Jämför snitträntor för bolån och se hur mycket du kan spara

Boendekostnaden är ofta den största utgiften i hushållet – men många skulle kunna sänka den genom att jämföra mer och aktivt välja bolånebank. Landshypotek Bank sticker ut genom att vara en av de aktörer som konsekvent erbjudit de lägsta bolåneräntorna. En jämförelse med storbankernas snitträntor visar att det kan skilja flera tusenlappar per år beroende på vilken bank man väljer.

Skillnaden mellan olika bankers snitträntor för bolån är tydlig. Sedan Landshypotek startade med bolån hösten 2017 har banken konsekvent erbjudit väsentligt lägre räntor i snitt än Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

  – Konsumenter blir allt mer medvetna och jämför alternativen som finns på marknaden. Den ökade konkurrensen gynnar helt klart bolånetagarna, men räntegapet består. Det kan vi se i de siffror vår jämförelse visar. Vi är stolta över att vara en del av förändringen på bolånemarknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank. 

Se aktuella bolåneräntor hos Landshypotek Bank

Så stor är skillnaden mellan snitträntorna för bolån

Det är tydligt att många skulle kunna spara tusenlappar varje år genom att jämföra snitträntor och flytta sitt bolån till en annan bank.

Under okt 2017 – dec 2021 var Landshypoteks snittränta på lån med 3 månaders bindningstid 0,30 procentenheter lägre än vad de fyra storbankerna i genomsnitt erbjöd sina kunder på motsvarande löptid under samma period. För lån med 1 års bindningstid var skillnaden ännu större: 0,38 procentenheter, medan skillnaderna var något mindre för lån med 2 års bindningstid, 0,25 procentenheter.  

Men hur mycket pengar blir det då?

Sett till perioden 2019–2021 har en genomsnittskund hos Landshypotek som tecknat ett bolån på 1 miljon kronor med 3 månaders bindningstid i snitt betalat 3 285 kronor mindre i ränta per år (brutto, d.v.s. före ränteavdrag) jämfört med medelvärdet på snitträntan för de fyra storbankerna.

För ett 3-månaders lån på 2,5 miljoner kronor blev skillnaden i genomsnitt drygt 8 200 kronor per år brutto. 
I tabellerna här nedanför kan du se hur stor besparingen har varit för fyra olika lånebelopp och löptider. Det räntegap som speglas här finns på alla löptider, men är större på kortare löptider.

Uträkningen baseras på snittvärdet av respektive banks snitträntor för perioden 2019-2021. Amorteringar är inte inräknade.


Besparing per år för fyra olika lånebelopp och löptider

Låptid:
3 månader
Lånebelopp:
1 miljon
Lånebelopp:
1,5 miljon
Lånebelopp:
2 miljoner
Lånebelopp:
2,5 miljon
Handelsbanken 2 994 kr 4 492 kr 5 989 kr  7 486 kr
Nordea 4 536 kr  6 804 kr 9 072 kr 11 340 kr
SEB 2 2 89 kr 3 433 kr 4 578 kr  5 7 22 kr
Swedbank 3 322 kr 4 983 kr 6 644 kr  8 306 kr
Besparing i snitt 3 285 kr/år 4 928 kr/år 6 570 kr/år  8 213 kr/år

 

Löptid:
1 år
Lånebelopp:
1 miljon
Lånebelopp:
1,5 miljon
Lånebelopp:
2 miljoner
Lånebelopp:
2,5 miljon
Handelsbanken 2 736 kr 4 104 kr 5 472 kr 6 840 kr
Nordea 3 178 kr 4 767 kr 6 356 kr 7 944 kr
SEB 2 164 kr 3 246 kr 4 328 kr 5 410 kr
Swedbank 3 400 kr 5 100 kr 6 800 kr 8 500 kr
Besparing i snitt 2 869 kr/år 4 304 kr/år 5 739 kr/år 7 174 kr/år

 

Löptid:
2 år
Lånebelopp:
1 miljon
Lånebelopp:
1,5 miljon
Lånebelopp:
2 miljoner
Lånebelopp:
2,5 miljon
Handelsbanken 2 139 kr 3 208 kr 4 278 kr 5 347 kr
Nordea 2 283 kr 3 425 kr 4 567 kr 5 708 kr
SEB 1 264 kr 1 896 kr 2 528 kr 3 160 kr
Swedbank 2 122 kr 3 183 kr 4 244 kr 5 306 kr
Besparing i snitt 1 952 kr/år 2 928 kr/år 3 904 kr/år 4 880 kr/år

 

Löptid:
3 år
Lånebelopp:
1 miljon
Lånebelopp:
1,5 miljon
Lånebelopp:
2 miljoner
Lånebelopp:
2,5 miljon
Handelsbanken 1 819 kr 2 729 kr 3 639 kr 4 549 kr
Nordea 1 325 kr 1 988 kr 2 650 kr 3 313 kr
SEB   992 kr 1 448 kr 1 983 kr 2 479 kr
Swedbank 2 206 kr 3 308 kr 4 411 kr 5 514 kr
Besparing i snitt 1 585 kr/år 2 378 kr/år 3 171 kr/år 3 964 kr/år

Räkna på vad du kan spara på att flytta ditt bolån till Landshypotek

Ägs av svenska jord- och skogsbrukare

Landshypotek är en positiv kraft för lägre räntor på den svenska bolånemarknaden. Till skillnad från storbankerna är Landshypotek medlemsägd, och har funnits sedan 1836. Ägarna är svenska jord- och skogsbrukare och vinsten går tillbaka till deras verksamheter.

Så har jämförelsen gjorts

Snitträntorna för bolån som jämförts har hämtats från finansportalen.se som varje månad sammanställer räntorna som bolåneaktörerna publicerar på sina hemsidor. Jämförelsen har gjorts mellan Landshypotek Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank under perioden okt 2017 – dec 2021 och för de tre senaste åren 2019–2021. De bindningstider som jämförts är 3 månader, 1 år, 2 år och 3 år. Medeltalet på de fyra storbankernas snittränta för respektive löptid och månad har sedan jämförts med Landshypotek Banks snitträntor för samma period.  

Ta del av samtliga beräkningar i tabeller och grafer (pdf)

Läs mer Villaträdgård med äppelträd

Fyra anledningar att byta bolånebank

Läs mer
Läs mer Bild över villa- och lägenhetsområde

Några trender på bostadsmarknaden

Läs mer
Läs mer

Lär känna Landshypotek Bank

Läs mer