Information om PSD2

PSD2 är ett EU-direktiv som syftar till att göra det enklare och säkrare för privatpersoner och företag att utföra och ta emot betalningar. Lagstiftningen är tänkt att öka öppenheten på bankmarknaden, ge bankkunderna större valmöjligheter samt skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Som kund kan du ge andra finansiella aktörer än din bank ditt medgivande att sammanställa kontoinformation och initiera kontoöverföringar från ditt konto hos Landshypotek. Företag som erbjuder dessa tjänster kallas för tredjepartsaktörer och innehar tillstånd från Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES. Det kommer ofta krävas att du identifierar dig med exempelvis BankID, bankdosa eller liknande - så kallad stark kundautentisering.

Varför träder ett nytt betaltjänstdirektiv i kraft?

EU vill genom betaltjänstdirektivet PSD2 möjliggöra nya moderna, effektiva och billiga betaltjänster, samt förbättra skyddet mot bedrägerier för konsumenter och företag inom Europa. De nya kraven syftar också till att ge bättre transparens i marknaden genom att likrikta information mellan banker och göra det enklare att jämföra kostnader.

Vad innebär det för mig som kund?

Förändringen innebär att du kommer att kunna ge en tredjepartsaktör (t.ex. en annan bank) tillåtelse att initiera kontoöverföringar och samla in samt sammanställa kontoinformation från ditt bankkonto hos Landshypotek. Precis som för alla andra banker så är Landshypotek, med ditt medgivande, skyldig att dela med sig av information till tredjepartsaktörer. Det innebär att du kan komma att se och hantera alla dina betalkonton från ett och samma ställe hos tredjepartsaktören (Landshypotek agerar inte tredjepartsaktör). Du kommer naturligtvis fortfarande att kunna använda Landshypoteks Internetbank precis som tidigare.

I praktiken lämnar du ditt medgivande till tredjepartsaktören att göra överföringar i eller att hämta kontoinformation från Landshypotek. Det görs genom att du signerar ditt medgivande med BankID. Överföringar och hämtning av kontoinformation startas sedan med tredjepartsaktörens betaltjänst, men att Landshypotek slutför ärendet från ditt betalkonto. Godkännandet av en överföring gäller endast vid ett tillfälle, medan medgivandet om informationshämtning gäller i 90 dagar. Om det skulle bli fel vid en betalning eller om en tredjepartsaktör på något sätt har agerat felaktigt ska du kontakta Landshypotek.

Du måste alltid ge ditt medgivande för att använda tredjepartsaktörernas tjänster. Om du inte vill använda tjänster från tredjepartsaktörer kan du fortsätta att göra överföringar och se din kontoöversikt i bankens Internetbank som vanligt.

Are you a developer?

Read more about our Sandbox and API Kits at our developer portal.

To Landshypotek developer portal

Ordlista PSD2

Tredjepartsaktör (även Tredjepartsbetaltjänstleverantörer)

Extern aktör (exempelvis annan bank) som med medgivande från dig som kontoinnehavare kan hämta kontoinformation och initiera överföringar från ditt konto. Tredjepartsaktörer ska ha tillstånd för sin verksamhet från Finansinspektionen eller motsvarande behörig myndighet inom EU/EES.

Andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

EU-direktiv som bland annat syftar till att öka transparensen och innovationen inom finansbranschen genom att möjliggöra för andra banker och tredjepartsaktörer att erbjuda betal- och kontoinformationstjänster.

API

Digitalt gränssnitt mellan Landshypotek, andra banker och tredjepartsaktörer.

Vill du veta mer?

Broschyr om konsumenternas rättigheter (pdf)

I nedanstående faktablad finns information om vad stark kundautentisering innebär, en beskrivning av olika betaltjänster samt ytterligare information om PSD2:

Nya regler vid betalningar (pdf)

Om stark kundautentisering (pdf)

Standardiserade termer betaltjänster (pdf)