Rörlig eller bunden bolåneränta – så kan du tänka!

En fråga som bolånetagare alltid ställs inför – och som kanske är extra aktuell i dagens ränteläge – är valet mellan bunden eller rörlig ränta. I spåren av den pågående pandemin är den svenska bolånemarknaden i ett historiskt läge. Här förklarar två av Landshypotek Banks medarbetare, som dagligen arbetar nära dessa frågor, hur ränteläget har blivit som det är - och vad vi kan vänta oss framöver.

Den globala coronapandemin har satt tydliga spår i den reala ekonomiska utvecklingen och BNP-siffror för 2020 kommer att visa på en rejält negativ tillväxt. Det har påverkat både näringslivet och hushållen och kommer att fortsätta att göra det tills pandemin är över. Företagens produktion och försäljning har sjunkit rejält och arbetslösheten ökar.

– Vi såg en tydlig återhämtning när världens ekonomier öppnade upp under det tredje kvartalet. Tyvärr tog smittospridningen samtidigt fart igen, vilket har lett till nya restriktioner som kommer att dra ned tillväxten återigen under det fjärde kvartalet. Nedstängningen har inte varit lika hård som under det andra kvartalet, men den kommer att ha en tydlig negativ effekt på återhämtningen, säger Åke Källström, Treasurychef Landshypotek Bank.

Fortsatt svag utveckling väntas även 2021

– Nu väntar vi på ett vaccin och det har kommit positiva nyheter på den fronten. Det är ändå fortsatt tveksamt hur fort det går att få ut ett det på marknaden och hur stor tillgången kommer att vara. Det finns därför anledning att tro på en fortsatt svag ekonomisk utveckling under inledningen av 2021, fortsätter Åke.

Det har gjorts enorma insatser både finans- och penningpolitiskt för att skydda ekonomin så mycket som möjligt. Politiker har sänkt skatter och ökat bidrag och andra stödåtgärder för både företag och hushåll. Centralbanker har sänkt räntor och ökat sina köp av långfristiga obligationer för att också trycka ned bundna räntor. Både politiker och centralbanker har också sagt att de beredda att göra mer enligt devisen ”whatever it takes”. Alltså, stimulanser tills ekonomin har återhämtat sig och är självgående.

Så kan du som bolånetagare tänka

För den enskilde bolånetagaren innebär det att bundna räntor fortsatt är på historiskt mycket låga nivåer och att skillnaden mellan rörlig och bundet också är särskilt liten nu, om än någon. För svensk del är detta extra tydligt eftersom Riksbanken höjde styrräntan bara några månader innan pandemin tog fart och har valt att inte sänka den.

– Viktigt att komma ihåg är att ett bolån är ett mycket långsiktigt åtagande med löptider på 40–50 år. Räntekostnaden kommer med all säkerhet att variera över den tiden. Dagens ränteläge ger dig med bolån ett ekonomiskt utrymme att öka sitt sparande. Om du har hög belåningsgrad kan det vara en idé att öka din amortering, och om du har dragit på dig dyra konsumtionskrediter kan du se till att betala av dem, säger Catharina  Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Bunden eller rörlig ränta?

Historiskt sett har det över tid lönat sig att ligga rörligt sett till den faktiska bolånekostnaden. Den merkostnad man som bolånetagare betalar för bunden ränta kan liknas vid en försäkringspremie - en trygghet i att veta vad ens räntekostnad kommer att vara under en viss bestämd period framåt.

Men i tider som dessa är mycket annorlunda, och ”försäkringspremien” är väldigt liten eller till och med obefintlig, då den bundna räntan till och med kan vara lägre än den rörliga, menar Catharina.

– I dag kan du som bolånetagare alltså få tryggheten du önskar utan att betala extra för den. Det får man förstås väga mot möjligheten att eventuellt få ännu lägre rörlig ränta.
En variant är att dela upp ditt bolån. Det vill säga att du binder delar av lånet och låter en del ligga rörligt (3 månader). Det kan i dagsläget vara ett förmånligt alternativt att överväga i dessa tider när det inte är någon större skillnad mellan den rörliga och bundna räntorna, fortsätter Catharina.

Framtidsspaning

Att sia om framtiden är svårt. Men med tanke på det allvarliga tillståndet i ekonomin är det inte särskilt sannolikt att räntor kommer att höjas under överskådlig framtid. Centralbankernas köp av långfristiga obligationer kommer också fortsätta att sätta press på bundna räntor, även om ekonomin börjar ta fart och inflationen stiger.

- Ett scenario med en fortsatt hög smittospridning och en fördröjd vaccineringsfas som fortsatt ger en svag ekonomisk utveckling kan mycket väl leda till att räntorna sänks ytterligare och att vi i Sverige återigen får se en negativ styrränta. Det känns i dagsläget mer sannolikt än en höjning, säger Åke och fortstätter: Man ska också ha i minnet att både produktion, konsumtion och arbetslöshet drabbas hårt av krisen och att det kommer att ta tid för återhämtningen att nå nivåerna som var innan pandemin. Det är därför sannolikt att centralbankernas stimulanser kommer att fortsätta tills läget är återställt.

Fördelar med bunden bolåneränta:

  • Bättre överblick över bolånekostnaden över tid
  • Ökad trygghet

Fördelar med  rörlig bolåneränta:

  • Historiskt sett har den rörliga räntan legat lägre än den bundna
  • Större rörelsefrihet. Vet du med dig att du inom kort ska flytta eller önskar byta bank bör du inte binda på en längre bindningstid för att kunna lösa lånet utan ränteskillnadsersättning
Läs mer

Fyra anledningar att byta bolånebank

Läs mer
Läs mer

Så får du koll på olika räntor

Läs mer
Läs mer

Upplupen, nominell och effektiv ränta - vad menar banken med alla svåra ord?

Läs mer