Läs mer Göran och Mari Björk i sitt stall
Tips

Gårdsägarnas 5 bästa tips till dig som vill göra stallet till en intäktskälla

Hästgårdsägarna Mari och Göran Björk delar de med sig av sina fem bästa tips för att skapa intäkter från stallet och verksamheten runt hästarna till gården.

Läs mer Cecilia och Viktoria
Äga skog

Skogsägaren: "Jag är bara en liten del av trädets långa anloppstid"

Strax utanför Åseda mitt emellan Växjö och Oskarshamn i Småland brukas 800 hektar produktiv skogsmark av systrarna Cecilia och Viktoria Birgersson.

Läs mer Joacim Ingelsson
Orientering

Skogen som arena – orienteringssporten om tillgången till skogen som någon annan äger

För orienteringssporten är allemansrätten och tillgången till skogen helt central. Sporten är beroende av en arena som någon annan egentligen äger. Så hur ser Svenska Orienteringsförbundet på markfrågan? Vi har pratat med Joacim Ingelsson.

Läs mer Flicka äter en kaka utomhus vid ett bord. Saftglas med sugrör i förgrunden.

Vad sparar du till?

Oavsett om det handlar om att förverkliga drömmen om en semester, köpa en ny bil, investera i ett boende eller bygga upp en ekonomisk buffert är det en god idé att sätta upp mål med sitt sparande. Här kan du räkna på vad ditt sparande med Sparkonto Trygghet kan ge dig.

Läs mer Martin Kihlberg, hållbahetschef, Landshypotek Bank

Svenska skogarna attraktiva i EU – just därför bör du rösta!

Aldrig tidigare har så mycket lagstiftning som berör våra svenska skogar kommit från EU. Skogen har blivit högintressant i Bryssel. Det är en stor anledning till att särskilt du som skogsägare bör engagera dig i EU-parlamentsvalet som hålls 9 juni.

Läs mer Närbild på vitsippor
Omvärldsspaning

Utvecklingen på finansmarknaderna Q1 2024

Finansmarknaden kom in i 2024 med stora förhoppningar på snabba och ganska kraftfulla räntesänkningar, men successivt har förväntningarna skruvats ned. Följden har blivit stigande bundna räntor.

Läs mer Lantbruksfastighet
Omvärldsspaning

Utvecklingen inom jord och skog Q1 2024

Många lantbruksföretagare har fortsatt ansträngd ekonomi. Fjolåret var utmanande med stigande räntor och sämre skörd än normalt. Det finns ändå en positiv känsla hos många lantbrukare i inledningen av 2024.

Läs mer Äggproduktion. Hand lyfter upp ett ägg från rullbandet.
Svenska råvaror

6 saker du kanske inte visste om svensk äggproduktion

Visste du att svensken i genomsnitt äter ungefär ett ägg varannan dag eller att Sverige är nästintill helt självförsörjande på ägg? Vi har samlat fler äggfakta att briljera med runt påskboordet.

Läs mer Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening
PER-OLOF HAR ORDET

Föreningens ordförande om 2023 och vägen framåt

Det år vi lämnat bakom oss kan minst sagt beskrivas som turbulent på flera sätt. Samtidigt känner jag en stor tillfredsställelse i hur väl banken har skötts under denna tid. I föreningsstyrelsen följer vi utvecklingen noga. Den svalare utlåningsmarknaden märks såklart i att tillväxten har planat ut. Samtidigt har de senaste årens utveckling gett resultat.

Läs mer Vy över en mjölkgård
tillbakablick

Jord- och skogsbruksåret 2023

Investeringarna i lantbruksföretagarnas verksamheter minskade som en följd av högre kostnader, volatila priser och en väsentligt sämre skörd än normalt på många håll i landet. Mer kraft prioriterades i stället på effektiviseringar och olika strategier för att möta framtida utmaningar och ta vara på det ökande intresset för svenska livsmedel och lantbrukets bidrag till den gröna omställningen. 

Läs mer Flygbild över bostadsområde
TILLBAKABLICK

Det kännetecknar finansmarknaderna under 2023

2023 blev ett händelserikt år präglat av hög inflation, åtstramande penningpolitik och geopolitisk osäkerhet. Under årets första kvartal fick ett par amerikanska nischbanker problem med sin likviditet och kollapsade. Trots detta har kraften i ekonomin överraskat många
prognosmakare.

Läs mer Lars-Inge Gunnarsson
Medlemsporträtt

”Stora svängningar gör en mer sårbar”

Lars-Inge Gunnarsson, som driver ett storskaligt modernt lantbruksföretag tillsammans med familjen, delar med sig av hur de agerar och tänker utifrån dagliga förutsättningar och långsiktiga perspektiv.  

