Tips och artiklar

Läs mer
Skörderapporter

Bra skördar bland Landshypoteks jordbrukande medlemmar

Flera av Landshypoteks jordbrukande medlemmar runt om i landet rapporterar att skördeläget generellt ser bra ut, men med regionala skillnader. Den totala spannmålsskörden förväntas i år bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året. 

Läs mer Vy över åker genom traktorfönster
Lantbruksåret

Med hösten kommer många beslut för lantbruksföretagaren

Som alltid vid denna tid på året är det många val som ska göras i lantbruksföretaget. Spannmål ska säljas och inköp ska göras. Nästa års skörd ska sås och avverkningarna ska planeras. Men med tanke på var vi står idag är effekten av valen kanske större än vanligt. Vi tog en kaffe med Stefan Malmström, affärschef på Landshypotek Bank, och bad honom lista några saker för dig som lantbruksföretagare att tänka lite särskilt på i dessa något osäkra tider.

Läs mer Skogsarbetare med röjningsverktyg
Tips för skogsägare!

Produktionshöjande skogsåtgärder i sensommar- och hösttider

Simon Edberg, kundansvarig på Landshypotek Bank, tipsar dig som skogsägare om sensommaren och höstens smartaste skötselåtgärder för att höja tillväxten i skogen.

Läs mer
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2022

Ökade kostnader för insatsvaror och energipriser har delvis redan slagit igenom i konsumentleden, med en till synes ökad förståelse och acceptans av de högre priserna. I nuläget, och om väderförhållandena är gynnsamma, kan 2022 trots allt bli relativt bra. Men risknivån stiger med högre kapitalkostnad och mer prisvolatilitet.

Läs mer
Omvärld och trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2022

Effekterna av kriget i Ukraina, fortsatt regionala covidnedstängningar och höga energipriser fortsätter att prägla även årets andra kvartal. Stigande inflation och räntor har toppat agendorna. Det är en föränderlig omvärld som Landshypotek och kunderna möter.

Läs mer Porträtt av Per Lindblad
Skog

För att låna ut till skogsägare måste man förstå skog

En livscykel som kan vara över 100 år och ett ojämnt kassaflöde under tiden. Som bank för skogsägare har Landshypotek en förståelse för skogens unika förutsättningar. Möt Per Lindblad, vd, och Emma Zeigler, förtroendevald i föreningen.

Läs mer Bilväg genom skog
Tips för skogsägare

Skogsbilvägar, en framtida investering!

Att bygga och underhålla en skogsbilväg är inte bara värdefullt för skogsskötsel. Det gynnar även friluftslivet. Och när skogsbilvägen väl är byggd kommer du att inse vilken nytta den gör. Anders Nilsson, skogsägande kundansvarig på Landshypoteks, tipsar om de bästa vägvalen.

Läs mer Händer som plockar upp potatis ur ett hav av skördad potatis
Spara tryggt

Buffertsparande – din ekonomiska trygghet när vardagen händer

Att ha en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser i våra liv skapar trygghet. I tider när den ekonomiska osäkerheten är något större med stigande inflation och ökade kostnader för hushåll kan det vara särskilt klokt att se över sitt buffertsparande.

Läs mer
Djupdykning

Fem år med bolån, vilka har valt Landshypotek som sin nya bolånebank?

För fem år sedan, närmare bestämt under 2017, gjorde vi debut på bolånemarknaden. Vi har med glädje välkomnat många tusentals nya bolånekunder under dessa år och vad passar inte bättre för att uppmärksamma vårt 5-års jubileum än att lära oss mer om er som har hittat till oss och gett oss förtroende som ny bolånebank? Häng med!

Läs mer
Svenska råvaror

Lär dig mer om jordgubbsodling i Sverige

Nästan 5 000 fotbollsplaner odlingsmark, C-vitaminbomber och extra smakrika bär. Ja, det finns mycket att veta om svenska jordgubbar och så här i midsommartid har vi samlat några lättsmälta fakta om det älskade bäret.

Läs mer Flygbild över somrigt skånskt åkerlandskap
Landshypotekare delar

"Trenden om att flytta ut på landet är fortsatt högaktuell"

Med kunder och arbetsplats runt om i hela landet finns våra kundansvariga för Landsbygdsboende alltid nära. Teamet har stor kompetens inom finansiering av såväl boende som företagande på landsbygden. Vi bad några i teamet att utifrån ett geografiskt område var dela med sig av några av de spaningar och trender de sett under våren. Att flytta ut på landet, göra långsiktiga investeringar och självbetjäningsbutiker är några av spaningarna.

