Tips och artiklar

Läs mer
Räntemarknaden

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

De stora rörelserna på räntemarknaden är framför allt en effekt av den höga inflationen och en osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg. Räntan kan med andra ord ses som ett resultat av de samlade förväntningarna på framtiden. Så hur ser då dessa förväntningar ut och hur påverkar de dig som har bottenlån i banken? Landshypoteks affärschef Stefan Malmström ger sin syn på saken.

Läs mer
Uppsatstrender

Hållbarhet och framtidstro präglar årets bidrag till Landshypoteks uppsatsstipendium

Årets vinnare av Landshypoteks uppsatsstipendium var Per Eriksson vars examensarbete visar på hur bättre mätmetoder för virket kan bidra till en effektivare skogsproduktion. Bland de inskickade uppsatserna fanns mycket annat matnyttigt och en gemensam röd tråd – hållbarhet och framtidstro. 

Läs mer
Tankar från VD

"Det är stökigt, men i grunden är läget för företagandet inom jord och skog positivt"

Världen är just nu i en situation som kan beskrivas som den perfekta stormen, där en rad olika händelser tagit oss fram till stormens mitt. Vi kommer från en lång period av låga räntor samtidigt som centralbankerna har tillfört ekonomierna stora mängder kapital. En form av dopning som någon gång kommer att leda till inflation, frågan var bara när.

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2022

Det är en starkt föränderlig omvärld som kunderna inom de gröna näringarna möter. Priserna för både insatsvaror och avsaluprodukter är höga och volatila. Risk- och kostnadsnivån är fortsatt högre än normalt som följd av den makroekonomiska osäkerheten och på kort sikt är produktion, tillgång och efterfrågan mer oförutsägbar. 

Läs mer
OMVÄRLD & trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 3 2022

Effekterna av kriget i Ukraina och höga energipriser fortsätter att prägla även tredje kvartalet.
Stigande inflation och räntor har toppat tidningsrubrikerna. Det är en starkt föränderlig omvärld som Landshypotek och kunderna möter. 

Läs mer
Omvärld & trender

Med spaning på räntemarknaden – se livesamtalet från Elmia

Ekonomi, räntor och inflation är något som diskuteras överallt just nu. I en tid med en större osäkerhet vill vi bidra till att dela den kunskap vi har om räntemarknaden, så att du kan göra din bedömning om hur den kan komma att påverka dig och ditt lantbruksföretag. 

Läs mer
Skörderapporter

Bra skördar bland Landshypoteks jordbrukande medlemmar

Flera av Landshypoteks jordbrukande medlemmar runt om i landet rapporterar att skördeläget generellt ser bra ut, men med regionala skillnader. Den totala spannmålsskörden förväntas i år bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året. 

Läs mer
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2022

Ökade kostnader för insatsvaror och energipriser har delvis redan slagit igenom i konsumentleden, med en till synes ökad förståelse och acceptans av de högre priserna. I nuläget, och om väderförhållandena är gynnsamma, kan 2022 trots allt bli relativt bra. Men risknivån stiger med högre kapitalkostnad och mer prisvolatilitet.

Läs mer
Omvärld och trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2022

Effekterna av kriget i Ukraina, fortsatt regionala covidnedstängningar och höga energipriser fortsätter att prägla även årets andra kvartal. Stigande inflation och räntor har toppat agendorna. Det är en föränderlig omvärld som Landshypotek och kunderna möter.

Läs mer Flygbild över somrigt skånskt åkerlandskap
Landshypotekare delar

"Trenden om att flytta ut på landet är fortsatt högaktuell"

Med kunder och arbetsplats runt om i hela landet finns våra kundansvariga för Landsbygdsboende alltid nära. Teamet har stor kompetens inom finansiering av såväl boende som företagande på landsbygden. Vi bad några i teamet att utifrån ett geografiskt område var dela med sig av några av de spaningar och trender de sett under våren. Att flytta ut på landet, göra långsiktiga investeringar och självbetjäningsbutiker är några av spaningarna.

Läs mer Flygbild över Östgötaslätten, gårdar och fält.
Räntemarknaden

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

Att följa räntemarknaden och vad som händer med räntan är givetvis centralt för oss som bank. Vi har alla under lång tid levt i en lågräntemiljö och gör så fortsatt även om vi börjar närma oss en ny nivå.  Vi fortsätter att se stora rörelser på räntemarknaden. Låt oss ta en titt på vad som präglat räntemarknaden i Sverige den senaste tiden.

Läs mer Vy över lantgård
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 1 2022

Stigande energipriser och kostnadsökningar för insatsvaror utmanar i lantbruket. Samtidigt har de gröna näringarnas betydelse för att trygga tillgången på livsmedel och det viktiga bidraget till energiomställningen aktualiserats ytterligare.