Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är ett viktigt stöd i Landshypotek Banks strävan att skapa värde för sina
intressenter och för styrelsens effektiva styrning och kontroll av verksamheten.

Landshypotek Banks bolagsstyrning präglas av såväl ett fokus på struktur, processer och effektiv styrning och kontroll, som en värderingsstyrd medarbetarkultur som stärker eget ansvar och engagemang.

Bolagsstyrningsrapporter

Mer om hur arbetet med bolagsstyrning finns att ta del av i Bolagsstyrningsrapporten (pdf) som upprättas årligen.

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Relaterade dokument

Bolagsordning

Mer om bolagsstyrning i Landshypotek

Här finns kompletterande infomation om ersättningar inom Landshypotek Bank och den mångfaldspolicy som alltid tillämpas när styrelseledamöter tillsätts.  Vid tillsättningar av styrelseledamöter, vd och ledande befattningshavare, samt vid omval av styrelseledamöter, görs även en lämplighetsbedömning.