Fönster med vita fönsterkarmar på röd vägg med pelargoner i blomlåda framför

Bolånemarknaden speglar trender och konsumtionsmönster

Bolån utgör idag 82 procent av hushållens totala lån. Hur just hushållens bolån utvecklar sig är därför väldigt viktigt både för samhälle och bostadsägare. På marknaden märks tydligt trender i samhället och hur konsumtionsmönster förändras. Just nu är det många som söker sig till tilläggslån, troligen en del av vårt liv under Coronapandemin.

Lånen blir större men avtrycket i plånboken mindre

Vi har under de senaste decennierna sett att hushållens lån har ökat kraftigt. Den främsta orsaken är att inkomstnivåer har ökat, lägre räntor och att bostadspriserna har ökat i värde. Idag lägger hushållen 26 % av sin totala konsumtion på bostaden (inkl. uppvärmning och el) enligt statistik från SCB. Samma andel år 2000 var 27 %. Så även om lånen blir större så är avtrycket i plånboken snarare mindre.

Mer tid i hemmet syns i statistiken

Att fler har utrymme i sin hushållsekonomi att lägga mer pengar på sin bostad är en trend som vi har sett än tydligare under 2020. Pandemin gjorde att fler av oss spenderade mer tid hemma och också tog tag i renoveringar, utbyggnader och investeringar i sina hem. Detta kan vi även se i tilläggslånens andel av antal nya bolån, det vill säga de som under året köpt en ny bostad och tagit bolån, flyttat sina bolån från en bank till en annan eller tagit ett tilläggslån för sin befintliga bostad. Finansinspektionens årliga rapport över utvecklingen av den svenska bolånemarknaden som publicerades i slutet av mars 2021 visar att tilläggslånens andel av marknaden ökade under 2020 och utgjorde nära 40 % av den totala bolånemarknaden för nya bolån vilket är en ökning med nästan 10 % under ett års tid. 

Vilka är det som driver ökningen av tilläggslånen?

Det är låntagare i åldersgruppen 31-50 år som främst driver ökningen av tilläggslånen och de som investerar i sina hem visar samma rapport. Storleken på det genomsnittliga tilläggslånet 2020 var högre än de som tog ett tilläggslån 2019. Efter det tagna tilläggslånet var belåningsgraden 60 procent för låntagarna i genomsnitt vilket är samma nivå som året innan.

Tilläggslån, det vill säga utökning av befintligt lån, påverkar självklart din boendeekonomi men kan samtidigt öka värdet av din bostad och framförallt skapa hemmaglädje. På Landshypotek har trenden med fler utökningar av befintliga lån setts tydligt under pandemiåret.

— Det är helt förståeligt att när man spenderar mer tid hemma även lägger märke till saker på ett annat sätt. Den där köksrenoveringen känns mer angelägen när man äter allt fler måltider i hemmet. Och att bygga ett Attefallshus på tomten kan skapa mer utrymme för familjen som tillbringar allt mer tid med varandra eller ses som ett värdefullt projekt att göra ihop i en tid då fritidsaktiviteter ställts in, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef Landshypotek Bank. 

Hur ska man se på tilläggslån?

Tilläggslån är en naturlig del av att leva och bo. Ibland är det en helt nödvändig investering för att renovera ett tak eller ett badrum som inte håller tätt. I andra fall kan det vara mer av att höja sin egen livskvalitet och potentiellt även husets värde.

— Det viktigaste är att man gör en investering som man själv vill och har råd att göra. Renovera eller bygg ut för att du själv vill och se till att du bara har bolånekostnader som också klarar av förändringar i din omvärld, avslutar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Källor:

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Finansinspektionen: "Den årliga bolånemarknaden (2021)"

Läs mer Villakvarter med vita och röda hus

Låna på huset inför renovering?

Läs mer
Läs mer

Amorteringskrav bolån – det här gäller

Läs mer
Läs mer Gult hus i vinterlandsskap

Det kan finnas 1000-lappar att spara årligen på ditt bolån

Läs mer