Förena miljömässig och ekonomisk hållbarhet
  Naturvård kan bli en naturlig del av din verksamhet. God lönsamhet öppnar upp för investeringar som är smarta utifrån såväl miljö som ekonomi.
 • Diversifiera – våga utvecklas och pröva nytt
  Fler intäktskällor gör dig mindre sårbar.
 • Mycket att vinna på bra samarbete
  Se till dina styrkor och svagheter och hur du och granngården kan komplettera varandra för ömsesidig nytta.

Landshypotek är partner till Årets Bonde och prisar lantbruksföretagare runt om i landet

Om Årets Bonde

Årets Bonde är en årlig, nationell tävling som strävar efter att öka efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Tävlingen vill visa upp hela cirkeln – från jord till bord – och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan. Bland de nominerade utses vinnarna i sex olika kategorier: Spannmål (och annan växtodling), Frukt & Grönt, Kött och ägg, Mjölk, Fisk & Skaldjur samt Ekologiskt. Bland dessa utses Årets Bonde.

Om Årets landsbygdsföretagare

Utmärkelsen Årets landsbygdsföretagare syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förenings regionstyrelser i samarbete med Landshypotek Bank.

Här kan du läsa mer om som Årets landsbygdsföretagare, som under 2021 har utsetts i sex regioner.

Läs mer

Finansiering av ditt första lantbruk, vilka frågor ställer banken?

Läs mer
Läs mer

5 frågor om bokslut

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer