Barr med vattendroppe

Så kan skogens värde påverkas av stigande inflation och räntehöjningar

Skogen kan ses som en inflationsskyddad realtillgång som inte korrelerar med börsens svängningar. Således kan skog vara  en god tillgång för att sprida riskerna i dina investeringar. I skrivande stund ser vi höga inflationstal, samtidigt som prislappen på lång finansiering snabbt blivit allt dyrare. Simon Edberg, kundansvarig på Landshypotek Bank, beskriver hur det kan påverka dina skogstillgångar.

På andra sidan Atlanten, i USA, är inflationen nu över 7 procent, vilket är den högsta inflationssiffran på 40 år. Den höga inflationstakten är en bakomliggande orsak till de högre räntorna och högre räntor tenderar att styra investerarnas pengar från börsen till andra alternativ; som ädelmetaller, skog  och jordbruksmark. Även i Sverige har inflationen stigit och ligger nu kring 4 procent. Intressant att belysa är att om energipriserna exkluderas ligger inflationstalet på närmare 2 procent, vilket är i linje med Riksbankens målsättning.  

De långa räntorna har stigit i snabb takt också i Sverige, vilket är utmärkande för att marknaden tror att Riksbanken måste börja höja räntan för att dämpa inflationstrycket och för resonemanget vidare till hur en hög inflation och ett högt ränteläge påverkar skogs- och lantbruksfastigheter.

Inbromsning i fastighetsprisuppgången väntas

  – Fastighetsmarknaden inom jord och skog har blomstrat och vi ser nu markpriser vi aldrig tidigare skådat, där det låga ränteläget och tillgången till kapital till stor del ligger bakom prisuppgången.  När räntorna nu börjat stiga, stiger finansieringskostnaden. En högre prislapp på kapital leder till mindre rörelsekapital för både konsumtion, sparande och investeringar och en inbromsning av den ekonomiska tillväxten. Ett sannolikt scenario är att det även kommer att påverka fastighetspriserna framöver, säger Simon Edberg.  

Huruvida den stigande inflationen är långsiktig eller inte är svårt att sia om idag, men osäkerheten, som nu även späs på av den ryska invasionen av Ukraina, kan även leda till att jord- och skogsbrukares investeringsvilja i befintliga verksamheter minskar i det korta perspektivet.

Hög inflation påverkar avkastningen på dina investeringar

Tittar vi på andra sidan av myntet har guld, råvaror, skog och jordbruksmark historiskt varit attraktiva placeringar under perioder med hög inflation.

  – Allt fler av våra kunder börjar nu låsa räntan på hela, eller delar av kreditvolymen, på längre löptider för att säkra finansieringskostnaden och parera eventuella räntehöjningar framåt. Ett råd är att hålla ett extra öga på ränteutvecklingen och gå igenom kreditengagemanget med din bank.  

Men trots att både el- och drivmedelspriserna, tillsammans med kostnaderna för många andra insatsvaror, har skjutit i höjden finns det också andra aspekter med en högre inflation, menar Simon. En sådan är att lånen i reala termer blir värda mindre.

 – Det som kan se ut som en riskfri eller lågriskplacering kan alltså i själva verket bli en förlustaffär efter inflation och skatt. Att låta kapitalet arbeta är positivt och investeringar är oftast det bästa sättet att skydda sig mot denna negativa effekt.

I tider av hög inflation påverkas avkastningen på dina investeringar. En årlig avkastning på 8 procent och en inflation på 2 procent ger en realränta på 6 procent

  – När det kommer till skogsmark kan vi grovt säga att direktavkastningen från en skogsfastighet generellt är 2-3 procent per år. Tillväxten är vad den är i skogen och påverkas varken av högre räntor eller högre inflation. Så länge solen och regnet gör sitt växer skogen på i stabil takt. Skulle inflationen vara långvarig bör rimligtvis priserna på timmer och massaved följa med övrig prisuppgång.

Kassaflödet pressas

Högre inflation och räntor sätter däremot högre press på kassaflödet. Momentant kommer det att krävas ett starkare kassaflöde allt annat lika. Skarpare kalkyler kommer också behövas vid investeringar och tillköp, samtidigt som det blir än viktigare att hålla ett extra öga på kassaflödet. Det är företagets motor och något man alltid ska ha ett fokus på oavsett ränte- och inflationsklimat, poängterar Simon.

  – Personligen tror jag inte på långvarig hög inflation och därmed inte heller på ett extremt högt ränteläge, men ingen vet vad framtiden bjuder på. Om vi får leva med höga räntor och en högre inflation, och man som jord- och skogsägare klarar av det högre ränteläget, är min tro att markägare är vinnare. Att äga reala tillgångar i tider av inflation bör således vara en god affär.

Långsiktighet spelar större roll än tajming

Tiden du har pengarna investerade är mycket viktigare än tajmingen, menar Simon. Då skogstillgången ser ut som den gör och så länge solljuset och nederbörden gör sitt kommer skogen att växa.

  – Mitt råd är att fokusera på det du kan påverka; att ta väl hand om skogsfastigheten, göra de skogsåtgärder som behöver göras i tid och inventera din skog för att fånga upp risker och möjligheter tidigt. Vi på Landshypotek ser fortsatt mycket positivt på skogen. I dessa oroliga tider är det, som nämnts tidigare, viktigt att hålla koll på kassaflödet och se över kostnadssidan, men att inte heller glömma bort de investeringsmöjligheter som dyker upp i både goda och mer utmanande tider. Att bruka skogen och investera i skogsvårdsåtgärder betalar sig väl och min övertygelse är att det kommer göra det även i framtiden. 

Lycka till med skogsaffärerna och välkommen att kontakta oss på Landshypotek Bank.

Relaterade artiklar

Läs mer Hand håller i såg som sågar i träd

Skogskonto – hur fungerar det?

Läs mer
Läs mer Porträtt av Martin Kihlberg

Fortsatta oklarheter kring taxonomikraven som trädde i kraft 1 januari

Läs mer
Läs mer Skog  i vinterskrud

Alternativa inkomstkällor för ett jämnare kassaflöde från din skog

Läs mer