Röster om skörden 2020 - så blev sommaren

Innan sommaren ställde vi frågan "hur är skördeläget bland växtodlare lokalt hos dig?" till några av våra medarbetare runt om Landshypotek-land. I slutet av september pratades vi vid igen - hur blev sommaren, blev skörden som förutspått? Det korta svaret är: ja, och på många håll till och med bättre.

Skåne

"Skörden föll ut väl och vädergudarna var med oss, både med mer nederbörd än normalt i juli och en gynnsam torrperiod i samband med skörden. Den blev något lägre jämfört med 2019, men större än de senaste fem årens genomsnittliga skörd. En orsak till att det blev lägre än förra året beror på minskade arealer av höstsådda spannmålsgrödor.

På skogssidan är det fortsatt angrepp av barkborre, men färre angrepp än vad man först befarade. Virkespriserna på massaved och de klenare sortimenten har i södra Sverige sjunkit till följd av stora lager på massaved i en fortsatt mycket oviss konjunktur framöver. Timmerpriserna är fortsatt höga med stor efterfrågan.”

Simon Edberg, Kundansvarig, Lund

Jönköpings län

”I Jönköpings län där vallen är den största grödan, är de flesta nu klara med sina skördar. Totalt sett har vallskördarnas volym och kvalitet varit bra. Första skörden var något lägre än normalt på grund av torkan och kylan i maj, medan andra vallskörden blev bättre än normalt. De flesta lantbrukare har gott om vallfoder till vintern.

Spannmålsskörden är klar i området och har för såväl höst- som vårgrödorna varit bra både kvalitets- och volymmässigt. Vårspannmålen blev något sent skördad på grund av de grönskott som kom efter den torra perioden i juni, vilket medförde något högre vattenhalter. Sammantaget kan vi summera 2020 som ett bra växtodlingsår för både vall och spannmål samt att det varit perioder med uppehåll under sommaren som underlättat skördearbetet för traktens jordbrukare.”

Erik Benjaminsson, Kundansvarig, Jönköping

Östergötland

”Ett mycket bra och torrt skördeväder i augusti resulterade i låga torkkostnader och även om vi ser variationer över länet är skörden 2020 totalt sett i närheten av 2019. I de östra delarna av Östergötland ser vi ett minskat skördeutfall, som till stor del beror på den torra våren och mindre regn även under sommaren. De västra delarna av länet visar på god skörd. Höstsäden är något högre än normalt och priserna på spannmålen som gick ner något efter skörd har nu börjat gå upp något igen. Vi ser goda förutsättningar för höstsådden och rapsen har på många områden etablerat sig bra inför nästa års skörd 2021.”

Josefin Samuelson, Kundansvarig, Linköping

Skaraborg

”I Skaraborg har sommaren varit bra. Skörden startade i början av augusti och de flesta kan avsluta sin skördesäsong nu i september. Skördenivåerna har varit normal till över normal i länet.

På grund av den torka som rådde innan midsommar fanns en del grönskott i vårgrödorna, vilket resulterade i något högre vattenhalter. Bortsett från det har vattenhalterna varit låga, vilket har förenklat skördearbetet. Lantbrukarna verkar vara nöjda med skörden 2020 och har hopp om ett högre spannmålspris nu framöver."

Johan Hernefur Persson, Kundansvarig, Skaraborg

Mälardalen

"Det har varit goda skördeförhållanden i Mälardalen och sommaren 2020 kan glädjande summeras med både bra kvalitet och volym. Den torra augusti har gynnat kvaliteten på spannmålsskörden och underlättat arbetet. Men, nu råder stor efterfrågan på regn så att höstsåddens grödor hinner etablera sig ordentligt inför vintern." 

Martin Nordström, Kundansvarig, Mälardalen

Jämtland

”I Jämtland var första skörden av vallen runt 50  - 70 % mot normalt, och andra skörden var bättre än normalt. Totalt så ligger den på mellan 70-100 %, men variationerna har varit stora. Spannmålen börjar nu skördas men innehåller tyvärr mycket grönskott, men skörden ser ut att bli större än normalt. Kvaliteten på insådd av vallen varierar, främst beroende på när man sådde och på torkan som var i juni. Vädret ser ut att bli stabilt under andra halvan av september och förhoppningsvis får man in spannmålen med låga vattenhalter, halm av bra kvalitet och en eventuell tredje vallskörd av bra kvalitet”

Anders Nilsson, Kundansvarig, Östersund

Läs mer

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2020

Läs mer
Läs mer

Drivkrafter och orosmoln för Sveriges lantbrukare

Läs mer
Läs mer

"Vi borde producera mer mat i Sverige"

Läs mer