Regulatoriska pressmeddelanden

Här samlar vi alla regulatoriska pressmeddelanden från och med 2019. Tidigare finns i arkivet under pressmeddelanden.

År 2024

Landshypotek Banks första kvartal: Stabil utveckling på stillastående marknad
Trygghet i en osäker tid: Landshypotek Banks Årsredovisning för 2023

Landshypotek Banks bokslutskommuniké januari – december 2023: Starkt årsresultat ger trygghet i osäker tid | Landshypotek Bank

År 2023

Kvartalsrapport 3: Stabilt Landshypotek Bank i en exceptionell tid
Landshypotek Banks halvårsrapport 2023: Tillväxt som ger starkt resultat första halvåret
Landshypotek Banks delårsrapport januari – mars 2023: Kraftig ökning av sparvolymerna
Framgångsrikt 2022 speglas i Landshypotek Banks Årsredovisning
Bokslutskommuniké 2022: Historiskt starkt år för Landshypotek Bank

År 2022

Delårsrapport: Tillväxt i utlåningen hos Landshypotek Bank
Delårsrapport: Landshypoteks starka utlåningstillväxt fortsätter
Landshypotek Banks årsredovisning 2021: Tillväxten bekräftar behovet på marknaden
Landshypotek har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument (additional tier 1)
Bokslutskommuniké 2021: Rekordår för Landshypotek Bank
 

År 2021

Delårsrapport januari – september 2021: Historisk stark utlåningstillväxt för Landshypotek Bank

Delårsrapport januari – juni 2021: Historiskt stark tillväxt för Landshypotek Bank

Delårsrapport januari – mars 2021: Historiskt stark utlåningstillväxt

Rättelse av pressmeddelande: Landshypotek Banks årsredovisning 2020

Landshypotek Banks årsredovisning 2020
 

År 2020

Landshypotek Banks bokslutskommuniké januari – december 2020:
God lånetillväxt under hösten ger starkt årsresultat
Delårsrapport januari – september 2020: Fortsatt tillväxt
Direktlänk till delårsrapporten januari- september 2020
Delårsrapport januari – juni 2020: Fortsatt volymtillväxt och stabilt rörelseresultat
Delårsresultat kvartal 1 2020:Trygg verksamhet och stabilt resultat i en orolig tid
Årsredovisning 2019: In i 2020-talet som bredare, bättre och tryggare bank
Bokslutskommuniké 2019: Starkt resultat och fortsatt tillväxt för Landshypotek Bank

År 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019: Fortsatt tillväxtresa för Landshypotek Bank
Delårsrapport januari-juni 2019: Starkt resultat och fortsatt tillväxt
Delårsresultat kvartal 1 2019: Fortsatt stark utveckling till en bank för fler
Årsredovisning 2018 – Stark tillväxt för utmanaren Landshypotek Bank
Bokslutskommuniké 2018: Starkt resultat och fortsatt god tillväxt

 

Presskontakt

Jonas Feinberg

Jonas Feinberg

Pressansvarig