Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

De stora rörelserna på räntemarknaden är framför allt en effekt av den höga inflationen och en osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg. Räntan kan med andra ord ses som ett resultat av de samlade förväntningarna på framtiden. Så hur ser då dessa förväntningar ut och hur påverkar de dig som har bottenlån i banken? Landshypoteks affärschef Stefan Malmström ger sin syn på saken.

Effekten av de räntehöjningar som Riksbanken gjort under hösten, och aviserat framöver, ger ekonomin och tillväxten en rejäl omgång. Det är även Riksbankens avsikt, som en del i att sänka inflationen. 

  – Höga priser på energi pressar både hushåll och företag och när dessutom priset för kapital blir allt dyrare är det lätt att framtidstron dämpas, säger Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsutlåning
på Landshypotek Bank.

Landshypotek, liksom de flesta stora banker som själva lånar pengar från Riksbanken, tror inte att rekordhöjningen av styrräntan på 1 procentenhet som Riksbanken gjorde i september stoppar där.

  – Vi räknar med att styrräntan kommer att höjas ytterligare. På marknaden har man prisat in att den kan stiga till över tre procent i februari nästa år, konstaterar Stefan Malmström.

Och de osäkra framtidsutsikterna gör inte bara att styrräntan ökar. Det gör även kreditriskpåslaget, det vill säga den kompensation som investerare kräver för att låna ut pengar till banker. Det innebär att
finansieringskostnaden stiger mer än bara höjningen av styrräntan.

Många ligger rörligt

Stefan uppskattar att ungefär hälften av de 350 miljarder konor som svenska jord- och skogsägare har i banklån ligger på rörliga avtal.

  – Men även med årets räntehöjningar är det först nästa år som de högre lånekostnaderna kommer att ge ett ordentligt avtryck i resultaträkningen och plånböckerna, menar Stefan och säger samtidigt att hur mycket
pengar man väljer att låna kommer att ha en betydligt större påverkan på den egna eller företagets ekonomi framöver, jämfört med de tidigare åren med negativ styrränta.

Landshypotek Bank ger inga generella rekommendationer i valet av rörliga eller bundna räntor. Det är upp till varje kund att avgöra utifrån vilken risknivå man vill ha. Däremot rekommenderar Stefan alla låntagare
att ha koll på sina finansiella kostnader och i vilken grad de kan kompenseras med högre priser.

  – I en tid när läget på räntemarknaden kan te sig oroligt vill vi bidra till att dela den kunskap vi har om marknaden. Tveka inte att kontakta oss på banken för en diskussion vid behov. 

Se samtalet om räntemarknaden från Elmia Lantbruk

På Elmia Lantbruk i oktober bjöd Landshypotek in besökarna till livesamtal om räntemarknaden med affärschefen Stefan Malmström och bankens ränteanalytiker Åke Kjellström.

Här kan du ta del av det i efterhand. 

Det gäller vid villkorsändring av dina lån

När räntebindningsperioden för ditt lån i Landshypotek Bank löper ut sätts nya räntevillkor. Cirka en månad innan villkorsändringsdagen får du en förfrågan från oss om vilken bindningstid du önskar för nästa villkorsperiod. Valet gör du sedan enklast i internetbanken. Viktigt att tänka på när räntorna ändras allt oftare är att räntesatserna som anges i villkorserbjudandet är preliminära och att räntan fastställs först på villkorsändringsdagen.

Läs mer

"Det är stökigt, men i grunden är läget för företagandet inom jord och skog positivt"

Läs mer
Läs mer

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Läs mer
Läs mer

Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

Läs mer