Möt våra regionchefer – och de geografiska marknader de ansvarar för

På Landshypotek Bank är utlåning till gårdar, jord och skog hjärtat i banken. Här finns drygt 70 dedikerade kundansvariga som i sin vardag jobbar nära bankens kunder och ägare – det vill säga jord- och skogsbrukande kunder, från Skåne i söder till de nordligaste delarna av Norrbotten. Tillsammans arbetar de med ett gemensamt syfte – att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering av jord och skog idag och imorgon. 

Möt våra regionchefer Andreas, Anna, Helena och Johan som samlar och leder våra kunniga kundansvariga som möter dig med lantbruksfastighet. Tillsammans delar de med sig av hur våra fyra olika regioner ser ut och vad som präglar de marknaderna just nu. 

Andreas Karlén, regionchef Öst

Välkommen till Landshypotek Andreas! Vad är ditt första intryck av Landshypotek efter snart en månad i nya rollen?

– Jag har ett mycket gott första intryck av banken! Jag ser dedikerade medarbetare och engagerade ägare och känner av den gemensamma viljan att förbättra för näringen, samtidigt som vi har väldigt roligt i processen.

På vilken geografisk marknad arbetar du och ditt team?

– Vi utgår från våra kontor i Växjö, Jönköping, Linköping och Nyköping och jobbar på en stor geografisk marknad som sträcker sig över Småland, Östergötland och södra delarna av Sörmland. Det är en marknad med stor variation med skogsmark och mellanbygder i Småland, stora produktionslantbruk på slätten i Östergötland och en blandning av de båda i Sörmland. Vi har alla kunder i alla driftsinriktningar, vilket är otroligt roligt att arbeta med. Det ger bredd och variation.

Ser ni några trender i investeringar och hos era kunder?

– Skogen är fortsatt glödhet och vi ser ingen avmattning på intresset för skog, vilket är tydligt i hela regionen. Det är en trend vi har haft länge och som verkar hålla i sig. Annars är det energifrågan som av förklarliga skäl sticker ut just nu. Vi har en hel del finansieringar av solceller och biogas på gång och nytt som kommer in löpande. Med de energipriser vi ser just nu så ser kalkylerna genomgående starka ut och investeringen kan ofta räknas hem relativt fort.  

Vad är det bästa med jobbet som regionchef?

– Först och främst är det en ynnest att få jobba med ett så starkt team som jag gör. Jag har 19 dedikerade kundansvariga som enbart fokuserar på jord och skog, vilket är helt unikt för en bank vill jag påstå. Det är en hög servicenivå och kunden är alltid i centrum, det är svårt att som chef begära mer! Det som är extra roligt är att det inte är vinstmaximerande till 100% som gäller på Landshypotek Bank. Genom medlemskapet och våra kunders möjlighet att investera i banken skapas ett sunt kretslopp vilket är både kännbart och särskilt roligt, måste jag säga. Att få jobba nära regionstyrelserna, ägarrepresentanterna, är något jag ser fram emot mycket. De har verkligen ett gediget engagemang för Landshypotek.

Andreas Karlén

Regionchef Öst

 

Anna Lundin, regionchef Mellan

På vilken geografisk marknad arbetar du och ditt team?

– Vi utgår från kontoren i Skara, Örebro, Karlstad och Gävle och rör oss över ett område mellan gränsen till Norge och Östersjön. Vi har kunder i hela Skaraborg, Gävleborg, Närke, stora delar av Västmanland, Värmland och Dalarna. Regionen är stor och de olika marknaderna inom regionen skiljer sig ganska mycket åt. Vi har slätterna i Skaraborg och Närke med större produktionslantbruk med spannmål och animalieproduktion. Något mindre gårdar och mer skog kring i Gävleborg och Värmland. Och även flera områden med pendlingsavstånd till större städer, vilket skapar möjlighet för en hel del deltidslantbrukare och hästgårdar.

 Ser ni några trender i investeringar och hos era kunder?

– Generellt sett så är det relativt få fastigheter ute på marknaden just nu. Många fastighetsaffärer görs utanför den öppna marknaden och trenden är snarare att det är grannen eller arrendatorn som köper de gårdar och fastigheter som kommer ut. Bland investeringar så ser vi ett brett intresse för solceller i hela regionen. Det är tydligt att många vill minska sitt beroende och bli mer självförsörjande och helt enkelt byta en rörlig kostnad till en kapitalkostnad. Annars är det en del generationsskiften på gång och tillköp av mer mark som främst kommer in till oss just nu.

Vad är det bästa med jobbet som regionchef?

– Det absolut roligaste är bredden av kunder vi jobbar med. Vår region är som ett litet Sverige där man kan hitta allt. Det är verkligen givande och det dyker alltid upp nya spännande affärer och idéer från våra kunder. Men det som jag är mest stolt över är mitt team. De vet verkligen vad de håller på med och det är jag otroligt stolt över - och vi är som längst ett samtal bort om det är något man vill bolla, det hoppas jag att våra kunder känner.

Anna Lundin

Regionchef Mellan

 

Helena Andersson Janström, regionchef Syd

Vilken geografisk marknad jobbar du och ditt team mot?