Läs mer Flygbild över Östgötaslätten, gårdar och fält.
Räntemarknaden

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

Vi fortsätter att se stora rörelser på räntemarknaden. Låt oss ta en titt på vad som präglat räntemarknaden i Sverige den senaste tiden.

Läs mer Närbild på biokol
Gårdsinvesteringar

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Biokolet har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. För lantbrukare och företagare är det ofta att se som en investering för nya intäkter genom attt ta tillvara resurser från gårdens befintliga verksamhet samtidigt som åkermarkens jordhälsa kan förbättras. Vi har träffat Jakob von Engeström som för några år sedan investerade i en biokolpanna för verksamheten på Kiplingeberg, Uppland.

Läs mer Erik Forsberg med sina tjurar
Reportage

Medlemsporträttet: Möt foderproducenten Erik Forsberg

På Nolby gård i Värmland har Erik hittat sin nisch i hästfoderproduktion. För att få större stabilitet i verksamheten köpte han granngården och investerade i tjurar. Trots oron i världen ser han ljust på framtiden. 

Läs mer Vy över lantgård
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 1 2022

Stigande energipriser och kostnadsökningar för insatsvaror utmanar i lantbruket. Samtidigt har de gröna näringarnas betydelse för att trygga tillgången på livsmedel och det viktiga bidraget till energiomställningen aktualiserats ytterligare.

Läs mer Blåsippa bland löv
Omvärld & trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 1 2022

Efter en ganska lång period med låg volatilitet på de finansiella marknaderna har det första kvartalet varit förhållandevis turbulent. Räntor och priser har stigit och prognoser pekar på ytterligare höjningar.

Läs mer Landskap
Årets utdelning

157 miljoner delades ut i maj

Utdelningen är en grundstomme i Landshypoteks verksamhet. På föreningsstämman, 28 april, togs beslutet att utifrån Landshypoteks starka resultat 2021 dela ut 157 miljoner kronor. Återbäringen, som motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen, betalades ut i slutet av maj. 

Läs mer Hand håller i såg som sågar i träd
Tips för skogsägare

Värt att tänka på inför säsongens skogsskötsel

Våren är en bra tid att se över vad som kan behöva åtgärdas på din skogsfastighet. Anders Nilsson, kundansvarig på Landshypotek, tipsar om att prioritera insatserna efter när i tiden de behöver göras och att det är hög tid att beställa skogsplantor för årets planteringar och lägga ut röjningsuppdrag så att det hinns med denna säsong.   

Läs mer Johan Hernefur och Ellen Wallskog, kundansvariga Landshypotek Bank i Skara
Företagande

Lantbruksföretagarens främsta verktyg – en kalkyl?

Med ovissa prognoser och orosmoln som tornar upp sig i media är lantbruksföretagarens främsta verktyg att ha koll på sin egen ekonomi och ha en plan för hur omvärldsförändringarna kan mötas. Ellen Wallskog och Johan Hernefur Persson är kundansvariga på Landshypotek Bank i Skara och delar med sig om hur du som lantbruksföretagare kan tänka när det rör sig snabbt i omvärlden.

Läs mer Kor som betar gräs på fält intill sjö och skog
Jordbruksmark

Mer än bara öppna landskap

Öppna landskap i form av betes- och ängsmarker är avgörande för en stor artrikedom i djur-och växtriket. Med en stor variation skapas ett mer robust system som klarar av att anpassa sig till förändrade förhållanden så som ett förändrat klimat. 

Läs mer Vitt hus på landsbygden omringat av sädesfält och fruktträd.
Tips

4 tips för att göra ditt hem elsäkert

Visste du att en av 20 svenskar har råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt? Det enligt en Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket och Sveriges Konsumenter låtit göra. Vi bad våra vänner på Dina Försäkringar, genom Mia Winberg, att dela med sig av sina bästa tips på hur du förebyggande elsäkrar ditt hem och minskar risken för att olyckan är framme.

Läs mer Flygbild över värmländsk sjö, skog och åker..
Räntemarknad

Hur påverkar kriget räntemarknaden?

