Vete på äng mot blå himmel

Investera i Landshypotek

Landshypotek är en kooperation där du som kund inom jord och skog tar del av bankens vinst. Genom att öka din egen insats kan du som medlem påverka hur stor del av vinstutdelningen just du får. 

  • Ta del av bankens vinst
  • Investera upp till motsvarande 4 % av ditt lånebelopp
  • Allt samlat i Internetbanken

*Information om bundet riskkapital

Insatskapital är bundet riskkapital* i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån. Insatskapital per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad och insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Insatskapitalet är bundet under lånets löptid och återbetalning sker i enlighet med föreningens stadgar. 

**Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Läs mer Vete på äng

Fastränteplacering: Ett förmånligt sparande för dig som medlem i Landshypotek

Läs mer
Läs mer Grusväg på vintern

Startskottet för vad som idag är Landshypotek

Läs mer