Så mycket har du vunnit på att bli bolånekund i Landshypotek Bank

I en jämförelse av bostadsräntorna som Landshypotek Bank har låtit göra framgår det tydligt att det finns stora möjligheter för husägare att spara tusenlappar genom valet av bolåneaktör. Jämförelsen visar att fyra storbankers snitträntor på både korta och långa löptider har legat betydligt högre än Landshypotek Banks de senaste åren.

Jämförelsen är gjord under perioden januari 2019 – december 2020.

Många har förstått värdet i att aktivt välja bolånebank

Landshypotek Bank har sedan 1836 finansierat jord- och skogsbruk. Under hösten 2017 breddade banken sitt erbjudande genom att erbjuda bolån till hus och det är många som har valt att utmana sin befintliga bank. Under de senaste åren har många nya bolånekunder välkomnats och i december 2020 passerade banken en utlåning på 11 miljarder kronor till husägare runt om i Sverige. Att så många har valt att flytta sina bolån visar att det finns ett behov av alternativ på marknaden där tydlighet och transparens är viktigt.

  – Konsumenter blir allt mer medvetna och jämför alternativen som finns på marknaden. Den ökade konkurrensen gynnar helt klart bolånetagarna. En förändring som vi nu även kan se i de siffror som vår jämförelse visar. Vi är stolta över att vara en del av förändringen vi ser på bolånemarknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Så mycket kan lånekostnaden skilja per år

Jämförelsen visar att det finns mycket pengar att spara. I genomsnitt betalade bolånetagare hos Landshypotek med lån på en miljon kronor och 3-månaders bindningstid ungefär 2 700 kronor mindre per år i ränta jämfört med medelvärdet av snitträntan för de fyra storbankerna. För ett lån på 2,5 miljoner kronor, även det med 3-månaders bindningstid, var skillnaden nästan 7 000 kronor om året. 

  – Det finns tusenlappar att spara genom att göra ett aktivt val vid val av bolånebank. Utöver att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga räntor över tid så är jag övertygad om att en transparent prissättning, ett enkelt ansökningsflöde och tryggheten hos en snart 200-årig långivare är andra faktorer som väger in och uppskattas. Det tror jag är förklaringen till den stora tillströmningen av kunder som vi har sett samtidigt som många vill ha en relation med en bank som står för bra värderingar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Besparing i kronor per år

Besparing i snitt visar skillnaden i kronor mellan ett lån på Landshypotek Bank jämfört med ett lån på fyra storbanker under ett års tid för olika lånebelopp. Jämförelsen är gjord utifrån medelvärdet för snitträntorna för tre olika bindningstider under perioden januari 2019 – december 2020.

Besparing vid lån med 3 månaders bindningstid

Lånebelopp 1  miljon kr 1,5 miljon kr 2 miljoner kr 2, 5 miljon kr
Handelsbanken 3 021 kr/år 4 531 kr/år 6 041 kr/år 7 551 kr/år
Nordea  3 315 kr/år 4 973 kr/år 6 631 kr/år 8 288 kr/år
SEB 1 931 kr/år 2 896 kr/år 3 862 kr/år  4 827 kr/år
Swedbank 2 808 kr/år 4 212 kr/år 5 615 kr/år  7 019 kr/år
Besparing i snitt 2 769 kr/år 4 153 kr/år 5 537 kr/år  6 931 kr/år

Besparing vid lån 1 års bindningstid

Lånebelopp 1 miljon kr 1,5 miljon kr 2 miljoner kr 2, 5 miljon kr
Handelsbanken 3 274 kr/år 4 911 kr/år 6 548 kr/år  8 185 kr/år
Nordea  3 974 kr/år 5 961 kr/år 7 948 kr/år  9 935 kr/år
SEB 2 769 kr/år 4 153 kr/år 5 538 kr/år  6 922 kr/år
Swedbank 4 038 kr/år 6 057 kr/år 8 076 kr/år 10 095 kr/år
Besparing i snitt 3 514 kr/år 5 271 kr/år 7 027 kr/år  8 784 kr/år

Besparing vid lån 2-års bindningstid

Lånebelopp 1 miljon kr 1 ,5 miljon kr 2 miljoner kr 2,5 miljon kr
Handelsbanken 1 821 kr/år 2 731 kr/år 3 641 kr/år 4 552 kr/år
Nordea  2 128 kr/år 3 192 kr/år 4 257 kr/år 5 321 kr/år
SEB 1 103 kr/år 1 654 kr/år 2 205 kr/år 2 757 kr/år
Swedbank 2 013 kr/år 3 019 kr/år 4 026 kr/år 5 032 kr/år
Besparing i snitt 1 766 kr/år 2 649 kr/år 3 532 kr/år 4 415 kr/år

Så har jämförelsen gjorts

Snitträntorna som jämförts har hämtats från Compricer som varje månad sammanställer räntorna som bolåneaktörerna publicerar på sina hemsidor. Jämförelsen har gjorts mellan Landshypotek Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank under perioden januari 2019 till december 2020. Medeltalet på de fyra storbankernas snittränta för respektive löptid och månad har sedan jämförts med Landshypotek Banks snitträntor för samma period.  

Relaterade artiklar

Läs mer Gult hus i vinterlandskap

Två av tre har aldrig bytt bank för bolånet

Läs mer
Läs mer Fönster med vita karmar på rödmålad vägg, med blomlåda med pelargoner framför

Bolånemarknaden speglar trender och konsumtionsmönster

Läs mer
Läs mer Sommarstuga

Att tänka på, när du ska köpa fritidshus

Läs mer