Läs mer Två kvinnor i samtal utanför ladugård
Nätverksträff för kvinnor

Så ansluter du till kvinnonätverket

Väkommen att ansluta till den nätverksbyggande eventserien som riktar sig till kvinnor, i eller nära de gröna näringarna. Forumet bygger på kunskapsdelning och en öppen dialog kring olika frågor med syftet att dela erfarenheter och lära av varandra.

Läs mer Vy över dimhöljd skog och sjö
Omvärldsspaning

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 4 2023

Efter två år med stigande räntor innebar fjärde kvartalet en trendvändning. Att inflationstakten fortsätter nedåt och centralbankerna därför bedöms börja bli färdiga med räntehöjningar gör att marknaden i stället börjar se sänkningar framför sig. Det har lett till en kraftig nedgång av bundna räntor.  Samtidigt har börsen stärkts avsevärt, vilket tyder på att finansmarknaden förväntar sig ett ganska ljust scenario där inflationen kommer ner samtidigt som ekonomin undviker en recession.

Läs mer Snöig åker och ladugård.
Omvärldsspaning

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2023

När året för företagarna inom de gröna näringarna summeras kan man konstatera att det har inneburit stora utmaningar i flera dimensioner. När kassan krymper minskar också investeringsviljan. Medan några har satsat på energieffektiviseringar utvecklar andra sina strategier för att bättre kunna hantera såväl klimatomställningar som andra framtida utmaningar och möjligheter. 

Läs mer Familjen Indebetou på sin gård
Medlemsporträtt

Vi motiveras av att göra det vi redan gör ännu bättre

De mångsysslande lantbruksföretagarna Malin och Calle Indebetou på Munkebo Gård delar med sig av hur de agerar och tänker framåt utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs mer Ann Krumlinde
Kvinnonätverket

Ann delar sina tankar om gott ledarskap och vikten av nätverk

Ledarskap, mentorskap och nätverk var temat på tredje nätverksträffen för kvinnor i och med ett intresse för de gröna näringarna. Gästföreläsaren Ann Krumlinde delade utifrån personliga erfarenheter med sig av sina lärdomar, reflektioner och tips som vi gärna sprider vidare.

Läs mer Tomas Engdahl med sina mjölkkor
Medlemsporträtt

För mjölkbonden Tomas är glädje en viktig drivkraft

Hur ser de gröna företagarna på sin viktiga roll, tacklar utmaningar och anpassar sig efter dem? Mjölkbonden Tomas Engdahl, som tillsammans med sin fru tog över familjegården för tre år sedan, delar med sig av hur han tänker och vågat sikta högt.    

Läs mer En hand håller upp ett frö över jorden
Odling

Vintersådd – så grönsaker och blommor på vintern

Vad innebär det egentligen att vinterså, och vilka växter är enkla att börja med? Ska man vattna? Och passar det verkligen att vinterså överallt? Vi går igenom de vanligaste frågorna om vintersådd!

Läs mer Lars Nathanaelsson med sina köttdjur
Medlemsporträtt

Framtidstro har köttbonden Lars alltid haft, men nu krävs återhållsamhet

Lantbrukets betydelse har aktualiserats allt mer utifrån behovet av grön omställning och ett allt större fokus på hur vi ska säkra livsmedelsförsörjningen efter pandemin och i ett oroligt omvärldsläge. Men hur ser de gröna företagarna själva på sin viktiga roll, tacklar utmaningar och anpassar sina verksamheter utifrån dem? Lars Nathanaelsson, köttbonde i Jämtland, delar med sig av hur han tänker och agerar.

Läs mer Viktor Lindgren och Karin Westman
Bo på gård

Många frågor om att bo på mindre gård – så hjälper vårt team dig

Oavsett om man flyttar till en gård för första gången, eller redan bor på en lantbruksfastighet och är mer eller mindre aktiv i drivandet av sitt jord- eller skogsbruk, så är det skönt att kunna bolla med en bankkontakt som är expert på just jord och skog.

Läs mer Karin Westman
Personporträtt

Karin Westman: “Vi är banken som ser landet”

En stor del av de som bor på lantbruksfastigheter ute i landet har ett jobb utanför gården, och driver verksamheten på sin gård på deltid eller som fritidssyssla. Karin Westman är chef för avdelningen på Landshypotek Bank som är dedikerad till just denna kundgrupp.

