När det blåser i omvärlden står skogen stabilt

Den senaste tidens oro i omvärlden präglar samhället och världsekonomin. Men när bostadspriserna sjunker och börsen skakar står skogen stadigt. Allt fler ser skog som en god långsiktig investering och vill lära sig mer och utvecklas som skogsbrukare.

Landshypotek Bank är specialiserade på skogsfinansiering och har stor kunskap och erfarenhet av de utmaningar som både nya och befintliga skogsägare ställs inför. Den svenska skogen är under ständig förändring och utveckling – därför är det inte överraskande att många ser möjligheterna som kommer med den gröna omställningen.

– Skogen är, och har länge varit, en trygg investering. Vi möter både kunder som vill utveckla sin skogsfastighet och nya skogsägare. När man ska finansiera skog är det viktigt att tänka långsiktigt. En livscykel kan vara över 100 år och kassaflödet är ojämnt. Som jord- och skogsbrukarnas bank kan vi föra en dialog med kunderna som ger dem bättre finansiella förutsättningar, säger Per Lindblad, vd på̊ Landshypotek Bank.

Skogen kräver långsiktighet

Landshypotek bildades för snart 200 år sedan för att finansiera svenska jord- och skogsbrukares gårdar och verksamheter. Banken är medlemsägd, där kunderna inom jord och skog utgör ägarna och tar del av
bankens vinst. Med hänsyn till den långa omloppstiden i skogen och inte minst kundernas långsiktiga investeringar är kvartalsekonomi långt ifrån bankens vardag och fokus.

– Finansiering av en tillgång som har en lång horisont ska göras med långsiktighet, vilket vi är en av få aktörer som erbjuder idag. Våra lån har ofta 40-åriga löptider vilket ger låntagarenen trygghet över tid. Det är förvånansvärt få kunder som inser värdet av en lång finansiering vilket inte ska blandas ihop med räntebindning, säger Per.

Att skogen kräver långsiktighet märks även dagligen i kundmötet vilket bekräftas av Katarina Johansson, kundansvarig på Landshypotek Bank i Härnösand.

– När jag diskuterar en skogsaffär med en kund är det inte sällan investeringen görs för pensionen eller nästa generation. Att verkligen förstå fastighetens förutsättningar och kundens mål är avgörande för att skogsköpet ska bli bra för båda parter.

Med skogen i fokus

Många av Landshypoteks medarbetare är själva skogsägare eller har ett stort intresse för skogen. När man investerar är det viktigt att ta i beaktning att skogen behöver tas om hand över tid och att avkastningen sker på lång sikt.

– När medarbetare på andra banker ofta kan lite om mycket, möter våra kunder specialister på skog och lantbruk. Det här med skog finns i vårt DNA på Landshypotek, säger Per som själv äger skog.

Katarina möter dagligen skogsägare och vet hur individuellt det är med olika fastigheter. Det finns ingen mall, utan varje skogsfastighet är unik.

– Jag och mina kollegor på Landshypotek har alla kunskap om skog på ett eller annat sätt, och på så vis kan vi ge den bästa möjliga rådgivningen till våra kunder. Det hoppas och tror jag märks i kontakten med oss. Om man går i köptankar eller ska ta över en gård kan man alltid vända sig till oss, säger Katarina.

Läs mer

Skillnaden mellan skogens avkastningsvärde och priset för skogsmark har aldrig varit större

Läs mer
Läs mer

Tips för dig som går i skogsköpartankar - innan du slår till!

Läs mer
Läs mer

Hur påverkas en skogsfastighet ekonomiskt av barkborreangrepp?

Läs mer