Tips och artiklar

Läs mer Man och kvinna sitter vid hållplats och väntar på bussen. Mannen tittar ner i sin mobiltelefon.
FÖRHINDRA BEDRÄGERIFÖRSÖK

Så kan du bli svårlurad!

Bedrägerier där kriminella försöker lura till sig pengar och känslig information blir allt vanligare, samtidigt som bedragarnas metoder ständigt ändras. Här delar vi några råd kring vad du kan göra för att skydda dig själv. 

Läs mer Åke Källström pratar på scenen under Elmia Lantbruk 2022
Ränteläget

Fortsatt höjda räntor och senarelagd stabilisering att vänta framöver

Mycket talar för en höjning av styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i september. Att räntenivåerna därefter skulle stabiliseras, som många tidigare trodde, verkar mindre troligt. Vi har pratat med ränteanalytiker Åke Källström om ränteläget just nu.

Läs mer Lantbrukare redo att så sina marker
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2023

En sen vår och försommar med brist på regn har påverkat många lantbrukare under årets andra kvartal. Skörden förväntas bli lägre än normalt och det kan bli brist på grovfoder, men läget varierar över landet. Det har varit utmanande på vissa håll, men kan vända om det kommer
regn, och näringen är, såväl praktiskt som finansiellt, mer förberedd än tidigare på ett kritiskt scenario.

Läs mer Blåsippor som tar sig upp ur lövverket
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2023

Årets andra kvartal har innehållit blandade känslor från marknaden. Å ena sidan finns en oro för en mer uthållig inflation, recessionsrisk, hökaktiga centralbanker samt en arbetsmarknad som gång på gång visar sig starkare än förväntat, vilket gör inflationen mer seglivad. Å andra sidan har stämningsläget i den globala ekonomin förbättrats sedan årets början.

Läs mer Flygbild över åker, lantbrukare tröskar
Lantbruket i en orolig tid

Så vill politikerna öka efterfrågan på svensk livsmedelsproduktion

Landshypotek Banks senaste omgång av Lantbrukspanelen vittnar om att lantbruksföretagarna har ett tufft ekonomiskt läge präglat av allt högre kostnader och stor osäkerhet. Det är också tydligt att lantbrukarna vill att politiker och myndigheter ska agera. 

Läs mer
RÄNTEMARKNADEN

Det kan du förvänta dig på räntemarknaden framöver

I slutet av april höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,50 procentenheter, till 3,5 procent. Vi har tittat närmare på hur förväntningarna ser ut framöver och höjningens betydelse för kapitalkostnaderna, investeringsviljan och andra ekonomiska beslut.  

Läs mer Vinterlandskap med röda gårdar och snö på åker
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 1 2023

Många jord- och skogsbrukare hade ett fint 2022, men riskerna i företagandet har ökat med den stigande kostnadsnivån. Möjligheterna ökar samtidigt med behovet av livsmedel globalt och intresset för svenskt lantbruk. Inom skogen är virkespriserna på en relativt hög nivå och bedöms som rätt stabila. Med minskat byggande finns risk för fallande priser, men samtidigt går exporten bra.

Läs mer

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 1 2023

2022 var speciellt på flera sätt. Kriget i Ukraina skakade om världen och förhoppningarna om en återhämtning från 2021 raserades. Problemen förstärktes med inflation och energibrist som grundades under pandemin. Året präglades av räntehöjningar och fokus på världens centralbanker. Första kvartalet av 2023 har nu passerat med fortsatta utmaningar för samhällsekonomin, som märks i plånböckerna.

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen på finansmarknaderna 2022

Snabbt stigande räntor och energi- och matpriser samt kostnadsökningar för insatsvaror utmanar de svenska hushållen såväl som lantbruket. Fokus under året har legat på inflationen och uppmärksamheten har riktats mot världens centralbanker, deras signaler och beslut. 

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord- och skogsnäringarna 2022

De svenska jord- och skogsbrukarna har präglats av turbulensen i omvärlden, men med stigande avsalupriser och fortsatt innovationskraft på landets gårdar har 2022 överlag landat positivt. Här kan du ta del av en sammanställning av förra årets utveckling inom jord- och skogsnäringarna.

Läs mer
Omvärldsläget

Kan det som händer banker i USA också hända här?

Det är just nu problem för en del banker i USA. Det kan skapa oro och göra att man funderar över sin egen bank och om det som händer i USA, också skulle kunna hända här. Även om Landshypotek också är en bank, så är banker runt om i världen och i Sverige olika. 

Läs mer
Ekonomikunskap

Marknadsekonomin påverkar oss alla, men hur hänger allt ihop?

Vad ligger bakom den kraftigt stigande ränte- och prisutvecklingen och vad kan du vänta dig framöver? Vår affärschef Catharina Åbjörnsson Lindgren reder ut vad Riksbanken vill uppnå med höjda styrräntor och hur de påverkar hushållens ekonomi och dig som Landshypotekkund.