Synen på bostad skiljer sig i landet

Är ditt hem din borg? Om du bor på landet är chansen stor att du har starkare känslor för ditt hem och amorterar mer medan storstadsbor ser sina bostäder som en investering och gärna pratar bostadspriser på middagar. Det visar en undersökning Landshypotek Bank gjort.

Synen på boende och bostadsköp skiljer sig åt beroende på om man bor i eller utanför storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. Storstadsborna köper för att investera, landsortsborna köper för att bo. Det visar en undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Landshypotek Bank.

I storstäderna pratar man också mer med vänner och bekanta om bostaden och dess värde. Nästan två av tre boende i storstäder pratar ofta om bostadsmarknaden med sina vänner, men färre än två av fem landsortsbor gör det.

Storstadsmänniskor ser oftare sin bostad som en strategisk placering och en ekonomisk investering.

En av de som känner igen sig i undersökningen är riksdagsledamoten, Åsa Eriksson. Hon bor i samhället Karbenning utanför Norberg i Västmanland, men bodde tidigare i Stockholm. Som riksdagsledamot är hon även i dag mycket i Stockholm och har också många av sina vänner och släktingar där.

– Jag upplever att mitt umgänge pratar på väldigt olika sätt om sin bostad, säger hon. Storstadsmänniskor ser oftare sin bostad som en strategisk placering och en ekonomisk investering. Men det känner jag inte alls igen i Norberg.

Mer benägna att amortera i storstaden

Andra skillnader är att storstadsbon oftare byter bank, har lägre förtroende för bankerna och oftare försöker förhandla ner boräntan. De som bor utanför städerna är däremot mer benägna att amortera – och att öka bolånet för renovering, ombyggnad eller konsumtion.

– Jag upplever en vedertagen kultur i Stockholm kring att inte amortera eftersom mentaliteten är att bostaden ändå alltid stiger i värde på sikt. I Norberg har jag aldrig hört någon prata om hur höga lån man har på sin bostad. Däremot vet jag, i egenskap av kommunalråd, från samtal med den lokala banken att här finns det en vilja att göra sig skuldfri genom att amortera. 

Siffror från undersökningen

  • I Stockholm, Göteborg och Malmö ser 78 procent bostaden som en ekonomisk investering, i övriga landet 67 procent.
  • I storstäder svarar 71 procent att de har starka känslor för sin bostad och inte vill flytta, såvida de inte blir tvungna till det. I övriga landet är andelen 82 procent.
  • 61 procent av boende i storstäder uppger att de ofta pratar om bostadsmarknaden med sina vänner, jämfört med 38 procent utanför landets tre största städer.
  • Bland storstadsborna tycker 69 procent att värdestegringen är en viktig faktor vid bostadsköpet, i övriga landet 57 procent.
  • 83 procent av landsortsbor amorterar på sina lån, men bara 73 procent av storstadsborna.
  • 39 procent av storstadsborna omförhandlar sina bolån varje år, medan 25 procent i övriga landet gör det.
  • Totalt omfattar undersökningen 2 480 personer.

Publicerad i Landshypotek Banks magasin Ett rikare liv: okt 2016

Relaterade artiklar