Att jämföra sina bolån och se sig om efter alternativ är viktigare än någonsin

Efter flera räntehöjningar på kort tid har många bolånekunder sett sina räntekostnader stiga, både snabbt och kraftigt – och det är inte helt lätt att orientera sig i det nya räntelandskapet.
Vi reder ut vad du som bolånetagare ska titta på för att konkurrensutsätta ditt bolån och lättare kunna ta ett medvetet aktivt beslut – att stanna kvar eller helt enkelt flytta det någon bättre stans.

Den 9 februari höjde Riksbanken senast sin styrränta – då med 0,5 procentenheter till 3 procent. Det var den femte höjningen bara i år i försöken att förhindra att inflationen biter sig fast och har framför allt påverkat de rörliga bolåneräntorna.

Catharina Åbjörnsson Lindgren, som är affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank, märker av att kundernas osäkerhet har ökat kring var räntorna på bolånemarknaden är på väg och vad som egentligen är en bra ränta – och risken är då   att man i stället intar en alltför avvaktande hållning, menar Catharina.

Att Riksbanken har blivit allt tydligare med att en ytterlig höjning av styrräntan är att vänta redan under våren i sina försök att dämpa inflationstrycket är bra, tycker hon. Nästa penningpolitiska besked väntas 26 april 2023

  – Förhoppningsvis stabiliseras ränteläget på sikt, vilket kommer göra att kunderna lättare kan jämföra räntorna mellan olika aktörer, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Medvetna, aktiva val kan löna sig 

Att konkurrensen på bankmarknaden har ökat de senaste åren är bra för kunderna, men fortfarande skiljer sig bolåneräntorna åt en hel del mellan olika banker.

Landshypoteks bolånekunder har alla gjort ett medvetet val att flytta sina bolån till banken utifrån sina konkurrenskraftiga räntor över tid på framför allt korta löptider. Och den helt transparenta prissättningen har gjort det enklare att jämföra villkoren. För de bolåneräntor som erbjuds kan skilja sig åt en hel del mellan bankerna – och då bolånekostnaderna är den enskilt största löpande utgiften för många hushåll gäller det att vara aktiv och se sig om efter bra bolånealternativ.  

  – Att som Landshypotek helt öppet visa vad man har att erbjuda borde fler banker göra. Men innan vi kommer dit är snitträntejämförelserna ett bra sätt att se vad andra kunder har fått för genomsnittsräntor under olika månader och på olika löptider hos olika banker. De ger en hint om vad som är en ok ränta att betala, förklarar Catharina.

Avviker din bolåneränta kraftigt från snitträntan är det alltså läge att förhandla med din bank, eller helt enkelt flytta ditt/dina bolån till ett bättre alternativ.

Snabba ränteförändringar

  – Just nu förändras räntorna ofta, ibland från en vecka till en annan, och olika finansiella aktörer agerar också olika. Vissa höjer direkt, andra avvaktar lite och försöker ligga lägst, åtminstone under en period.  Då kan det vara svårare att jämföra, framför allt gäller det de rörliga räntorna. Att jämföra olika bankers snitträntor över tid är därför ett bra sätt att se efter hur konkurrenskraftig din bank varit under en längre period.

Hos Landshypotek kan du som husägare känna dig trygg med att alla kunder med samma förutsättningar som du har – utifrån bostadens värde, lånebelopp och tidpunkt – erbjuds samma ränta.

Se Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor här

Här kan du se vilka snitträntor för rörliga bolån (3-månaders) som kunderna fick hos Landshypotek Bank jämfört med fyra storbanker under 2022: 

Snitträntan för rörliga bolån  Landshypotek Handelsbanken Nordea SEB Swedbank
Januari 1,17%
1,42% 1,71% 1,39% 1,47%
Februari 1,17%
1,40% 1,72% 1,38% 1,46%
Mars 1,15% 1,36% 1,70% 1,43% 1,47%
April 1,14%
1,35% 1,73% 1,47% 1,49%
Maj 1,28%
1,51% 1,99% 1,77% 1,66%
Juni 1,48%
1,65% 2,04% 1,94% 1,89%
Juli 1,90%
2,04% 2,51% 2,14% 2,19%
Augusti 2,23%
2,30% 2,75% 2,48% 2,48%
September 2,66%
2,69% 3,06% 2,72% 2,94%
Oktober 2,73% 3,13% 3,39% 2,94% 3,10%
November 3,01% 3,07% 3,57% 3,12% 3,41%
December 3,26% 3,13% 3,68% 3,26% 3,53%

Snitträntorna är hämtade från finansportalen.se. Där kan du även jämföra olika långivares bolåneräntor med 1 – 5 års löptider.

Tidigare bolåneräntejämförelser mellan Landshypotek Bank och de fyra storbankerna i tabellen ovan för åren 2019–2021 kan du ta del av här

Det gäller vid ränteändringar

För dig som har lån med 3 månaders bindningstid förändras räntan först på lånets villkorsändringsdag. För många ändras räntan därför inte direkt utan det kan dröja upp till tre månader innan den nya räntan syns på avin.

Relaterade artiklar

Läs mer

Marknadsekonomin påverkar oss alla, men hur hänger allt ihop?

Läs mer
Läs mer

Elkostnader som rusar – vilka är solcellsexpertens bästa tips?

Läs mer
Läs mer Nysådda plantor sticker upp ur jord

Kontosparande allt populärare med stigande räntor

Läs mer