Jämför snitträntor för bolån och se hur mycket du kan spara

Boendekostnaden är ofta den största utgiften i hushållet – men många skulle kunna sänka den genom att jämföra mer och aktivt välja bolånebank. Landshypotek Bank sticker ut genom att vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. En jämförelse med storbankernas snitträntor för bolån visar att det kan skilja flera tusenlappar per år beroende på vilken bank man väljer.

Skillnaden mellan olika bankers snitträntor för bolån är tydlig. Sedan Landshypotek startade med bolån hösten 2017 har banken i snitt erbjudit väsentligt lägre räntor än Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

  – Konsumenter blir allt mer medvetna och jämför alternativen som finns på marknaden. Den ökade konkurrensen gynnar helt klart bolånetagarna. Det kan vi se i de siffror vår jämförelse visar. Vi är stolta över att vara en del av förändringen vi ser på bolånemarknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Till skillnad från många andra banker är räntesättningen transparent. Därför behöver Landshypoteks kunder inte förhandla sin ränta.

Se aktuella bolåneräntor hos Landshypotek Bank

Så stor är skillnaden mellan snitträntor för bolån

Det är tydligt att många skulle kunna spara tusenlappar varje år genom att jämföra snitträntor och flytta sitt bolån till en annan bank. För lån med 3 månaders bindningstid var medeltalet för Landshypoteks snittränta 0,28 procentenheter lägre än vad de fyra storbankerna i snitt erbjöd sina kunder för lån med motsvarande bindningstider under samma period.

För lån med 1 års bindningstid var skillnaden ännu större: 0,35 procentenheter lägre för Landshypoteks kunder.

Men hur mycket pengar blir det då?

Sett till perioden 2019–2020 har en genomsnittskund hos Landshypotek som tecknat ett bolån på 1 miljon kronor med 3 månaders bindningstid betalat i snitt drygt 2 700 kronor mindre per år i ränta jämfört med medelvärdet på snitträntan för bolån hos de fyra storbankerna.

För ett 3-månaders lån på 2,5 miljoner kronor blev skillnaden i genomsnitt nästan 7 000 kronor om året.

Besparing vid lån med 3 månaders bindningstid

Lånebelopp 1 miljon 1,5 miljon 2 miljoner 2,5 miljon
Handelsbanken 3 021 kr/år 4 531 kr/år 6 041 kr/år 7 551 kr/år
Nordea 3 315 kr/år 4 973 kr/år 6 631 kr/år 8 288 kr/år
SEB 1 931 kr/år 2 896 kr/år 3 862 kr/år 4 827 kr/år
Swedbank 2 808 kr/år 4 212 kr/år 5 615 kr/år 7 019 kr/år
Besparing i snitt 2 769 kr/år 4 153 kr/år 5 537 kr/år 6 921 kr/år

Räkna på vad du kan spara på att flytta ditt bolån till Landshypotek

Ägs av svenska jord- och skogsbrukare

Landshypotek vill vara en positiv kraft för lägre räntor på den svenska bolånemarknaden. Till skillnad från storbankerna är Landshypotek medlemsägd, och har funnits sedan 1836. Ägarna är svenska jord- och skogsbrukare och vinsten går tillbaka till deras verksamheter.

Så har jämförelsen gjorts

Snitträntorna för bolån som jämförts har hämtats från Compricer som varje månad sammanställer räntorna som bolåneaktörerna publicerar på sina hemsidor. Jämförelsen har gjorts mellan Landshypotek Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank under perioden okt 2017 – dec 2020 och för de två senaste åren 2019–2020. De bindningstider som jämförts är 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år.  Medeltalet på de fyra storbankernas snittränta för respektive löptid och månad har sedan jämförts med Landshypotek Banks snitträntor för samma period.  

Ta del av samtliga beräkningar i tabeller och grafer (pdf)

Ränteskillnaderna fortsätter

Vi har även i år jämfört räntekostnaden mellan Landshypotek och fyra storbankers bolån under 2021 - och den fortsätter att skilja sig åt en hel del, faktiskt med flera 1000-lappar per år. 

Här kan du ta del av de uppdaterade beräkningarna där vi jämför Landshypoteks snitträntor med fyra storbankers.  

Läs mer

Fyra anledningar att byta bolånebank

Läs mer
Läs mer Bild över villa- och lägenhetsområde

Några trender på bostadsmarknaden

Läs mer
Läs mer

Lär känna Landshypotek Bank

Läs mer