– Jag brukar säga att vi jobbar i en hästskoformad region i södra Sverige. Hela kusten från Dalsland och Bohuslän i väster, ner genom Halland, Skåne, Blekinge, Småland och ut till Öland. Vi utgår från våra fem kontor i Göteborg, Falkenberg, Lund, Kristianstad och Kalmar och täcker därmed en stor geografisk yta i södra Sverige. Generellt sett är det en produktionsintensiv region då det växer bra både i skogen och på fältet. Kusten hjälper till att hålla värmen på hösten vilket förlänger växtsäsongen. Vi har en stor bredd bland våra kunder och dessutom finns de storstadsnära regionerna runt Göteborg och Malmö vilket även öppnar upp för fler kunder som kanske inte är typiska lant- eller skogsbrukare. En köpstark kundgrupp som värdesätter andra saker utöver den rena produktionen så som jakt och rekreation på ett annat sätt.

Finns det något mer som präglar regionen och era kunder inom jord och skog?

– Även om det är produktionsintensivt ska man inte sätta ett likhetstecken mellan areal och intensitet. För är det något som präglar regionen är det generellt väldigt höga priser på jord- och skogsbruksmark, särskilt i de allra mest södra delarna. Annars tycker jag det är extra roligt att vi har en stor del av hela landets frukt- och grönsaksproduktion inom regionen, vilket är spännande.

Ser ni några trender i investeringar och hos era kunder?

– Grundkänslan är faktiskt att det är rätt likt hur det brukar se ut just nu. Det är tillköp av mark, generationsskiften och investeringar i befintliga produktionsanläggningar. Men självklart märker vi också av ett tryck på nya energilösningar, både vad gäller rena investeringar så som solceller men även att energieffektivisering får ta ännu större plats när det kommer till konstruktion av nya eller befintliga anläggningar. Vi märker av ett något avsvalnat intresse för nybyggnationer då det just nu är både dyrt och brist på vissa varor vilket gör projekten svåra att bedöma. Så många är nog lite avvaktande om det inte är en nödvändighet när det kommer till just nybyggnation.

Vad är det bästa med jobbet som regionchef?

– Framförallt är det väldigt roligt! Men det bästa är ju att jobba med teamet och se dem utvecklas. Det är de kundansvariga i regionen som inspirerar mig varje dag! Alla i teamet brinner för finansiering av jord och skog och vi har specialister inom alla produktionsområden. Det är en stor styrka och något jag hoppas våra kunder också känner.

Helena Andersson Janström

Regionchef Syd

 

Johan Dymling, regionchef Nordost

På vilken geografisk marknad jobbar du och ditt team?

– Vi är geografiskt sett den absolut största regionen och har över halva Sverige som marknad. Vi har kunder runt om på Gotland, i Stockholm och stora delar av Mälardalen och i princip över hela Norrland. Det som är extra spännande med en så pass stor region är att vi har kunder som befinner sig i alla klimatzoner, vilket självklart får en påverkan på förutsättningarna i regionen. Norr om Dalälven har vi klassiska skogs- och mellanbygder med stort fokus på skogs- och mjölkproduktion, även om det vid kusten finns en hel del andra jordbruk också. I Mälardalen och på Gotland hittar vi i princip alla olika driftsinriktningar.

Finns det något mer som präglar regionen och era kunder inom jord och skog?

– Något som verkligen särskiljer regionen är prisbilden i Mälardalen som drivs av andra parametrar än bara träden i skogen eller avkastningsnivåerna på fälten. Rekreation, jakt och närhet till Stockholm gör att den typiska köparen skiljer sig då den oftast inte lever av fastigheten och därmed inte räknar på avkastningen på samma sätt som den som är i aktiv lantbrukare.

Ser ni några trender i investeringar och hos era kunder?

– Under våren såg vi en hel del propåer kopplande till ökat behov av rörelsekapital, vilket förklaras av den höga kostnadsökningen som slog till redan under förra hösten för många lantbrukare. Just nu har vi en hel del investeringar i mjölkrobotar och utbyte från gammal utrustning till ny. Det är generellt god lönsamhet och kunderna ser möjligheten att öka kapaciteten. Något annat vi ser mer och mer av är investeringar i biogasanläggningar hos framförallt mjölkgårdar längre norrut, vilket är spännande. Sedan ser vi många investeringar i solceller också, en trend som jag tror vi märker av oavsett var i landet man utgår ifrån just nu. Sammanfattningsvis, året inleddes rätt lugnt, sedan kom rörelsekapitalbehovet och nu ser vi åter satsningar på gårdarna. Så det är kul att vi ser en framåtanda och vilja att utveckla även om omvärlden just nu är lite skakig.

Vad är det bästa med jobbet som regionchef?

– Att jobba operativt nära kund och affär tillsammans med teamet. Personligen är det ledarskapet som jag verkligen drivs av. Att ha medarbetare som brinner för näringen och verkligen förstår våra kunders verksamheter är otroligt häftigt.

Johan Dymling

Regionchef Nordost
Läs mer

Med hösten kommer många beslut för lantbruksföretagaren

Läs mer
Läs mer Närbild på biokol

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Läs mer
Läs mer Johan Hernefur och Ellen Wallskog, kundansvariga Landshypotek Bank i Skara

Lantbruksföretagarens främsta verktyg – en kalkyl?

Läs mer