Läs mer Viktor Lindgren
Bo på gård

Så jobbar vårt team med dig som bor på en mindre gård

Att vara deltids- eller fritidslantbrukare innebär andra utmaningar än vad villaägare och heltidslantbrukare ställs inför. Därför har Landshypotek Bank ett dedikerat team som har förståelse för de situationer och möjligheter som kan dyka upp när man köper, eller bor, på en mindre lant- eller jordbruksfastighet.

Läs mer Skog i vinterlandskap
Skogspolitik

Fortsatt stor osäkerhet för privata skogsägare till följd av EU-regelverk

Under 2023 har EU antagit ett flertal olika regelverk som har relevans för skogen. Trots att de rättsliga pusselbitarna är på plats återstår fortfarande många frågetecken för hur de nya regelverken kommer att påverka det svenska skogsbruket och dig som privat skogsägare.  

Läs mer Man promenerar i skogen med barn på axlarna
Att äga skog

Allt fler upptäcker möjligheterna med skogen

I en skakig ekonomi och en rörig omvärld står skogen stadigt kvar. Skogsfastigheters värde har stått bra över tid och allt fler ser skogen som en långsiktigt trygg investering med god avkastning. Ett ägande som dessutom innebär att du blir en del av den hållbara omställningen och kan nyttja alla härliga rekreationsvärdena som kommer med skogen.

Läs mer
Tips

Så kan du elda säkert i vinter

Vintermörkret är här och med det brinner både brasan och ljusen oftare. Det höjer både stämningen och värmen hemma men samtidigt även risken för brand. Därför frågade vi våra vänner på Dina Försäkringar vad du behöver tänka på för att kunna elda säkrare i vinter.

Läs mer Åke Källström, ränteanalytiker på Landshypotek Bank
OM RÄNTEMARKNADEN

En succesiv räntesänkning väntas, frågan är bara när?

Trots att inflationen gått ned och kronan stärkts, är inflationen fortsatt för hög och kronan för svag. Märkbart är också räntehöjningarnas försvagande effekt på ekonomin. Riksbanken valde därför att lämna styrräntan oförändrad i november, med medskicket att den kan behöva höjas ytterligare om inflationsutsikterna försämras. Vi beskriver anledningarna bakom beslutet och vad du som låntagare kan förvänta dig framöver.   

Läs mer Vy över åker och blå himmel, traktor och såmaskin på avstånd
Årssummering

2023 utmanande år för många lantbrukare

2023 lider mot sitt slut. Året har varit utmanande för många av Sveriges lantbrukare, utifrån såväl ett högt ränte- och kostnadsläge som nyckfullt väder. Vi har pratat med två Landshypotekare om vad det har inneburit för dem, och hur de ser på nästa år.

Läs mer Emma Zeigler
Om att vara förtroendevald

För Emma är förtroendevaldarollen ett hedersuppdrag

Emma Zeigler är förtroendevald i Landshypotek. Vi har pratat med henne om hur hon ser på rollen och varför hon har valt att engagera sig i föreningen, vars närmare 34 000 medlemmar tillsammans äger sin egen bank. 

Läs mer Gårdsmiljö med fält och skog i bakgrunden.
Gårdsägare

Åtta fastighetsbegrepp för dig som äger gård

Ibland verkar det finnas en outtalad regel om att man som gårdsägare ska ha koll på vissa begrepp. Men det är inte helt enkelt. Vi reder här ut åtta fastighetsbegrepp, så att du inte behöver erkänna att du inte vet vad de betyder (vilket å andra sidan hade varit mer än okej).

Läs mer Kraftigt regn
KLIMAT

Kan man skydda sig mot extremväder?

Extremväder präglade sommaren 2023 på flera håll i landet. Med en längre torkperiod  befarades ett nytt 2018, sen kom regnet med besked och översvämmade många åkrar lagom till skörden. Och så drog stormen Hans in. Vi bjuder på några råd hur det går att skydda sig så gott det är möjligt. 

Läs mer Alexander och Sofie Orrby i sitt nya stallbygge
Reportage

Möt paret Orrby som kombinerar lantbruksliv och anställning

Sofie och Alexander Orrby kombinerar lantbruket med varsin anställning. Hon är tandsköterska och han jobbar med tunnelbygge. För att livet med sönerna Hampus och Melvin ska fungera måste de planera sin tid noga. Nu bygger de ett nytt stall och funderar på att bli heltidslantbrukare.

Läs mer Röjning i skogen
Skogliga tips

Dags att se över årets röjningsbehov

Hösten är ett bra tillfälle att se över röjningsbehovet i din skog. Att löven faller av förenklar arbetet och svalare väder gör att årstiden lämpar sig väl för röjning. Olle Nylund, kundansvarig på Landshypotek Bank med ett stort skogsintresse, delar med sig av sina bästa säsongtips.