Motorled och flerfamiljshusområde från ovan med grönska runtom

Hur påverkar inflationen din hushållsekonomi?

Inflation är ett begrepp som många blivit bekanta med den senaste tiden. Men kanske är det fortfarande ett ord som inte riktigt sitter. Låt oss göra ett försök att förklara lite mer vad inflation är och hur det påverkar din hushållsekonomi.

Inflation innebär att priserna stiger

Inflation är ett mått på hur mycket varor och tjänster man kan köpa för en viss mängd pengar. Är det inflation betyder det kort och gott att priser stiger. Du kan köpa mindre eller färre saker för en och samma mängd pengar. Att priser stiger beror på olika saker men framför allt drivs det av utbud, efterfrågan och produktionskostnader.

Rekordhög inflation och energikris

Drivkrafterna till den höga inflation som härjar i omvärlden beror dels på efterdyningar från pandemin som skapade en global obalans mellan utbud och efterfrågan. Produktionen hann inte anpassas till den stigande efterfrågan vilket ledde till att priserna steg kraftigt på både råvaror, insatsvaror och transporter. Dessa obalanser har förstärkts ytterligare av Rysslands krig mot Ukraina som har drivit upp priserna ytterligare på viktiga råvaror samt skapat allvarliga störningar på energimarknaden i Europa.

Jämförelsetalet KPI hjälper oss att följa inflationstakten

Ett viktigt verktyg för att mäta den generella prisnivån i Sverige är Statistiska Centralbyråns (SCB) konsumentprisindex (KPI). KPI är ett jämförelsetal. Genom att följa KPI över tid kan man se hur prisnivåerna i samhället i stort och för dig som konsument förändras. Det är den årliga förändringen i KPI som kallas för inflationstakten. Inflationstakten under 2022 har varit betydligt högre än på mycket länge. Senaste vi hade samma inflationstakt i Sverige var i början av 1990-talet. I oktober var inflationstakten 9,3%. Priser var alltså generellt sett 9,3% högre i år jämfört med samma period föregående år.

KPI sätter riktmärket för mycket i vår hushållsekonomi

KPI är ett jämförelsetal som påverkar mycket i samhället och dig som konsument. Talet följs noggrant och påverkar bland annat räntenivåer, statliga ersättningar, bidrag och prisbasbelopp. Därför kan det vara intressant att ha lite bättre koll på hur KPI mäts och hur det har förändrats över tid.

KPI baseras på en varukorg som väger in såväl priserna för varor som trender för hur vi köper varor. KPI-korgens sammansättning justeras löpande för att fånga nya konsumtionsmönster i samhället. Antal varor och tjänster samt hur mycket vi konsumerar av den är en viktig faktor för att varukorgen ska vara så precis som möjligt – så att den visar den faktiska prisnivån i Sverige.

De tre kategorier av varor och tjänster som utgör störst del av KPI-korgen 2022 är följande:

  1. Boende 24,1%
  2. Livsmedel och alkoholfria drycker 14,3 %
  3. Transport 13,4 %

De står sammantaget för lite drygt hälften av den totala varukorgen och speglar tillsammans vad vi lägger pengar på och hur prisutvecklingen för dessa varor och tjänster påverkar vår hushållsekonomi.

Hur ska man tänka kring sin hushållsekonomi?

Under det senaste året har det allmänna prisläget stigit och vi är många som har märkt av högre pris på kapital (räntenivå), livsmedel, energi och drivmedel. Det är dessa tre kategorier som även utgör den största delen av vad vi lägger våra pengar på. Att ha koll på dessa poster är därför en bra start. Kanske finns det möjligheter även för dig att minska kostnaderna?

  • Finns det möjlighet att få ner boendekostnaden genom att flytta bolånet till en annan aktör eller att se över amorteringstakten?
  • Sänk värmen i huset och spara både pengar och kilowattimmar!
  • Planera dina inköp i matbutiken och ät upp allt du köper. Minskat svinn är bra för både plånboken och planeten.
  • Finns det alternativ till bilen eller busskortet? Kanske kan en promenad eller cykeltur göra gott både för hushållsekonomin och hälsan?
  • Inventera dina abonnemang, försäkringar och andra hushållsnära tjänster. Ofta finns det hundralappar att tjäna.

Källor:

Relaterade artiklar

Läs mer

Jämföra bolån är viktigare än någonsin

Läs mer
Läs mer

Elkostnader som rusar – vilka är solcellsexpertens bästa tips?

Läs mer
Läs mer

Så kan du elda säkert i vinter

Läs mer