En ökad framtidstro på marknaden och en stark bostadsmarknad

Det finns flera signaler på marknaden som tyder på ökad framtidstro och flera marknader har åter igen fått fart efter ett dämpat första halvår. Regeringen har under hösten presenterat sin budget för nästkommande år. Där återfinns finanspolitiska stimulanser på över 100 miljarder kronor med ytterligare stödpaket under 2020 för att hjälpa och stimulera den svenska återhämtningen av ekonomi.

Riksbanken fortsätter att stimulerar marknaden genom sina tillgångsköp vilket håller nere räntenivåerna och skapar ett lugn på kapitalmarknaden. Senaste beskedet från Riksbanken är att reporäntan kommer att ligga kvar på dagens låga nivå (noll) till slutet av 2023. Detta indikerar att vi kommer att se fortsatt låga räntor i Sverige ett bra tag fram över. Även ECB, den europeiska centralbanken, har lämnat räntor och uppköpsprogram oförändrade under hösten vilket även det tyder på att lågräntemiljön kommer att hålla i sig.

Allt brantare smittokurvor skapar orosmoln

Hösten stora orosmoln är covid-19 och de allt brantare kurvor vi kan se på många håll runt om i världen och även på hemmaplan. Att ett vaccin tycks vara nära skapar dock ett lugn på marknaderna som reagerade positivt på Pfizers besked under andra veckan i november.

Man ska dock ta med sig att trots att återhämtningen går bra så kan de nya hårdare restriktionerna världen över kan komma att påverka ekonomin negativt framöver till exempel genom en lägre konsumtion. Dessa effekter har vi ännu inte kunnat se men de kan komma.

Utöver pandemin är det valet i USA som har stått i centrum. De finansiella marknaderna har reagerat positivt på utkomsten av valet trots att sittande president fortfarande inte har accepterat valutgången. Den positiva reaktionen beror främst på att fler och omfattande stimulanspaket är att vänta tillsammans med en något mer avspänd relation till omvärlden.

Bostadsmarknaden går fortsatt starkt trots pandemi

En av de marknader där covid-19 knappt har märkts av förutom en mindre sättning under april är bostadsmarknaden. Under det senaste halvåret har vi sett stigande priser på bostadsmarknaden och framför allt på villor. Efter semesterveckorna kunde vi se att priset för villkor steg med drygt 10 procent jämfört med samma period föregående år. Vi ser samma trend på bostadsrättsmarknaden om än inte lika stora prisökningar.

Det man ska ha med sig är att bostadsmarknaden alltid har naturliga rörelser. Människor flyttar hemifrån, folk flyttar ihop, andra flyttar isär och jobb och studier får oss att behöva och vilja byta bostad. Så även om samhället i stort lamslås av en pandemi så fortsätter alltid vardagen med en naturlig rörelse på marknaden vilket stimulerar den och skapar utrymme för prisökningar. Till det ska tilläggas att många har sett sig om efter en större bostad och gärna trädgård då allt fler svenskar spenderar mer tid hemma när arbetet sköts från köksbordet.

Hur påverkar detta dig som husägare?

Med bakgrund i den starka marknaden för bostäder är det säljarens marknad just nu. Du som bor i hus och har lån kan troligtvis även se fram emot en längre period med låga räntor då det inte finns signaler i marknaden just nu som säger något annat.

Läs mer

Synen på bostad skiljer sig i landet

Läs mer
Läs mer

Röster om skörden 2020 - så blev sommaren

Läs mer
Läs mer

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2020

Läs mer