"Det är stökigt, men i grunden är läget för företagandet inom jord och skog positivt"

Världen är just nu i en situation som kan beskrivas som den perfekta stormen, där en rad olika händelser tagit oss fram till stormens mitt. Vi kommer från en lång period av låga räntor samtidigt som centralbankerna har tillfört ekonomierna stora mängder kapital. En form av dopning som någon gång kommer att leda till inflation, frågan var bara när.

På detta drabbades världen av en pandemi som lamslog stora delar av världsekonomin. Våra handelskedjor blottlades och sårbarheten blev för många nationer, företag och konsumenter tydlig. Det blev än tydligare när ett fraktfartyg fastade i Suezkanalen under våren 2021. I början av 2022 väljer Ryssland att attackera Ukraina vilket blir den utlösande faktorn för en primärt energidriven kostnadsexplosion och ett inflationstryck som byggts upp under många år.

För att kunna bekämpa inflationen har centralbankerna höjt styrräntor och avslutat sina stödköp vilket får räntor att stiga. Att kapital har ett pris är enligt mig sunt. Utmaningen just nu är den relativa ökningstakten som kraftigt kommer att minska köpkraften och efterfrågan på varor och tjänster av den enkla anledningen att vi (privatpersoner och företag) helt enkelt har mindre pengar kvar i plånboken. Att räntorna kommer att fortsätta uppåt under resterande del av detta år är sannolikt. Ekonomin borde på sikt bromsa in, kanske redan under början av 2023, vilket borde få ner inflationen och därmed även resultera i en mindre brant räntekurva. Frågan är då hur allt detta påverkar oss, vi som är verksamma i den gröna näringen?

För 2022 är påverkan inte så stor då merparten av inköpen skedde innan Ryssland gick in i Ukraina och priserna hunnit stiga rejält. Inför kommande år kommer prisnivåerna inte sjunka nämnvärt vilket kommer öka behovet av rörelsekapital. Samtidigt är det många som har fått bra betalt för producerade varor detta år, så det finns en hel del pengar i ladorna att nu nyttja på ett klokt sätt. Med högre priser blir topparna högre men dalarna djupare vilket ökar riskerna i företagandet.

Att bedöma olika kostnader som kapitalkostnad och insatsvaror är svårt. Men min bedömning är att reinvesteringsviljan i produktion kommer att dala vilket inte är bra. Det finns ett underliggande strukturellt behov av att modernisera och utöka Sveriges produktion.

Som vd för jord-och skogsbrukarnas egen bank får jag ofta frågan hur man ska tänka när man går i investeringstankar. Mitt svar är att det alltid finns bra investeringar att göra. Det man ska ta med sig är att lönsamheten troligtvis inte kommer bli nämnvärt högre över tid, men inte heller sämre. Så har du en lönsam verksamhet idag, borde en investering kunna ge dig som företagare ett positivt resultattillskott. Det viktiga är att ta höjd för större variationer och stresstesta olika utfall t.ex. vad har jag för utrymme om kapitalkostnaden stiger? Att ha tänkt på hur man hanterar olika utfall innan något händer är alltid en klok idé då det oftast är lättare att ta klarsynta beslut utan press.

Jag förstår att många kunder väljer att inte binda sin ränta just nu, men om marginalerna i ditt kassaflöde är tunna kan det vara en billig försäkring att överväga att binda delar av sin kapitalkostnad till ett fast pris.

Något annat spännande som händer just nu är självklart energifrågan. Var ska energin komma ifrån? Här tror jag det finns stora möjligheter för de gröna näringarna att hitta fler intäktskällor och fler ben att stå på i verksamheten. Att allt fler pratar om självförsörjningsgrad som begrepp och att det blivit en fråga som tar större utrymme i samhällsdebatten är glädjande och bör gynna den inhemska livsmedelsproduktionen. Men det stora testet kommer nu. Väljer konsumenten svenskproducerade livsmedel i matbutiken när plånboken är tunnare?

Det är mycket som händer och det är något rörigt vilket gör framtiden något svårare att både överblicka och planera för. Det är en rejäl omställning som pågår och med förändringar kommer inte bara problem, utan även möjligheter. Jag tror att innovationskraften hos företagare inom jord och skog är stor, och att vi kommer se mer av den framöver.

Det är stökigt, men i grunden är läget för företagandet inom jord och skog positivt och jag är övertygad om att den gröna basindustrin på marginalen är vinnare. Tillsammans hittar vi lösningarna.

 

Per Lindblad

vd Landshypotek Bank