Kan det som händer banker i USA också hända här?

Det är just nu problem för en del banker i USA. Det kan skapa oro och göra att man funderar över sin egen bank och om det som händer i USA, också skulle kunna hända här. Även om Landshypotek också är en bank, så är banker runt om i världen och också i Sverige olika. 

Det finns flera stora skillnader mellan Landshypotek och de banker i USA som just nu har problem. Det finns inte heller några som helst kopplingar mellan Landshypotek och dessa banker.  

  • Det finns banker som tar hög risk i sin verksamhet och utlåning. Vi är en lågriskbank. 
  • Det finns banker som lånar mycket till få kunder. Vi lånar relativt lite till många kunder över hela landet. 
  • Det finns banker som lånar ut med osäkra säkerheter. Vi lånar ut med säkerheter i fast egendom (hus, byggnader, mark) och våra kunder lånar relativt lite i förhållande till det värde fastigheten eller huset har. 
  • Det finns banker med investerare som söker hög avkastning, något som ofta kräver högre risk. Vi hämtar exempelvis vår upplåning från stora svenska pensionsförvaltare, allas våra pensionspengar, och massa småsparare, det är inte några som söker risker. 

Andra banker fyller andra behov för kunderna. Vi har valt att vara en lågriskbank med säker utlåning och tryggt sparande. För sparare hos oss så finns givetvis också en trygghet i att den statliga insättningsgarantin* gäller. 

Landshypotek har stått stadigt sedan 1836. Vi ägs av våra 35 500 jord- och skogsbrukskunder och vårt överskott går tillbaka till dem. Tillsammans med kunderna bidrar vi till ett rikare liv i hela landet och tror på kloka och långsiktiga investeringar som består över generationer. Det har gjort oss till en av de tio största bankerna i Sverige, och att myndigheterna ser Landshypotek Bank som systemviktig för jord- och skogsbruksnäringen och en uppstickare i stark tillväxt på bolånemarknaden.

*Information om statlig insättningsgaranti

Landshypoteks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Läs mer

Marknadsekonomin påverkar oss alla, men hur hänger allt ihop?

Läs mer
Läs mer

Hur påverkar inflationen din hushållsekonomi?

Läs mer
Läs mer

Allt fler hus skadas av klimatförändringar – så kan du skydda dig

Läs mer