I en tid där kriserna avlöser varandra är det lätt att känna oro. Både för omvärlden, men också för sin egen ekonomiska situation. Vi befinner oss i ett osäkert läge där det är svårt att sia om hur räntemarknaden kommer att utvecklas, men det finns indikationer som talar för att räntorna kommer fortsätta att stiga.

Läs mer Flygbild över höstskörd av vete med skördetröska och traktor med släp i Östergötland.
Summering

Cybersäkerhet i det uppkopplade lantbruket

Den 30 mars genomförde vi en livesändning på temat ”cybersäkerhet i det uppkopplade lantbruket” där Landshypoteks säkerhetschef, Daniel Eklund, delade med sig av en omvärldsspaning och gedigen kunskap. Missade du sändningen eller vill ta del av råden igen? Denna summering är för dig.

Läs mer Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening
Föreningen 2021

Ordförande Per-Olof Hilmér om 2021

Landshypoteks unika affärsmodell har fått ett ännu tydligare genomslag och attraherar marknaden – och det har varit full fart med strategiarbetet i de olika utskotten och kommittéerna. Om det och mycket annat som hänt under året kan du läsa i föreningens årsredovisning 2021.

Läs mer Barrskog
Tips & råd

Skogstips i vår- och deklarationstid

Som vanligt när våren nalkas är det en del saker att tänka på för dig som skogsägare. En är att ha koll på eventuella granbarkborreangrepp i din skog. En annan är att planera för plantering och röjning. Och så närmar sig deklarationstider.

Läs mer Landsbygd med hus och åkrar, Omne i Ångermanland
Guide

Byta bank för gården? Vi guidar

Några väljer bank en gång i livet, vissa gör det inte alls och allt fler gör ett aktivt val av bank för finansiering av sin gård. Gör valet av bank för ditt gårdsboende till ett medvetet val, du också. Vi har listat några saker att ta med sig inför valet av bank.

Läs mer Barr med vattendroppe
Tips för skogsägare

Så kan skogens värde påverkas av stigande inflation och räntehöjningar

Skogen ses som en inflationsskyddad realtillgång som inte korrelerar med börsens svängningar. Därför kan skog vara en god tillgång för att sprida riskerna i dina investeringar. Här beskrivs hur stigande inflation och räntor kan påverka dina skogstillgångar.

Läs mer Kvinna antecknar på ett anteckningsblock och har sin dator framför sig.
Guide

Hur mycket får jag låna?

I vår guide får du svar på vanliga frågor om hur mycket du får låna inför ansökan om bolån. Vi hjälper dig räkna!

Läs mer Händer som håller i hallon
Tillbakablick på 2021

Utvecklingen på finansmarknaderna 2021

Insatserna för att bekämpa Covid-19 har fortsatt att prägla ekonomin. Men trots begränsningen i den ekonomiska återhämtningen har BNP-utvecklingen varit stark världen över. Det sista kvartalet har präglats av ökad inflation. Ta del av summeringen av finansmarknadsåret 2021 ur bankens bokslutskommuniké.

Läs mer Lantgård och vindkraftverk
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord- och skogsnäringarna 2021

Efterfrågan på svenska råvaror är stort. Intresset för att investera i skog och jordbruk är fortsatt starkt, men under slutet av året har de kraftigt ökade priserna för insatsvaror skapat viss oro. Ta del av summeringen av lantbruksåret 2021 ur bankens bokslutskommuniké.

Läs mer Åkerlandskap sett från ovan
Framtidsspaning

Med spaning på lantbrukstrender 2022

Lantbruk och livsmedelsproduktion blir allt hetare. Skogen tar mer plats i debatten och produktionen av gröna proteiner skalas upp till industriell nivå. Det är sannolikt några av trenderna i lantbrukssverige 2022.

Läs mer Gult hus i vinterlandsskap
Bolåneräntejämförelse

Det kan finnas 1000-lappar att spara årligen på ditt bolån

Boendekostnaden är ofta den största utgiften i hushållet, men många husägare skulle kunna sänka den genom att jämföra bankernas snitträntor och aktivt välja bolånebank. Vi har även i år jämfört räntekostnaden mellan Landshypotek och fyra storbankers bolån - och den fortsätter att skilja sig åt en hel del, faktiskt med flera 1000-lappar per år. 

Läs mer Bild över villa- och lägenhetsområde
Trendspaning

Några trender på bostadsmarknaden

Många men korta flyttar, fler som binder räntan och ökade fastighetspriser. Det är några av de trender vi sett på bostadsmarknaden under den senaste tiden.