Johan Hernefur och Ellen Wallskog, kundansvariga Landshypotek Bank i Skara

Lantbruksföretagarens främsta verktyg – en kalkyl?

Inflationen ökar, räntor stiger och priser på insatsvaror och energi befinner sig alltjämt på mycket höga nivåer. Med ovissa prognoser och orosmoln som tornar upp sig i media är lantbruksföretagarens främsta verktyg att ha koll på sin egen ekonomi och ha en plan för hur omvärldsförändringarna kan mötas. Ellen Wallskog och Johan Hernefur Persson är kundansvariga på Landshypotek Bank i Skara och delar med sig om hur du som lantbruksföretagare kan tänka när det rör sig snabbt i omvärlden.

Att kostnaderna stiger på bred front får givetvis konsekvenser för de flesta lantbruksföretag, om än på olika sätt. Det viktiga nu är att ha stenkoll på sina egna kostnader, intäktsmöjligheter att säkerställa kassaflöde och att på så vis bygga sin kalkyl utifrån sina egna reella förutsättningar. Det gäller att i en snabbrörlig omvärld tänka både på kort och lång sikt, för att varken vänta för länge eller ta förhastade beslut.

- Att lägga en timme extra på kontoret för att bedöma omvärldens påverkan på det egna företaget är en värdefull investerad timma just nu. Det kan vara att se över sina befintliga leverantörsavtal eller att fundera på nya möjliga intäktskällor på fastigheten, säger Ellen. 

- Vi ser att flera som tagit sig tid att fundera har både en plan A och en plan B, och satsar på att stärka möjligheten till att vara mindre beroende av omvärlden och öka intäkterna på gården. Det kan vara långsiktiga investeringar i fastigheten så som solceller och biogasanläggningar eller mindre satsningar som att rusta en byggnad för att hyra ut, fortsätter Ellen.

Omvärlden påverkar oss alla, men på olika sätt

Att bevaka vad som händer i omvärlden och försöka förstå hur det kan komma att påverka dig och ditt företag är kanske lättare sagt än gjort. Oavsett om en omvärldsfaktor är att se som en ekonomisk möjlighet eller utmaning för just din verksamhet är det viktigt att ställa sig frågan om hur den påverkar på kort respektive lång sikt. Det kan slå hårt i det korta perspektivet men behöver inte betyda att det gör det på längre sikt. Utifrån olika scenarion kan du själv sätta upp planer för olika utfall och vara redo att förändra din verksamhet om det behövs.

- Det kan finnas gemensamma utmaningar bland företag inom samma driftsinriktning eller i samma geografiska område. Men det kan också vara en risk att blint förlita sig på. Det som är en stor oro för den ena lantbruksföretagaren, är en nygjord investering för den andra eller en möjlighet till affärsutveckling för den tredje. Att utgå från sig själv och ha koll på sitt eget företag och därifrån lägga sin plan till lönsamhet, går inte att säga för många gånger, säger Johan.

Rad för rad ger en bra bild av ekonomi

Att ekonomi betyder hushållning av resurser är inget nytt. Men är precis det som är särskilt viktigt just nu. För att få bra koll på företagets ekonomi finns flera sätt. Säkerställ att du har koll på vilken del av din verksamhet som är lönsam och var intjäningen finns. Jämför ditt företags intäkter och kostnader i resultaträkningen och matcha dem med varandra. Hittar du delar av din verksamhet som visar sig var olönsamma är det ett starkt tecken på att fundera på om det är något du kan förändra eller överväga att lägga mindre tid på till förmån för det som redan är mer lönsamt. Med ett bra kassaflöde i verksamheten och ett överskott att ta del av så har du goda förutsättningar att kunna ha både en genomförbar plan A och B.

Vi förstår dig och din verksamhet

Landshypotek Bank har finansierat jord och skog i snart 200 år. Det har gett oss förståelse, kunskap och erfarenhet som vi har med oss in i varje kundmöte, där inget är det andra likt.

- Här i Skaraborg möter vi många skickliga företagare i nästintill alla olika typer av driftsinriktningar av lantbruksföretag. Att bedöma omvärldsläget och ta till vara på de möjligheter som finns genom en tät dialog med våra kunder är vardag för oss på Landshypotek. Vi ser mycket fram emot att bolla ditt företags finansieringsmöjligheter med dig, avslutar Johan.

Varför välja Landshypotek?

  • Lång erfarenhet. Vi har finansierat svenskt lantbruk i snart 200 år och har stor förståelse för vardagen på såväl stora som små lantbruksfastigheter.
  • Stort nätverk. Vi har ett stort nätverk i branschen och kan tillsammans med dem hjälpa dig och ge dig svar på dina frågor.
  • Inget helkundskrav. Det är enkelt att flytta sitt fastighetslån till oss. För dig som bor i villa har vi även konkurrenskraftiga bolån.

Bli kund

Vi finns nära dig i Skaraborg

Porträttbild Ellen Wallskog, kundansvarig Landshypotek Bank

Ellen Wallskog

Kundansvarig
Porträttbild, Johan Hernefur Persson, kundansvarig Landshypotek Bank

Johan Hernefur Persson

Kundansvarig
Porträttbild, Johan Lundquist, kundansvarig Landshypotek Bank

Johan Lundquist

Kundansvarig
Porträttbild, Marie-Anne Wallentinsson, Kundansvarig Landshypotek Bank

Marie-Ann Wallentinsson

Kundansvarig
Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer

Investeringar i lantbruksföretaget

Läs mer
Läs mer

Koll på företaget i turbulenta tider?

Läs mer