Tips och artiklar

Läs mer Lantbrukaren Per-Olof går över sin mark
Spaning

Så var lantbruksåret 2021

För lantbruket började 2021 generellt mycket positivt, men sedan i höstas har framtidstron bland landets lantbruksföretagare grumlats något. Trots en fortsatt hög efterfrågan på svenska råvaror oroas nu många av ökade priser på insatsvaror.

Läs mer
Undersökningsresultat

God infrastruktur grundläggande för landsbygderna

Bra vägar, ett elnät som går att lita på, god mobiltäckning och stabil tillgång till internet. Det är sådant som är avgörande också för alla som bor och jobbar på landsbygderna - men många gånger långt ifrån en självklarhet. Det visar sig i undersökningar som vi på Landshypotek gjort under året och här om enskilda vägar specifikt.

Läs mer
Omvärld och trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 3 2021

På finansmarknaderna finns en oro för bakslag i den ekonomiska återhämtningen. Räntorna för kund och på marknaden har fortsatt att vara historiskt låga under kvartalet . 

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2021

Många jordbrukare har kunnat skörda resultatet av sina insatser under säsongen. Höstsådd och annan planering har också gjorts. Skördeläget är bra totalt sett, men varierar stort geografiskt. Perioden har präglats av optimism, trots den stigande pristrenden på insatsvaror under den senare delen av kvartalet.

Läs mer Flygfoto över åker med moln i förgrunden
Finansieringsmarknad

Vad styr bankens upplåningskostnad?

För att kunna låna ut pengar behöver banken på egen hand låna upp pengar vilket givetvis för med sig kostnader. Grunden i vilken ränta som banken kan erbjuda sina kunder bygger därför på bankens egen upplåningskostnad. I stora drag består bankens upplåningskostnad av fyra komponenter, vilka vi beskriver i denna artikel.

Läs mer Skördetraktor på åker
Skördeprognos

Skördeläget 2021

Att nyttja möjligheterna som finns på den egna arealen och anpassa sin produktion efter väder, växtodlingsplaner och efterfrågan är en naturlig del i att vara lantbrukare. Landshypotek har tittat på hur skördeläget för 2021 ser ut.

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2021

Andra kvartalet har i mångt och mycket präglats av optimism för landets lant- och skogsbrukare. Trender, väder och omvärldsfaktorer har gett medvind, även om verksamheter med fjäderfä har haft utmaningar och politiska diskussioner väcker frågor inom näringarna.

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2021

Vaccineringen mot covid-19 har fortsatt i hög takt världen över. Makrobilden i Sverige är fortsatt stark, med en stabilare arbetsmarknad, inköpschefsindex på rekordnivåer och stigande huspriser.

Läs mer
Midsommar då och nu

Midsommartraditioner i dåtidens bondemiljö

I bondesamhället innebar midsommar ett välbehövligt avbrott i arbetsåret, medan själva midsommarnatten ansågs vara full av magiska krafter och övernaturliga väsen.

Läs mer
Trendspaning

Tre trender på finansmarknaden

Vi på Landshypotek följer dagligen utvecklingen på den finansiella marknaden då den ger oss en riktning om var omvärlden är på väg och hur vi behöver förhålla oss till den. Vi delar med oss av tre aktuella trender.

Läs mer
Drömbostaden

Familjen Fors valde mer svängrum och egna fruktträd framför storstadens utbud

En undersökning som Landshypotek låtit göra visar att hälften av storstadsborna kan tänka sig att flytta längre bort från staden. Några som gjort slag i saken är familjen Fors. 

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 1 2021

Efterfrågan på svenska livsmedel har fortsatt att öka och prisnivåerna är relativt goda för spannmål, oljeväxter, kött och mjölk.